වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 3,872 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ACOUSTIC BOX GUITAR
ACOUSTIC BOX GUITAR

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Casio Mini SA Series Keyboard
Casio Mini SA Series Keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Yamaha RGX121Z Electric Guitar
Yamaha RGX121Z Electric Guitar

සාමාජිකයානුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 49,000

විනාඩි 6
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Aria semi acoustic guitar
Aria semi acoustic guitar

සාමාජිකයානුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

විනාඩි 16
සංගීත භාණ්ඩ-පුත්තලම - B&C ....Speaker italy
B&C ....Speaker italy

සාමාජිකයාපුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Yamaha F51 Keyboard
Yamaha F51 Keyboard

සාමාජිකයානුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,000

විනාඩි 22
සංගීත භාණ්ඩ-පුත්තලම - Jbl line array
Jbl line array

සාමාජිකයාපුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100,000

සංගීත භාණ්ඩ-පුත්තලම - JBL SRX 725
JBL SRX 725

සාමාජිකයාපුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 64,250

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Portable Teaching Speaker Amplifier
Portable Teaching Speaker Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,900

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 18" Speaker 1000W
18" Speaker 1000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

සංගීත භාණ්ඩ-පුත්තලම - Shure fm mic
Shure fm mic

සාමාජිකයාපුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

සංගීත භාණ්ඩ-පුත්තලම - Vega SUB JBL
Vega SUB JBL

සාමාජිකයාපුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 47,500

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - YAMAHA SAXOPHONE BRANDNEW
YAMAHA SAXOPHONE BRANDNEW

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 89,000

පැය 1 යි
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - NOTATION STAND
NOTATION STAND

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,150

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Single top box
Single top box

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Barclay guitar with GT 3
Barclay guitar with GT 3

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 47,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ACOUSTIC BOX GUITAR
ACOUSTIC BOX GUITAR

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,750

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speakers with stand
Speakers with stand

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,500

සංගීත භාණ්ඩ-මාතලේ - Roland XP-30
Roland XP-30

මාතලේ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 18" 1000W EL1700
Speaker 18" 1000W EL1700

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Sennheiser XSW-35 Wireless Mic
Sennheiser XSW-35 Wireless Mic

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - New Electric Guitars 🎸
New Electric Guitars 🎸

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,900

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Practice Half kit
Practice Half kit

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - ALumex drm Rak
ALumex drm Rak

සාමාජිකයානුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Toms 4
Toms 4

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - TX PROFESSIONAL AUDIO POWER AMPLIFIER
TX PROFESSIONAL AUDIO POWER AMPLIFIER

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 97,500

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-හම්බන්තොට - Roland JV 880 module
Roland JV 880 module

හම්බන්තොට, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!