දැන්විම් 1,678 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - MS Project 2016- Management Course
MS Project 2016- Management Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Writer assessment CIVIL/QS/SLIM/HND/MBA
Writer assessment CIVIL/QS/SLIM/HND/MBA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel Cambridge G6-A/L Chem, Bio, Sc
Edexcel Cambridge G6-A/L Chem, Bio, Sc

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 900

දැන්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6-11v
MATHS class- Home Visit -Grade 6-11v

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

විනාඩි 25
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11b
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

විනාඩි 27
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Assignments MBA
Assignments MBA

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

විනාඩි 28
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Cardiff MBA Assignments
Cardiff MBA Assignments

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

විනාඩි 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13n^🔅
iCT class- Home Visit -Grade 6-13n^🔅

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

විනාඩි 29
අමතර ඉගැන්වීම-ගාල්ල - ICT A/L Classes-Home Visit-Grade 6 to 13
ICT A/L Classes-Home Visit-Grade 6 to 13

ගාල්ල, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Finance Assignment (FAM)
Finance Assignment (FAM)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,750

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment writing
Assignment writing

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 32,000

පැය 1 යි
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Dissertation,researches & Finance
Dissertation,researches & Finance

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,800

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Custom written assignment & dissertation
Custom written assignment & dissertation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

පෙළ පොත්-ගම්පහ - All Books Are In Useable Condition
All Books Are In Useable Condition

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 300

පැය 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Outsourcing assignments & dissertations
Outsourcing assignments & dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Outsourcing assignments & dissertations
Outsourcing assignments & dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CCNA v3 (200-125) -August 2018
CCNA v3 (200-125) -August 2018

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - MBA Assignment Partner
MBA Assignment Partner

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA assignments & dissertation work
MBA assignments & dissertation work

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment, dissertation outsource
Assignment, dissertation outsource

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade "6-11N🍂*
MATHS class- Home Visit -Grade "6-11N🍂*

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-"Grade 6A-11*💠
SCIENCE class-individual-"Grade 6A-11*💠

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class-Home Visit-"Grade 6-13T🌟'
ICT class-Home Visit-"Grade 6-13T🌟'

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment, dissertation guidance
Assignment, dissertation guidance

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study In Adleide
Study In Adleide

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 750,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගාල්ල - Study In Sydney
Study In Sydney

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 850,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!