දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගෙවතු

ගෙවතු-නුවර - Micro Pressure Pump
Micro Pressure Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-නුවර - 1M Head Submersible Pump
1M Head Submersible Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 1,350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-නුවර - Swings
Swings

නුවර, ගෙවතු

රු 75,000

දින 4
ගෙවතු-නුවර - Flower pots
Flower pots

නුවර, ගෙවතු

රු 50

දින 12
ගෙවතු-නුවර - Tube Well Pump 4" (INGCO)
Tube Well Pump 4" (INGCO)

නුවර, ගෙවතු

රු 25,500

දින 19
ගෙවතු-නුවර - Garden Pebbles
Garden Pebbles

නුවර, ගෙවතු

රු 55

දින 21
ගෙවතු-නුවර - Pressure Reducing Valve - ITALY
Pressure Reducing Valve - ITALY

නුවර, ගෙවතු

රු 2,850

දින 21
ගෙවතු-නුවර - Fountain Water Pump
Fountain Water Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 3,950

දින 21
ගෙවතු-නුවර - Tube Well Pump 3" (139M)
Tube Well Pump 3" (139M)

නුවර, ගෙවතු

රු 48,500

දින 21
ගෙවතු-නුවර - Submersible Water Pumps
Submersible Water Pumps

නුවර, ගෙවතු

රු 6,950

දින 21
ගෙවතු-නුවර - Agriculture Water Systems
Agriculture Water Systems

නුවර, ගෙවතු

රු 65

දින 22
ගෙවතු-නුවර - D.C. 12V Water Pump 15M Head
D.C. 12V Water Pump 15M Head

නුවර, ගෙවතු

රු 8,950

දින 22
ගෙවතු-නුවර - D.C. 12V Water Pump 4M Head
D.C. 12V Water Pump 4M Head

නුවර, ගෙවතු

රු 5,250

දින 22
ගෙවතු-නුවර - Engine Water Pump HUGO
Engine Water Pump HUGO

නුවර, ගෙවතු

රු 17,975

දින 22
ගෙවතු-නුවර - Tube Well Pump 4" (35M)
Tube Well Pump 4" (35M)

නුවර, ගෙවතු

රු 24,950

දින 22
ගෙවතු-නුවර - Micro Pressure Pump
Micro Pressure Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 9,500

දින 22
ගෙවතු-නුවර - Brush Cutter (ATLAS)
Brush Cutter (ATLAS)

නුවර, ගෙවතු

රු 15,950

දින 22
ගෙවතු-නුවර - Grass
Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 35

දින 25
ගෙවතු-නුවර - Petrol Lawnmower
Petrol Lawnmower

නුවර, ගෙවතු

රු 7,500

දින 25
ගෙවතු-නුවර - 1M Head Submersible Pump
1M Head Submersible Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 1,350

දින 25
ගෙවතු-නුවර - Nelum Pokuna (Cement pot)
Nelum Pokuna (Cement pot)

නුවර, ගෙවතු

රු 1,850

දින 26
ගෙවතු-නුවර - Pebbles (Gem Type)
Pebbles (Gem Type)

නුවර, ගෙවතු

රු 220

දින 26
ගෙවතු-නුවර - 16 LED STRIP OUTDOOR SOLAR LAMP
16 LED STRIP OUTDOOR SOLAR LAMP

නුවර, ගෙවතු

රු 950

දින 26
ගෙවතු-නුවර - Landscaping
Landscaping

නුවර, ගෙවතු

රු 38

දින 27
ගෙවතු-නුවර - Robin Engine Water Pump
Robin Engine Water Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 79,950

දින 29
ගෙවතු-නුවර - Swimming pool
Swimming pool

නුවර, ගෙවතු

රු 35,000

දින 32
ගෙවතු-නුවර - විසිතුරු මල් පෝච්චි..
විසිතුරු මල් පෝච්චි..

සාමාජිකයානුවර, ගෙවතු

රු 650

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!