වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 2,346 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - amano sheets-rata ulu profile
amano sheets-rata ulu profile

සාමාජිකයා20 ජුලි 8:15 පෙරවරු, නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 227

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Rathu pas / red soil | රතු පස්
Rathu pas / red soil | රතු පස්

සාමාජිකයා17 ජුලි 11:15 පෙරවරු, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 4,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Roland - RX 640 Digital Printing Machine
Roland - RX 640 Digital Printing Machine

විනාඩි 21 පෙර, ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,925,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Logo Embroider T Shirts
Logo Embroider T Shirts

සාමාජිකයා19 ජුනි 9:43 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 550

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Mug Printing Corporate Quality
Mug Printing Corporate Quality

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 115

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T Shirts and Cap Printing
T Shirts and Cap Printing

සාමාජිකයා23 ජුනි 2:37 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 550

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Concrete Mixture
Concrete Mixture

සාමාජිකයාඅද 6:15 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 240,000

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - අඩුම මුදලට වෙබ් අඩවියක් (Website)
අඩුම මුදලට වෙබ් අඩවියක් (Website)

සාමාජිකයා07 ජුලි 9:37 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 9,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Concrete Mixture-half bag
Concrete Mixture-half bag

සාමාජිකයාඅද 5:47 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Concrete  Mixture
Concrete Mixture

සාමාජිකයාඅද 5:36 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 245,000

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Professional Web Design
Professional Web Design

සාමාජිකයා18 ජුනි 10:47 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 39,750

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Tourism Website
Tourism Website

සාමාජිකයා09 ජුනි 3:18 පව, ගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 39,750

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - block gal machine
block gal machine

අද 5:14 පව, කුරුණෑගල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 160,000

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - High quality clay bricks (ගඩොල්)
High quality clay bricks (ගඩොල්)

සාමාජිකයාඅද 5:09 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T Shirts
T Shirts

සාමාජිකයා17 ජුලි 2:27 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T Shirts for Product Promotions
T Shirts for Product Promotions

සාමාජිකයා10 ජුලි 8:57 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 450

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Branded Promotional Caps
Branded Promotional Caps

සාමාජිකයාඅද 4:35 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 175

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T-shirt Jersey Printing
T-shirt Jersey Printing

සාමාජිකයාඅද 4:30 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 395

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - printable mugs
printable mugs

සාමාජිකයාඅද 4:22 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 105

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T-shirts
T-shirts

සාමාජිකයාඅද 4:20 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 395

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Ties manufacturer
Ties manufacturer

සාමාජිකයාඅද 4:18 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 295

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promotional Item
Promotional Item

සාමාජිකයාඅද 4:16 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 245

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promotional Bags
Promotional Bags

සාමාජිකයාඅද 4:15 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 195

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Refurbished Printing Machines
Refurbished Printing Machines

අද 4:12 පව, කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Sports T Shirts
Sports T Shirts

සාමාජිකයා28 මැයි 8:30 පෙරවරු, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 480

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Mug Printing
Mug Printing

සාමාජිකයාඅද 3:44 පව, කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 170

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - lathe machine
lathe machine

අද 3:28 පව, ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!