වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 4,079 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - BRAND NEW CREMONA VIOLINS (Italy)
BRAND NEW CREMONA VIOLINS (Italy)

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - fender satocasor guitar
fender satocasor guitar

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 118,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Piano
Piano

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

විනාඩි 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar Peddle
Guitar Peddle

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

විනාඩි 23
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speakers
Speakers

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,500

විනාඩි 41
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Electric Guitar Brand New (Imported)
Electric Guitar Brand New (Imported)

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,500

සංගීත භාණ්ඩ-පොලොන්නරුව - Original bass bin
Original bass bin

පොලොන්නරුව, සංගීත භාණ්ඩ

රු 300,000

පැය 1 යි
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - YAMAHA Mc 802
YAMAHA Mc 802

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Jbl srx 725 Double top
Jbl srx 725 Double top

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - යක්බෙරය Yak bera (පහතරට බෙර)
යක්බෙරය Yak bera (පහතරට බෙර)

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,800

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-යාපනය - Vlliodor vt 825
Vlliodor vt 825

යාපනය, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Monitor
Powered Monitor

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA F310 GUITAR
YAMAHA F310 GUITAR

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-හම්බන්තොට - Boss GT10 Guitar Padel
Boss GT10 Guitar Padel

හම්බන්තොට, සංගීත භාණ්ඩ

රු 68,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ZOOM MULTITRAK RECORDING STUDIO-JAPAN
ZOOM MULTITRAK RECORDING STUDIO-JAPAN

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-හම්බන්තොට - Mixer Sound Craft
Mixer Sound Craft

හම්බන්තොට, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Rhythm Guitar
Rhythm Guitar

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-හම්බන්තොට - Roland PD 80 Foot TOM Drum set
Roland PD 80 Foot TOM Drum set

හම්බන්තොට, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Piano for Sale
Piano for Sale

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Drum Kit
Drum Kit

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Soundcraft live 4 2
Soundcraft live 4 2

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 105,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - 15" Double Top
15" Double Top

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha portable grand YPG - 235
Yamaha portable grand YPG - 235

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-පුත්තලම - 6000w BIEMA usa
6000w BIEMA usa

සාමාජිකයාපුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 105,000

සංගීත භාණ්ඩ-පුත්තලම - Shure SLX beta 58a
Shure SLX beta 58a

සාමාජිකයාපුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - KASUGA 12 STRING GUITAR
KASUGA 12 STRING GUITAR

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Brand new Acoustic Guitar
Brand new Acoustic Guitar

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!