දැන්විම් 1,462 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Outsourcing assignments & dissertations
Outsourcing assignments & dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment and Research writing
Assignment and Research writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment, dissertation guidance
Assignment, dissertation guidance

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-මඩකලපුව - Professional Certificate in Tailoring
Professional Certificate in Tailoring

සාමාජිකයාමඩකලපුව, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 20,000

විනාඩි 37
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MONEY BACK IELTS
MONEY BACK IELTS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 58,000

අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths ,Science and ICT class
Maths ,Science and ICT class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment, Dissertation, Extended essay
Assignment, Dissertation, Extended essay

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assistance with assignments & essays
Assistance with assignments & essays

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Hotel Operation Management
Hotel Operation Management

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

ගිවිසගත හැකි මිල

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Custom written assignment & dissertation
Custom written assignment & dissertation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Online Spoken English Course For Adults.
Online Spoken English Course For Adults.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

පැය 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology - 2020 Local A/L
Biology - 2020 Local A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

පැය 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - SPOKEN ENGLISH
SPOKEN ENGLISH

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Outsourcing assignment service
Outsourcing assignment service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - INDUSTRIAL ELECTRICAL COURSES
INDUSTRIAL ELECTRICAL COURSES

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

පෙළ පොත්-කොළඹ - Maths Stream
Maths Stream

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 5,000

පැය 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment assistance with Easy Essay
Assignment assistance with Easy Essay

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

Maths classes for Ol students

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 5
English Revision Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics - Kasun Kuruppuwatta
Physics - Kasun Kuruppuwatta

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

ගිවිසගත හැකි මිල

පැය 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chemistry - Sumudu Manchanayake
Chemistry - Sumudu Manchanayake

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

ගිවිසගත හැකි මිල

පැය 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA assignments & dissertation work
MBA assignments & dissertation work

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignments, presentations, projects
Assignments, presentations, projects

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

පැය 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Academic Assignment Writers
Academic Assignment Writers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

පැය 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Help with dissertations and assignments
Help with dissertations and assignments

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

Economics Individual Class Revision 2018

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 10,000

පැය 8

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!