වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 3,128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Mug machine
Mug machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 21,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Unique website Design Service
Unique website Design Service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 18,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Custom Dri fit (Wet-look) T-shirts
Custom Dri fit (Wet-look) T-shirts

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිස ගත හැකි මිල

විනාඩි 1
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promotional T-shirts
Promotional T-shirts

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිස ගත හැකි මිල

විනාඩි 5
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Ultimate Inner Color Mug Printing
Ultimate Inner Color Mug Printing

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 600

විනාඩි 13
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T-shirt Printing
T-shirt Printing

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිස ගත හැකි මිල

විනාඩි 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 3 Ton Low profile Hydraulic Jack 830018
3 Ton Low profile Hydraulic Jack 830018

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 19,500

විනාඩි 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 3 Ton Hydraulic Trolley Jack Torin830025
3 Ton Hydraulic Trolley Jack Torin830025

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,500

විනාඩි 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 3 Ton Hydraulic Trolley Jack Torin83000E
3 Ton Hydraulic Trolley Jack Torin83000E

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 19,000

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Business Card Cutter
Business Card Cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Belt Sander
PRESCOTT Belt Sander

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 13,950

පැය 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Black Angle Grinder 750W 115mm
PRESCOTT Black Angle Grinder 750W 115mm

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,200

පැය 1
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Photo Printing on Tiles - Print Art
Photo Printing on Tiles - Print Art

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 600

පැය 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Container Office for sale
Container Office for sale

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 420,000

පැය 1
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Photo Slate Rock Printing - Print Art
Photo Slate Rock Printing - Print Art

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,200

පැය 1
Vehicle Permits Wanted

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

පැය 1
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T Shirts Printing Colombo Sri Lanka
T Shirts Printing Colombo Sri Lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 550

Government Vehicle Permits Wanted

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Heat Press Machine
Heat Press Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

පැය 2
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Amazing Mug Printing
Amazing Mug Printing

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 300

පැය 3
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Magic Mug Printing - Jaffna
Magic Mug Printing - Jaffna

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 800

පැය 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol
Gadol

සාමාජිකයාපුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

පැය 3
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website development professional
Website development professional

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

පැය 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Thicknesser - 16" (W) x 4" (H)
Thicknesser - 16" (W) x 4" (H)

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

පැය 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - BRICKS INTERLOCK FOR WALLS
BRICKS INTERLOCK FOR WALLS

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 25

පැය 4
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Communication SERVICE
Communication SERVICE

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිස ගත හැකි මිල

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hoist (300 kg)
Hoist (300 kg)

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

පැය 4

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!