දැන්විම් 680 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවරඑලිය හි දැන්වීම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Snow Cottage- Nuwara eliya
Snow Cottage- Nuwara eliya

කාමර: 10+, නානකාමර: 7

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Data Entry Operators - Nuwara Eliya
Data Entry Operators - Nuwara Eliya

data entry solutions

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Gregory lake view holiday home 74
Gregory lake view holiday home 74

කාමර: 8, නානකාමර: 6

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 750 රාත්‍රියකට

විනාඩි 20
සංගීත භාණ්ඩ-නුවරඑලිය - PIONEER CDJ 400 PAIR
PIONEER CDJ 400 PAIR

නුවරඑලිය, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100,000

විනාඩි 27
සංගීත භාණ්ඩ-නුවරඑලිය - Buffle set
Buffle set

නුවරඑලිය, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,500

පැය 1 යි
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow in Nuwara Eliya
Holiday Bungalow in Nuwara Eliya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 27,000 රාත්‍රියකට

ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5s Original
Apple iPhone 5s Original

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-නුවරඑලිය - Roland SPD30
Roland SPD30

නුවරඑලිය, සංගීත භාණ්ඩ

රු 105,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 6s Original
Apple iPhone 6s Original

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 55,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung S8+ Original
Samsung S8+ Original

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 65,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-නුවරඑලිය - African birds
African birds

නුවරඑලිය, සුරතල් සතුන්

රු 5,000

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Nuwara Eliya Bungalow
Nuwara Eliya Bungalow

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,000 රාත්‍රියකට

විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-නුවරඑලිය - Ps4 Games
Ps4 Games

නුවරඑලිය, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 2,500

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Snow Cottage- Nuwara eliya
Snow Cottage- Nuwara eliya

කාමර: 10+, නානකාමර: 7

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bunglow in Nuwara Eliya
Holiday Bunglow in Nuwara Eliya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - ROOM IN NUWARAELIYA (GRANDVIEW HOTEL)
ROOM IN NUWARAELIYA (GRANDVIEW HOTEL)

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone i 6 Original
Apple iPhone i 6 Original

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Clayton Bungalow in Nuwara Eliya
Clayton Bungalow in Nuwara Eliya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 18,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Home in Nuwara Eliya
Holiday Home in Nuwara Eliya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

මෝටර් රථ-නුවරඑලිය - Nissan FB15 EX Saloon 1999
Nissan FB15 EX Saloon 1999

154,500 km

නුවරඑලිය, මෝටර් රථ

රු 2,295,000

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Apartment in NuwaraEliya
Apartment in NuwaraEliya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Beautiful Hotel @ hatton
Beautiful Hotel @ hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Family Hotel @ Hatton
Family Hotel @ Hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Tea Villa Rest in Hatton
Tea Villa Rest in Hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Training Assistant Manager - Ginigathena
Training Assistant Manager - Ginigathena

granton marketing

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung j700F Original
Samsung j700F Original

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 4s Original
Apple iPhone 4s Original

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!