දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගෙවතු

ගෙවතු-නුවර - 1M Head Submersible Pump
1M Head Submersible Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 1,350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-නුවර - Water Pump 0.5 HP
Water Pump 0.5 HP

නුවර, ගෙවතු

රු 4,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-නුවර - Multi-function submersible pump
Multi-function submersible pump

නුවර, ගෙවතු

රු 1,200

දින 10
ගෙවතු-නුවර - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

නුවර, ගෙවතු

රු 50

දින 15
ගෙවතු-නුවර - Cutter Pump
Cutter Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 29,750

දින 18
ගෙවතු-නුවර - Micro Pressure Pump
Micro Pressure Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 9,750

දින 19
ගෙවතු-නුවර - Water Pump 0.5 HP
Water Pump 0.5 HP

නුවර, ගෙවතු

රු 4,950

දින 20
ගෙවතු-නුවර - Grass
Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 50

දින 29
ගෙවතු-නුවර - Tap Connector
Tap Connector

නුවර, ගෙවතු

රු 180

දින 36
ගෙවතු-නුවර - Pressure Reducing Valve - ITALY
Pressure Reducing Valve - ITALY

නුවර, ගෙවතු

රු 2,850

දින 47
ගෙවතු-නුවර - Garden Solar Light
Garden Solar Light

නුවර, ගෙවතු

රු 4,975

දින 47
ගෙවතු-නුවර - Submersible Water Pumps
Submersible Water Pumps

නුවර, ගෙවතු

රු 6,950

දින 47
ගෙවතු-නුවර - Electric hedge cutter
Electric hedge cutter

නුවර, ගෙවතු

රු 17,000

දින 48
ගෙවතු-නුවර - Tube Well Pump 4" (INGCO)
Tube Well Pump 4" (INGCO)

නුවර, ගෙවතු

රු 25,500

දින 48
ගෙවතු-නුවර - Australian Soysia Grass
Australian Soysia Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 65

දින 50
ගෙවතු-නුවර - D.C. 12V Water Pump 15M Head
D.C. 12V Water Pump 15M Head

නුවර, ගෙවතු

රු 8,950

දින 51
ගෙවතු-නුවර - D.C. 12V Water Pump 4M Head
D.C. 12V Water Pump 4M Head

නුවර, ගෙවතු

රු 5,250

දින 51
ගෙවතු-නුවර - Tube Well Pump 4" (35M)
Tube Well Pump 4" (35M)

නුවර, ගෙවතු

රු 24,950

දින 51
ගෙවතු-නුවර - JINASENA WATER PUMP
JINASENA WATER PUMP

නුවර, ගෙවතු

රු 12,000

දින 52
ගෙවතු-නුවර - Grasses
Grasses

නුවර, ගෙවතු

රු 35

දින 52
ගෙවතු-නුවර - 1M Head Submersible Pump
1M Head Submersible Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 1,350

දින 54
ගෙවතු-නුවර - Kohu bath
Kohu bath

නුවර, ගෙවතු

රු 100

දින 54
ගෙවතු-නුවර - Carpet Grass
Carpet Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 50

දින 55
ගෙවතු-නුවර - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 45

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!