දැන්විම් 2,214 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge
Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac installation, repair and service
Ac installation, repair and service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-නුවර - Building Construction Kandy
Building Construction Kandy

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 3,450

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Efficient Mac / Laptop Repairs
Efficient Mac / Laptop Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

පැය 1 යි
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Printer Repair
Printer Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

ගෘහ සේවා-කොළඹ - 7 PLUS GENUINE DISPLAY FIX
7 PLUS GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 15,000

පැය 1 යි
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE BATTERIES
ORIGINAL IPHONE BATTERIES

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

පැය 1 යි
ගෘහ සේවා-කොළඹ - APPLE 6S GENUINE DISPLAY
APPLE 6S GENUINE DISPLAY

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 11,500

පැය 1 යි
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Household Items Repair
Household Items Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ඉදිකිරීම් කටයුතු
ඉදිකිරීම් කටයුතු

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

පැය 1
වෙළඳ සේවා-මාතලේ - නල ළින් කාර්මික සේවාවන්
නල ළින් කාර්මික සේවාවන්

සාමාජිකයාමාතලේ, වෙළඳ සේවා

පැය 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP REPAIR KEYBOARD SCREEN ERROR FIX
LAPTOP REPAIR KEYBOARD SCREEN ERROR FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

පැය 1
වෙළඳ සේවා-රත්නපුර - කලුගල විද ජලය ලබා දෙනු ලැබේ (Tube well)
කලුගල විද ජලය ලබා දෙනු ලැබේ (Tube well)

සාමාජිකයාරත්නපුර, වෙළඳ සේවා

පැය 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - TUBE WELL SERVICES
TUBE WELL SERVICES

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

පැය 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - 2X2 ceiling Installation
2X2 ceiling Installation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 195

පැය 1
වෙනත් සේවා-කොළඹ - VISA TO SCHENGEN COUNTRIES
VISA TO SCHENGEN COUNTRIES

කොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 800,000

පැය 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Luxury ceilings from Bailey
Luxury ceilings from Bailey

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 625

පැය 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - GRASS LANDSCAPING GARDEN SERVICES
GRASS LANDSCAPING GARDEN SERVICES

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 25

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine maintenance
Washing machine maintenance

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Steel work / canopy
Steel work / canopy

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

පැය 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Steel and aluminium works
Steel and aluminium works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sundirect Videocon d2h DishTV Recharge
Sundirect Videocon d2h DishTV Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 199

පැය 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Vinyl planks (flooring)
Vinyl planks (flooring)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Air Conditioner & Refrigerator Repair
Air Conditioner & Refrigerator Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

පැය 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair
Fridge Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

පැය 9
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - RESHADI CONSTRUCTION
RESHADI CONSTRUCTION

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!