වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 555 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter(Stuart) - Romania(Europe)
Waiter(Stuart) - Romania(Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 90,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Electronic Helper- මැලේෂියා
Electronic Helper- මැලේෂියා

Maduka foreign employment agency

රු 50,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Cook - Romania (Europe)
Hotel Cook - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 247,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Oman
Electrician - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cleaner - Dubai
Cleaner - Dubai

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 48,400 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-නුවර - Security Guard - Qatar
Security Guard - Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 52,800 මසකට

සාමාජිකයානුවර, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Driver- Qatar
Driver- Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 79,200 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Waiter ( KFC ) - Kuwait
Waiter ( KFC ) - Kuwait

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 47,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Mechanic - Maldives
Mechanic - Maldives

PLUS JOBS

රු 133,800 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Teacher (Female) - Oman
Teacher (Female) - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Barista - Oman
Barista - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Hydraulic Mechanic -Kuwait
Hydraulic Mechanic -Kuwait

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 96,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Team Members ( KFC) - UAE
Team Members ( KFC) - UAE

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 52,800 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Limousine Driver - Qatar
Limousine Driver - Qatar

travels

රු 58,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Wheel Loader - Romania
Wheel Loader - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Technician - Qatar
Technician - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - BUTCHER - ROMANIA
BUTCHER - ROMANIA

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 92,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - SECURITY OFFICERS - DUBAI
SECURITY OFFICERS - DUBAI

Complete Management Consultancy-2957

රු 90,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter(Stuart) - Romania(Europe)
Waiter(Stuart) - Romania(Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 90,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Sales Associates (Male/Female) - Dubai
Sales Associates (Male/Female) - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 157,500 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - ENGINEERS - MEP DOHA QATAR
ENGINEERS - MEP DOHA QATAR

Complete Management Consultancy-2957

රු 675,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Super Market Helper.-UAE.
Super Market Helper.-UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Delivery Boys - UAE.
Delivery Boys - UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - TAILOR - ROMANIA
TAILOR - ROMANIA

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 108,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - KITCHEN HELPERS - ROMANIA
KITCHEN HELPERS - ROMANIA

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hydraulic Mechanic - Qatar
Hydraulic Mechanic - Qatar

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Duty Mechanic-QATAR
Heavy Duty Mechanic-QATAR

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!