වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 874 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Taxi Driver - Dubai
Taxi Driver - Dubai

Al Sarahmax (Pvt) Limited

රු 260,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Barber - Malaysia
Barber - Malaysia

Superstar Hair and Nails Studio

රු 80,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Qatar
Welder - Qatar

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

කොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Crew Members (Female) - Dubai
Crew Members (Female) - Dubai

Orient Lanka Employment Agency

කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Caregivers (Male/Female) - Kuwait
Caregivers (Male/Female) - Kuwait

Orient Lanka Employment Agency

රු 104,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Executive - Qatar
Sales Executive - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 4
විදේශ රැකියා-හම්බන්තොට - Sun Seeker Boats Skipper - Seychelles
Sun Seeker Boats Skipper - Seychelles

Seychelles Overseas Jobs

සාමාජිකයාහම්බන්තොට, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Sales Representative - Qatar
Van Sales Representative - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - RUNNERS - QATAR (FEMALE/MALE)
RUNNERS - QATAR (FEMALE/MALE)

Reliance International Consultant

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Customer Service Specialist - Qatar
Customer Service Specialist - Qatar

Reliance International Consultant

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
CCTV Administrator - Fiji Islands

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waitress - UAE
Waitress - UAE

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Saudi Arabia
Waiter - Saudi Arabia

my vacancy

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Load Fillers - Qatar
Load Fillers - Qatar

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bunkering Operator - Qatar
Bunkering Operator - Qatar

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 11
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Packing Helper - Dubai
Packing Helper - Dubai

Al Sarahmax (Pvt) Limited

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Delivery Rider - Qatar
Delivery Rider - Qatar

Ranara Agencies Int'l (Pvt) Ltd

රු 65,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-හම්බන්තොට - Driver - Seychelles
Driver - Seychelles

Seychelles Overseas Jobs

සාමාජිකයාහම්බන්තොට, විදේශ රැකියා

දින 1
Accountant - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Florist - Qatar
Florist - Qatar

Rian Recruitment

රු 90,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Qatar
Electrician - Qatar

my vacancy

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Pharmacist - Malaysia
Pharmacist - Malaysia

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 1
Turner Mechanical - UAE

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Lathe Machinist - UAE
Lathe Machinist - UAE

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housemaids - Kuwait
Housemaids - Kuwait

Hilmi

රු 70,200 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කළුතර - Senior and Junior Accountants - Malaysia
Senior and Junior Accountants - Malaysia

Manthila Enterprises (Pvt) Ltd

රු 140,000 මසකට

සාමාජිකයාකළුතර, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - VIP Drivers - Kuwait
VIP Drivers - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

රු 78,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!