වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 800 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Qatar
Electrician - Qatar

York Lanka

රු 63,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Driver - Qatar
Driver - Qatar

York Lanka

රු 126,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mall Cleaners - Qatar
Mall Cleaners - Qatar

jrd international pvt ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Maldives
Plumber - Maldives

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Duct Man - Qatar
Duct Man - Qatar

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Taxi Driver - Dubai
Taxi Driver - Dubai

Al Sarahmax (Pvt) Limited

රු 280,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pool Attendant - Qatar
Pool Attendant - Qatar

jrd international pvt ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
Sales Assistant - Qatar

York Lanka

රු 67,200 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaning Supervisor - Qatar
Cleaning Supervisor - Qatar

jrd international pvt ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard - Qatar
Security Guard - Qatar

jrd international pvt ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver - Qatar
Bus Driver - Qatar

Abrar Group of Companies

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - ගෘහ සේවිකා - හොංකොං
ගෘහ සේවිකා - හොංකොං

Intent Foreign Employment Agecy

රු 86,500 මසකට

කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

Nurse - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Auto Electrician - Australia
Auto Electrician - Australia

Fervin Consultancies

කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver - Qatar
Bus Driver - Qatar

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Carpenter - Qatar
Carpenter - Qatar

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Taxi Driver - Qatar
Taxi Driver - Qatar

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaners (Female) - Qatar
Cleaners (Female) - Qatar

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bike Drivers - Qatar
Bike Drivers - Qatar

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Accountant - Qatar
Accountant - Qatar

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Driver - Maldives
Driver - Maldives

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Blasting Supervisor - Saudi Arabia
Blasting Supervisor - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Painting Supervisor - Saudi Arabia
Painting Supervisor - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Ship Repair Engineer - Saudi Arabia
Ship Repair Engineer - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Maintenance Foreman - Saudi Arabia
Maintenance Foreman - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - A/C Mechanic - Saudi Arabia
A/C Mechanic - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Painting Foreman - Saudi Arabia
Painting Foreman - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!