වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 2,372 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - makita cordless screw driver
makita cordless screw driver

සාමාජිකයා07 ජුලි 8:06 පෙරවරු, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hoist
Hoist

සාමාජිකයා26 ජුලි 2:30 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 179,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - HOIST MADE IN ITALY 01 TON LEUROPEA TEA
HOIST MADE IN ITALY 01 TON LEUROPEA TEA

සාමාජිකයාඊයේ 11:19 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 214,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - WOOD ROUTER 12mm MEN 3612
WOOD ROUTER 12mm MEN 3612

සාමාජිකයාඊයේ 11:15 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,200

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - WOOD ROUTER HUGO ER-4812 2000W
WOOD ROUTER HUGO ER-4812 2000W

සාමාජිකයාඊයේ 11:13 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 13,400

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - WOOD ROUTER MEN 3601 12mm BRAND NEW
WOOD ROUTER MEN 3601 12mm BRAND NEW

සාමාජිකයාඊයේ 10:58 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 7,900

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - High pressure washer Lavor Vertigo Italy
High pressure washer Lavor Vertigo Italy

සාමාජිකයා06 ජුලි 8:53 පෙරවරු, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Jack stands tuzzles 2 Ton Crownman
Jack stands tuzzles 2 Ton Crownman

සාමාජිකයාඊයේ 9:59 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - MEN AIR COMPRESSOR 58 L 2 Hp BRAND NEW
MEN AIR COMPRESSOR 58 L 2 Hp BRAND NEW

සාමාජිකයාඊයේ 9:54 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,900

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - WELDING PLANT ARC INVERTER JUBA 350 MMA
WELDING PLANT ARC INVERTER JUBA 350 MMA

සාමාජිකයාඊයේ 8:43 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 28,500

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Rute permit
Rute permit

ඊයේ 8:08 පව, ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,300,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T Shirts and Cap Printing
T Shirts and Cap Printing

සාමාජිකයා23 ජුනි 2:37 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 550

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Booklet Maker
Booklet Maker

ඊයේ 6:44 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 695,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T-shirts manufacturing
T-shirts manufacturing

සාමාජිකයාඊයේ 6:14 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිස ගත හැකි මිල

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Laser cutter machine double head
Laser cutter machine double head

සාමාජිකයාඊයේ 6:13 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 976,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Embroidery machine
Embroidery machine

ඊයේ 6:13 පව, කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Events T-shirts
Events T-shirts

සාමාජිකයාඊයේ 6:10 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිස ගත හැකි මිල

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Embroidery machine 20 Heads
Embroidery machine 20 Heads

සාමාජිකයාඊයේ 6:09 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,860,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Corporate T shirts Manufacturing
Corporate T shirts Manufacturing

සාමාජිකයාඊයේ 5:49 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිස ගත හැකි මිල

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Professional Web Design
Professional Web Design

සාමාජිකයා18 ජුනි 10:47 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 39,750

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Tourism Website
Tourism Website

සාමාජිකයා09 ජුනි 3:18 පව, ගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 39,750

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - visiting card printing
visiting card printing

සාමාජිකයා22 ජුලි 12:34 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T-Shirts Manufacturing (Corporate)
T-Shirts Manufacturing (Corporate)

සාමාජිකයාඊයේ 4:59 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Couple T-shirt Printing
Couple T-shirt Printing

සාමාජිකයාඊයේ 4:40 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,100

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - CTP Plate Driver
CTP Plate Driver

ඊයේ 4:28 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - FastT Shirts Printing
FastT Shirts Printing

සාමාජිකයා28 ජුනි 9:51 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 550

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Award winining Web Design Company
Award winining Web Design Company

සාමාජිකයා06 ජුනි 2:55 පව, කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!