වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 4,006 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Responsive website+back-end [Registered]
Responsive website+back-end [Registered]

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Design | Site Development
Web Design | Site Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - POWERTEK Electric Router 2200W
POWERTEK Electric Router 2200W

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,850

විනාඩි 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Brilliant White paint
Dulux Brilliant White paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,030

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Electric Steam Iron (Industrial model)
Electric Steam Iron (Industrial model)

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,500

විනාඩි 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - CROSSMAN 1/2" Air Impact Wrench Set
CROSSMAN 1/2" Air Impact Wrench Set

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,450

විනාඩි 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - CROSSMAN Three Jaws Gear Puller 4"
CROSSMAN Three Jaws Gear Puller 4"

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,300

විනාඩි 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - CROSSMAN Three Jaws Gear Puller 3"
CROSSMAN Three Jaws Gear Puller 3"

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,250

විනාඩි 26
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promotional T-shirts
Promotional T-shirts

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිසගත හැකි මිල

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Panel (300W -Black Panel)
Solar Panel (300W -Black Panel)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 23,900

විනාඩි 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - CROSSMAN Three Jaws Gear Puller 6"
CROSSMAN Three Jaws Gear Puller 6"

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,375

විනාඩි 43
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - VEHICLE PERMIT
VEHICLE PERMIT

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 12,500,000

විනාඩි 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - DATE PRINTING MACHINE
DATE PRINTING MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,500

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - VACUUM PACKING MACHINE
VACUUM PACKING MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 140,000

පැය 1 යි
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3 KW System 300-360 Units
3 KW System 300-360 Units

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 560,000

පැය 1 යි
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 5 KW system 500-600 units
5 KW system 500-600 units

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 850,000

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - High Pressure Cleaner Washer HUGO 290
High Pressure Cleaner Washer HUGO 290

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,500

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Chinese Broiler
Chinese Broiler

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 97,000

පැය 1 යි
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kapararu sand
Kapararu sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Carpentry Tools - වඩු වැඩ යන්ත්‍ර
Carpentry Tools - වඩු වැඩ යන්ත්‍ර

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Web Design for Fashion Store
Web Design for Fashion Store

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 57,850

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Web Design for Travel Agency
Web Design for Travel Agency

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Shopping Cart | E Commerce Web Design
Shopping Cart | E Commerce Web Design

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 57,850

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Professional Web Design
Professional Web Design

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Grass Chopper Machine SRI LANKA
Grass Chopper Machine SRI LANKA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 83,500

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Website for Hotel / Guest House
Website for Hotel / Guest House

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 39,850

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Company Website Designing
Company Website Designing

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 29,850

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!