වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 2,644 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Quality Visiting Card Printing
Quality Visiting Card Printing

සාමාජිකයා16 අගෝ 9:16 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 3

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Barcode Labels Printing
Barcode Labels Printing

සාමාජිකයා23 අගෝ 3:58 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

ගිවිස ගත හැකි මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Band Sealer- BROTHER Brand-NO-1
Band Sealer- BROTHER Brand-NO-1

සාමාජිකයා08 සැප් 2:27 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Road roller - ගල් රෝල
Road roller - ගල් රෝල

සාමාජිකයාවිනාඩි 17 පෙර, ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 375,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promotional & Customize T Shirt
Promotional & Customize T Shirt

විනාඩි 22 පෙර, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 300

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Professional Web Design | Web Site
Professional Web Design | Web Site

සාමාජිකයා06 සැප් 8:05 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Metal crusher for sale
Metal crusher for sale

17 සැප් 10:59 පෙරවරු, රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,465,000

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Professional Website Design Packages
Professional Website Design Packages

සාමාජිකයා18 සැප් 10:03 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 13,500

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Printing Full Color Mug
Printing Full Color Mug

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 150

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Printing Latest Mug
Printing Latest Mug

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 110

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vital Vinyl Machine With Software
Vital Vinyl Machine With Software

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Sublimation Printing Machine
Sublimation Printing Machine

සාමාජිකයා13 සැප් 2:25 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 28,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vital Double Mug Heat Press
Vital Double Mug Heat Press

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 17,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Dazzling Badge Printing
Dazzling Badge Printing

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 30

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vinyl Plotter Machine With Software
Vinyl Plotter Machine With Software

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Wizard Mug Printing
Wizard Mug Printing

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 155

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Professional Website Design Packages
Professional Website Design Packages

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,500

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Edge To Edge Mug Printing
Edge To Edge Mug Printing

සාමාජිකයා11 සැප් 12:41 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 125

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Flat Iron
Flat Iron

සාමාජිකයාඅද 9:40 පෙරවරු, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Ultimate Badge Printing
Ultimate Badge Printing

සාමාජිකයාඅද 9:32 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 30

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Ultimate Double Mug Heat Press
Ultimate Double Mug Heat Press

සාමාජිකයාඅද 9:29 පෙරවරු, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 17,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - New Sublimation  Machine
New Sublimation Machine

සාමාජිකයාඅද 9:25 පෙරවරු, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 28,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Thread Trimmer Machine
Thread Trimmer Machine

සාමාජිකයාඅද 9:24 පෙරවරු, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 182,400

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Dazzling Sublimation Paper
Dazzling Sublimation Paper

සාමාජිකයාඅද 9:22 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 10

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Embroidery Machine Tang 12 Heads
Embroidery Machine Tang 12 Heads

සාමාජිකයාඅද 9:18 පෙරවරු, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,496,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - TANG Embroidery Machine Single Heads
TANG Embroidery Machine Single Heads

සාමාජිකයාඅද 9:13 පෙරවරු, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 895,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Urgent T Shirt Printing Maldives
Urgent T Shirt Printing Maldives

සාමාජිකයා13 සැප් 2:38 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 650

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!