දැන්විම් 607 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවරඑලිය හි දැන්වීම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow in Nuwaraeliya
Holiday Bungalow in Nuwaraeliya

කාමර: 7, නානකාමර: 7

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 20,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow For Rent - Nuwara Eliya
Holiday Bungalow For Rent - Nuwara Eliya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-නුවරඑලිය - Jbl Flip 4
Jbl Flip 4

නුවරඑලිය, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 15,000

විනාඩි 37
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Green Lake View - Nuwara eliya
Green Lake View - Nuwara eliya

කාමර: 6, නානකාමර: 5

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - සුපරීක්ෂක - හැටන්
සුපරීක්ෂක - හැටන්

optimo international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Room in Nuwara Eliya (grand View Hotel)
Room in Nuwara Eliya (grand View Hotel)

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවරඑලිය - Nikon D5300
Nikon D5300

නුවරඑලිය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

පැය 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow In Town Limits - Nuwaraeliya
Holiday Bungalow In Town Limits - Nuwaraeliya

කාමර: 7, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 12,500 රාත්‍රියකට

පැය 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Rooms In Nuwaraeliya
Rooms In Nuwaraeliya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

රථවාහන සේවා-නුවරඑලිය - Easy Loan Toyota Premio2016-UNREGISTERED
Easy Loan Toyota Premio2016-UNREGISTERED

සාමාජිකයානුවරඑලිය, රථවාහන සේවා

රු 2,015

පැය 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow For Rent - Nuwara Eliya
Holiday Bungalow For Rent - Nuwara Eliya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Haze Cottages - Nuwara Eliya
Haze Cottages - Nuwara Eliya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,500 රාත්‍රියකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - Shop for sale in nuwara eliya's only shopping complex
Shop for sale in nuwara eliya's only shopping complex

280 වර්ග අඩි

නුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,000,000

පැය 5
සුරතල් සතුන්-නුවරඑලිය - Persian kittens
Persian kittens

නුවරඑලිය, සුරතල් සතුන්

රු 13,000

පැය 5
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Valuable Land for Sale in Peradeniya Road, Nuwara Eliya.
Valuable Land for Sale in Peradeniya Road, Nuwara Eliya.

54.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 890,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Huawei Y6 Pro (Used)
Huawei Y6 Pro (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Resort in Nuwara-Eliya
Holiday Resort in Nuwara-Eliya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - Villa Glenloch For Sale in Ramboda
Villa Glenloch For Sale in Ramboda

5,500 වර්ග අඩි

නුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 74,000,000

රථවාහන සේවා-නුවරඑලිය - Easy Loan Benz 2017 - REGISTERED
Easy Loan Benz 2017 - REGISTERED

සාමාජිකයානුවරඑලිය, රථවාහන සේවා

රු 2,247

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - SILVER CANDY INN Nuwara Eliya.
SILVER CANDY INN Nuwara Eliya.

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday rooms in Nuwara Eliya
Holiday rooms in Nuwara Eliya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Nokia 7 Plus (Used)
Nokia 7 Plus (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - House or rooms for rent - Nuwara eliya
House or rooms for rent - Nuwara eliya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Rain Forest Edge nuwara eliaya
Rain Forest Edge nuwara eliaya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Rooms in Nuwara Eliya
Rooms in Nuwara Eliya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!