දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගෙවතු

ගෙවතු-නුවර - 1M Head Submersible Pump
1M Head Submersible Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 1,350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-නුවර - Automatic Pressure Pump
Automatic Pressure Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-නුවර - Australian Grass
Australian Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 68

පැය 11
ගෙවතු-නුවර - Water Pump
Water Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 30,000

දින 1
ගෙවතු-නුවර - Grass cutting machine
Grass cutting machine

නුවර, ගෙවතු

රු 9,000

දින 3
ගෙවතු-නුවර - Micro Pressure Pump (Green Pro)
Micro Pressure Pump (Green Pro)

නුවර, ගෙවතු

රු 9,750

දින 13
ගෙවතු-නුවර - Artificial Grass Carpets
Artificial Grass Carpets

නුවර, ගෙවතු

රු 235

දින 13
ගෙවතු-නුවර - Water Pump 0.5 HP
Water Pump 0.5 HP

නුවර, ගෙවතු

රු 4,950

දින 17
ගෙවතු-නුවර - 14Cm Flower Pot
14Cm Flower Pot

නුවර, ගෙවතු

රු 16

දින 17
ගෙවතු-නුවර - Water Pump Brand New
Water Pump Brand New

නුවර, ගෙවතු

රු 6,000

දින 17
ගෙවතු-නුවර - Flower pot
Flower pot

නුවර, ගෙවතු

රු 48

දින 21
ගෙවතු-නුවර - Flower pot 24cm
Flower pot 24cm

නුවර, ගෙවතු

රු 35

දින 21
ගෙවතු-නුවර - Flower pot
Flower pot

නුවර, ගෙවතු

රු 90

දින 21
ගෙවතු-නුවර - NATURAL PURPLE CRYSTAL ROCK
NATURAL PURPLE CRYSTAL ROCK

නුවර, ගෙවතු

රු 1,900,000

දින 22
ගෙවතු-නුවර - Automatic Pressure Pump
Automatic Pressure Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 8,500

දින 25
ගෙවතු-නුවර - Magic house with spray gun
Magic house with spray gun

නුවර, ගෙවතු

රු 890

දින 26
ගෙවතු-නුවර - Grass
Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 30

දින 27
ගෙවතු-නුවර - Branch Cutter
Branch Cutter

නුවර, ගෙවතු

රු 28,500

දින 28
ගෙවතු-නුවර - Brush Cutter (ATLAS)
Brush Cutter (ATLAS)

නුවර, ගෙවතු

රු 15,500

දින 32
ගෙවතු-නුවර - Tap Connector
Tap Connector

නුවර, ගෙවතු

රු 180

දින 33
ගෙවතු-නුවර - විසුතුරු මල් පෝච්චි
විසුතුරු මල් පෝච්චි

නුවර, ගෙවතු

රු 2,500

දින 36
ගෙවතු-නුවර - Jet Pump (PEDROLLO - ITALY)
Jet Pump (PEDROLLO - ITALY)

නුවර, ගෙවතු

රු 42,750

දින 36
ගෙවතු-නුවර - Pressure Pump (Jet Type)
Pressure Pump (Jet Type)

නුවර, ගෙවතු

රු 24,500

දින 36
ගෙවතු-නුවර - Sludge Pump (Submersible)
Sludge Pump (Submersible)

නුවර, ගෙවතු

රු 18,500

දින 36
ගෙවතු-නුවර - Water Sprinklers for (Agriculture)
Water Sprinklers for (Agriculture)

නුවර, ගෙවතු

රු 85

දින 36
ගෙවතු-නුවර - Submersible Water Pumps
Submersible Water Pumps

නුවර, ගෙවතු

රු 8,500

දින 36
ගෙවතු-නුවර - Automatic Pump Control Unit (INGCO)
Automatic Pump Control Unit (INGCO)

නුවර, ගෙවතු

රු 6,500

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!