දැන්විම් 1,878 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Individual Tuition for School Children
Individual Tuition for School Children

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Help with Dissertations and Assignments
Help with Dissertations and Assignments

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Professional MBA Writers
Professional MBA Writers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

විනාඩි 5
පෙළ පොත්-නුවර - Biology resource book (Biology sinhala syllabus)
Biology resource book (Biology sinhala syllabus)

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,500

විනාඩි 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Spoken English Classes
Spoken English Classes

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

විනාඩි 14
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Home Visit
Maths Class Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

විනාඩි 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Chemistry small group classes (Theory + Revision)
A/L Chemistry small group classes (Theory + Revision)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

විනාඩි 32
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ENGLISH AND MATHS YEAR 1 2 LOCAL/ INTERNATIONAL
ENGLISH AND MATHS YEAR 1 2 LOCAL/ INTERNATIONAL

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - UNLIMITED IELTS
UNLIMITED IELTS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 58,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Zero Plagiarism Assignments
Zero Plagiarism Assignments

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Anglia Ruskin MBA Assignment Writers
Anglia Ruskin MBA Assignment Writers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,500

පැය 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11 Home Visit & group class
MATHS class- Grade 6-11 Home Visit & group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - History/Geography/Civics
History/Geography/Civics

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - Grade 6-13 / Home visit -Individual
ICT class - Grade 6-13 / Home visit -Individual

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment
Assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 770

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA/HND Assignments and Research
MBA/HND Assignments and Research

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

පැය 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS (6-11) - HomeVisit English Medium (LOCAL/EDEXCEL)
MATHS (6-11) - HomeVisit English Medium (LOCAL/EDEXCEL)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - STUDY & WORK IN JAPAN
STUDY & WORK IN JAPAN

නුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignments & dissertations
Assignments & dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel O/L - Biology/ Chemistry/ Physics
Edexcel O/L - Biology/ Chemistry/ Physics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11 Home Visit & group class
MATHS class- Grade 6-11 Home Visit & group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Grade 6-13/ Home Visit - group class^
iCT class -Grade 6-13/ Home Visit - group class^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - Group Class
SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - Group Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Support for assignments & dissertations
Support for assignments & dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

Sinhala Tuition for Grade 10

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies Home Visit
Business Studies Home Visit

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Marketing assignment
Marketing assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!