ගැනුම්කරුගේ ආරක්ෂාව 100% ක් සහතිකයි

ikman වෙතින් ඉක්මනින්, පහසුවෙන්, සුරක්ෂිතව ඔබ වෙතටම

ikman හි අපගේ විශ්වාසදායක අලෙවිකරුවන් හරහා නිවසේ සිට ආරක්ෂිතව මිලදී ගැනීම් සිදු කරන්න. ඇණවුම් කිරීමට 'අන්තර්ජාලයෙන් ඇණවුම් කරන්න' කොටස ක්ලික් කරන්න. භාණ්ඩය ඔබ වෙතටම එවනු ලැබේ.

Doorstep Delivery ක්‍රමය භාවිතා කරන ඔබට අපගේ ගැනුම්කරු ආරක්ෂණ වැඩසටහනේ ආවරණය හිමි වේ.

එම නිසා ඔබට ලැබෙන භාණ්ඩය දැන්වීමට වඩා වෙනස් නම් එය වෙනුවට නිවැරදි භාණ්ඩය නොමිලේ ලබාදෙනු ඇත!

Doorstep Delivery ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

Order Online

1. ඇණවුම් කිරීමට 'අන්තර්ජාලයෙන් ඇණවුම් කරන්න' කොටස ක්ලික් කරන්න

2. ikman හි විකුණුම් නියෝජිතයා විසින් ඔබට දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදී ඔබගේ ඇණවුම පිළිබඳ විස්තර නැවත තහවුරු කිරීමෙන් පසු එය ඔබ වෙතට ඩිලිවර් කරනු ඇත

3. භාණ්ඩය ඔබ වෙතටම එවනු ලැබේ

ඔබ වෙනුවෙන්ම වාසි රැසක්!
ඉහළ විකුණුම් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන අයිතම සහ ඔබ වෙනුවෙන්ම වෙන්වූ වාසි රැසක් සහිත අයිතම බලන්න.
තව බලන්න

ඉතාමත් ඉක්මනින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍යද?

සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා

සති අන්තයේ සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා

අපව අමතන්න
011 2 350 350
විද්‍යුත් තැපෑල
support@ikman.lk