දැන්විම් 1,687 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Mug printing Classic White
Mug printing Classic White

සාමාජිකයා06 අප්‍රේල් 10:23 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 160

T shirt Printing (sublimation)
T shirt Printing (sublimation)

සාමාජිකයා08 අප්‍රේල් 12:06 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 400

Chain saw Boyz CS5220 Petrol
Chain saw Boyz CS5220 Petrol

සාමාජිකයාඅද 12:10 පෙරවරු, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,000

Chain saw HUGO GCW5700 22inch Petrol
Chain saw HUGO GCW5700 22inch Petrol

සාමාජිකයාඊයේ 11:22 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 19,900

Vacuum cleaner Lavor Trenta X 30 Ltr
Vacuum cleaner Lavor Trenta X 30 Ltr

සාමාජිකයාඊයේ 11:12 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,850

Circular Power Saw MAKITA MT M5801
Circular Power Saw MAKITA MT M5801

සාමාජිකයාඊයේ 11:08 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,400

Circular power saw HUGO CS4627
Circular power saw HUGO CS4627

සාමාජිකයාඊයේ 11:04 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 7,950

Rotary hammer Hilti drill HUGO RH4520
Rotary hammer Hilti drill HUGO RH4520

සාමාජිකයාඊයේ 10:59 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,500

Tyre changer Stern new
Tyre changer Stern new

සාමාජිකයාඊයේ 10:58 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 155,000

Rotary hammer Hilti drill HUGO RH7530
Rotary hammer Hilti drill HUGO RH7530

සාමාජිකයාඊයේ 10:53 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 11,600

Hydraulic jack Torin BIG RED 2 TON
Hydraulic jack Torin BIG RED 2 TON

සාමාජිකයාඊයේ 10:30 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,950

Hydraulic trolley jack 3 Ton T830025
Hydraulic trolley jack 3 Ton T830025

සාමාජිකයාඊයේ 9:40 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,500

Petroleum Shed Permit
Petroleum Shed Permit

ඊයේ 9:39 පව, කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 6,500,000

Hydraulic Trolley Jack low profile 3 Ton
Hydraulic Trolley Jack low profile 3 Ton

සාමාජිකයාඊයේ 9:36 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,900

Jack stands Tuzzles Crownman 3 Ton
Jack stands Tuzzles Crownman 3 Ton

සාමාජිකයාඊයේ 9:00 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,950

Hydraulic trolley jack 3 Ton T83003
Hydraulic trolley jack 3 Ton T83003

සාමාජිකයාඊයේ 8:54 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,500

Injection moulding machine CH-SM 90
Injection moulding machine CH-SM 90

සාමාජිකයාඊයේ 8:14 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 925,000

Jack stand tuzzles Crownman 2 Ton
Jack stand tuzzles Crownman 2 Ton

සාමාජිකයාඊයේ 8:10 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650

T Shirts and Cap
T Shirts and Cap

24 අප්‍රේල් 9:17 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 550

Electric impact wrench HUGO 4412
Electric impact wrench HUGO 4412

සාමාජිකයාඊයේ 8:04 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,500

Impact drill HUGO ID7813 850watt
Impact drill HUGO ID7813 850watt

සාමාජිකයාඊයේ 7:26 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,800

T Shirts Printing Sri Lanka
T Shirts Printing Sri Lanka

15 ඔක් 8:35 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 500

Ceragem Master V3
Ceragem Master V3

ඊයේ 6:33 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 475,000

Promotional Items
Promotional Items

සාමාජිකයාඊයේ 5:32 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 50

Wooden Items
Wooden Items

සාමාජිකයාඊයේ 5:26 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 100

CROWN Cut off Saw
CROWN Cut off Saw

සාමාජිකයාඊයේ 5:21 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,500

CROWN Bench Grinder 8" 200mm
CROWN Bench Grinder 8" 200mm

සාමාජිකයාඊයේ 5:17 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,700

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!