වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 878 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Backhoe Loader Operator - North Cyprus
Backhoe Loader Operator - North Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා01 සැප් 10:37 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Cleaner - Qatar
Office Cleaner - Qatar

York Lanka

රු 50,400 මසකට

සාමාජිකයා06 ඔක් 4:15 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Taxi Driver - Dubai
Taxi Driver - Dubai

Al Sarahmax (Pvt) Limited

සාමාජිකයා09 සැප් 8:01 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Junior Secretary (Male) - Kuwait
Junior Secretary (Male) - Kuwait

my vacancy

රු 91,440 මසකට

සාමාජිකයාඅද 3:49 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කළුතර - IT Administrator - Malaysia
IT Administrator - Malaysia

Manthila Enterprises (Pvt) Ltd

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයා06 ඔක් 8:25 පෙරවරු, කළුතර, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cash Custodian - Dubai
Cash Custodian - Dubai

Al Sarahmax (Pvt) Limited

සාමාජිකයා09 සැප් 8:01 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Industrial Electrician - KSA
Industrial Electrician - KSA

Al Karrim Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 2:21 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Instrument Technician - KSA
Instrument Technician - KSA

Al Karrim Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 2:19 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Junior Secretary (Female) - Kuwait
Junior Secretary (Female) - Kuwait

my vacancy

රු 91,444 මසකට

සාමාජිකයාඅද 1:15 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Crew - KSA
Service Crew - KSA

F H S Travels & Tours

රු 47,150 මසකට

සාමාජිකයා10 ඔක් 9:44 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Domestic Helper - Northern Cyprus
Domestic Helper - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා13 ඔක් 3:02 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Household Helper - Northern Cyprus
Household Helper - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා01 ජුනි 3:04 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Vegetable Farm Worker - Northern Cyprus
Vegetable Farm Worker - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා13 ඔක් 3:03 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Green Garden Helper - Turkey
Green Garden Helper - Turkey

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා13 ඔක් 3:02 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - පිරිසිදු කරන්නන් - උතුරු සයිප්රසය
පිරිසිදු කරන්නන් - උතුරු සයිප්රසය

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා13 ඔක් 3:03 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Nurse - Kuwait
Nurse - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයා10 ඔක් 7:51 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard - Saudi Arabia
Security Guard - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 12:00 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Crew Members ( Male/Female ) - UAE
Crew Members ( Male/Female ) - UAE

Assidua International

සාමාජිකයා21 ඔක් 12:37 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-නුවර - Technical Manager - Maldives
Technical Manager - Maldives

Kandy Overseas Recruitments

සාමාජිකයා21 ඔක් 12:07 පව, නුවර, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Machinist - Fiji
Machinist - Fiji

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා21 ඔක් 11:43 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Fitter Tuner - Fiji
Fitter Tuner - Fiji

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා21 ඔක් 11:42 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Maintenance Assistant - Saudi Arabia
Maintenance Assistant - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා21 ඔක් 11:40 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pastry Chef - UAE
Pastry Chef - UAE

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයා21 ඔක් 10:30 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

Security - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයා21 ඔක් 7:32 පෙරවරු, ගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Java Script Developer - Romainia
Java Script Developer - Romainia

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:54 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hairdresser - Maldives
Hairdresser - Maldives

my vacancy

ගිවිස ගත හැක

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:39 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Java Developer - Romainia
Java Developer - Romainia

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 3:58 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!