වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 919 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Painter - UAE
Painter - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයා04 අගෝ 5:45 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Dairy Farm Workers - New Zealand
Dairy Farm Workers - New Zealand

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයා13 සැප් 1:08 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Domestic Helper - Northern Cyprus
Domestic Helper - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා01 අගෝ 9:32 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Marine H2S Expert - Qatar
Marine H2S Expert - Qatar

my vacancy

ගිවිස ගත හැක

සාමාජිකයාවිනාඩි 4 පෙර, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Household Helper - Northern Cyprus
Household Helper - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා01 ජුනි 3:04 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Marine Service Technician - Qatar
Marine Service Technician - Qatar

my vacancy

ගිවිස ගත හැක

සාමාජිකයාවිනාඩි 24 පෙර, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - A/C Technician - Northern Cyprus
A/C Technician - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා03 අගෝ 2:03 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Helper - Northern Cyprus
Kitchen Helper - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා17 අගෝ 7:08 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hydroulic Mechanic - Northern Cyprus
Hydroulic Mechanic - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා01 සැප් 10:29 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Farm Labour - Northern Cyprus
Farm Labour - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා18 අගෝ 7:59 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - පිරිසිදු කරන්නන් - උතුරු සයිප්රසය
පිරිසිදු කරන්නන් - උතුරු සයිප්රසය

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා01 අගෝ 9:24 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Maintenance Technician - Qatar
Maintenance Technician - Qatar

my vacancy

රු 57,400 මසකට

සාමාජිකයාවිනාඩි 39 පෙර, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Manager - Saudi Arabia
Kitchen Manager - Saudi Arabia

ManpowerSriLanka.com

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook (Commis 1) - KSA
Cook (Commis 1) - KSA

Emerald Isle Manpower & Travel Services

රු 72,000 මසකට

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pastry Helper - Qatar
Pastry Helper - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

රු 65,600 මසකට

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Baristas - Saudi Arabia
Baristas - Saudi Arabia

ManpowerSriLanka.com

සාමාජිකයාඅද 9:30 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Taxi Driver - Dubai
Taxi Driver - Dubai

Al Sarahmax (Pvt) Limited

සාමාජිකයා09 සැප් 8:01 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cash Custodian - Dubai
Cash Custodian - Dubai

Al Sarahmax (Pvt) Limited

සාමාජිකයා09 සැප් 8:01 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කෑගල්ල - Caregiver - Japan
Caregiver - Japan

ORTUS HOLDINGS PVT LTD.

සාමාජිකයා09 සැප් 8:00 පව, කෑගල්ල, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - HVAC Technician - Qatar
HVAC Technician - Qatar

my vacancy

ගිවිස ගත හැක

සාමාජිකයාඊයේ 8:40 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanical Technician - Qatar
Mechanical Technician - Qatar

my vacancy

ගිවිස ගත හැක

සාමාජිකයාඊයේ 7:55 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Nurse (Female) - Saudi Arabia
Nurse (Female) - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 6:04 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Bakers - Saudi Arabia
General Bakers - Saudi Arabia

ManpowerSriLanka.com

සාමාජිකයාඊයේ 6:02 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Nurse Home Caregiver -Ksa
Nurse Home Caregiver -Ksa

my vacancy

ගිවිස ගත හැක

සාමාජිකයාඊයේ 6:01 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Cook - Saudi Arabia
General Cook - Saudi Arabia

ManpowerSriLanka.com

සාමාජිකයාඊයේ 5:23 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Food Server – Saudi Arabia
Food Server – Saudi Arabia

ManpowerSriLanka.com

සාමාජිකයාඊයේ 5:12 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Line Cooks – Saudi Arabia
Line Cooks – Saudi Arabia

ManpowerSriLanka.com

සාමාජිකයාඊයේ 4:58 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!