වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 5,627 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි සුරතල් සතුන්

සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Labrador dog imp qty KASL reg
Labrador dog imp qty KASL reg

සාමාජිකයාගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Doberman Puppies
Doberman Puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 16,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සුරතල් සතුන්-මාතර - 4 Rottweilers
4 Rottweilers

මාතර, සුරතල් සතුන්

රු 65,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-නුවර - German owl pigeon
German owl pigeon

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 5,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - BULLMUSTIFF DOG FOR CROSSING
BULLMUSTIFF DOG FOR CROSSING

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 30,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Discus fish
Discus fish

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 10,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගාල්ල - Pigeon
Pigeon

ගාල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 1,500

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Ridgeback Puppies
Ridgeback Puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 8,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කොළඹ - Hornet Fish
Hornet Fish

කොළඹ, සුරතල් සතුන්

රු 200

දින 1
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Golden Retriever for Stud
Golden Retriever for Stud

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 10,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කොළඹ - Pearl arowana
Pearl arowana

කොළඹ, සුරතල් සතුන්

රු 20,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කුරුණෑගල - Rottweiler dog
Rottweiler dog

කුරුණෑගල, සුරතල් සතුන්

රු 50,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කොළඹ - Red Pakistan pigeon
Red Pakistan pigeon

කොළඹ, සුරතල් සතුන්

රු 4,500

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Rottweiler puppy
Rottweiler puppy

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 32,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-හම්බන්තොට - Pigeon
Pigeon

හම්බන්තොට, සුරතල් සතුන්

රු 1,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගාල්ල - Cocker Spaniel puppies
Cocker Spaniel puppies

ගාල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 12,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Doberman dog
Doberman dog

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 16,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Rottweiler puppies
Rottweiler puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 33,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කුරුණෑගල - Racing Homer Pigeon
Racing Homer Pigeon

කුරුණෑගල, සුරතල් සතුන්

රු 6,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-අම්පාර - Country hen
Country hen

අම්පාර, සුරතල් සතුන්

රු 700

දින 1
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fish & Tank
Fish & Tank

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 28,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Discus Breeding Pair
Discus Breeding Pair

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 8,500

දින 1
සුරතල් සතුන්-කුරුණෑගල - Doberman puppies
Doberman puppies

කුරුණෑගල, සුරතල් සතුන්

රු 15,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Balloon Platy Fish
Balloon Platy Fish

සාමාජිකයාගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 25

දින 1
සුරතල් සතුන්-මඩකලපුව - Pigeon
Pigeon

මඩකලපුව, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කොළඹ - Oscar pair's
Oscar pair's

කොළඹ, සුරතල් සතුන්

රු 2,200

දින 1
සුරතල් සතුන්-කොළඹ - Silver Arowana fish
Silver Arowana fish

කොළඹ, සුරතල් සතුන්

රු 20,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!