වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 577 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Romania
Welder - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 131,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - FORKLIFT OPERATOR ( 10T ) - KSA
FORKLIFT OPERATOR ( 10T ) - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Romania (Europe)
Plumber - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 115,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Romania
Welder - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 131,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Maid - Dubai
House Maid - Dubai

ikman telemarketing

රු 60,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Data Entry Operator - Qatar
Data Entry Operator - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - CCTV Technician - Qatar
CCTV Technician - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Safety Officers - Qatar
Safety Officers - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Facility Managers - Qatar
Facility Managers - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Keeping (Cruise) - Singapore
House Keeping (Cruise) - Singapore

Maunlad Trans Lanka (Pvt) Ltd

කොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 5
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Trainee Manager - China
Trainee Manager - China

D.Thanwardas

රු 110,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 5
විදේශ රැකියා-කොළඹ - CNC Machine Operator - Romania (Europe)
CNC Machine Operator - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 113,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Cleaners Male - Romania
Hotel Cleaners Male - Romania

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 88,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pehd Welder - Romania
Pehd Welder - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pipe Welder - Romania
Pipe Welder - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steel Welder - Romania
Steel Welder - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mason - Romania
Mason - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Romania
Plumber - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Romania
Welder - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Butchers - Romania
Butchers - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 113,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Veterinary Doctor - Seychelles
Veterinary Doctor - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Plumber - Seychelles
Plumber - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

A/C Technicians - Gampaha

Iphone

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

පැය 13
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Heavy Duty Truck Driver - Seychelles
Heavy Duty Truck Driver - Seychelles

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Cleaner - Doha Qatar
Cleaner - Doha Qatar

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 70,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Network Engineers - Qatar
Network Engineers - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Boom Lift Operator - Qatar
Boom Lift Operator - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!