වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,079 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - T Shirt Full Set Heat Machine
T Shirt Full Set Heat Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Galaxy DX5 10 feet Digital Printer
Galaxy DX5 10 feet Digital Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - ID Printing Machine Cushdy
ID Printing Machine Cushdy

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 59,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Robin Plate Wacker
Robin Plate Wacker

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 32,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Tyre Shop Equipments & Tools
Tyre Shop Equipments & Tools

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල් මැෂින්
සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල් මැෂින්

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - JUKKY 8700 Single Needle
JUKKY 8700 Single Needle

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 33,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Air Grease pump VBW TC201H 20kg bucket
Air Grease pump VBW TC201H 20kg bucket

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 27,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 3D Sublimation Vacuum Heat Press Machine
3D Sublimation Vacuum Heat Press Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - පාවිචිිචි කරනලද හෝටල් උපකරන
පාවිචිිචි කරනලද හෝටල් උපකරන

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Air Compressor 500L 3Phase
PRESCOTT Air Compressor 500L 3Phase

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 189,900

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block gal Machine
Block gal Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Rice and Curry Display (Bain Marry)
Rice and Curry Display (Bain Marry)

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT AC ARC 300A Welding Plant
PRESCOTT AC ARC 300A Welding Plant

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,800

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 188,500

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Factory mchine items
Factory mchine items

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Hydrolic Jack
Hydrolic Jack

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Long Arm Torx Key Set 9pcs
PRESCOTT Long Arm Torx Key Set 9pcs

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 730

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Hadun Kuru machine
Hadun Kuru machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Food Showcase
Food Showcase

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Electric boiler
Electric boiler

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Popcorn machine
Popcorn machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - CROWN Electric Impact Wrench 1/2"
CROWN Electric Impact Wrench 1/2"

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,200

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Long Arm Hex Key Set 9pcs
PRESCOTT Long Arm Hex Key Set 9pcs

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 730

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - LIQUID PACKING MACHINE
LIQUID PACKING MACHINE

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Gadol machine
Gadol machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - TOOLS AND MACHINES WHOLE SALE
TOOLS AND MACHINES WHOLE SALE

කුරුණෑගල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!