වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගෙවතු

ගෙවතු-නුවර - Australian Grass
Australian Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 75

පැය 7
ගෙවතු-නුවර - Flower pot
Flower pot

නුවර, ගෙවතු

රු 300

පැය 13
ගෙවතු-නුවර - Landscaping
Landscaping

නුවර, ගෙවතු

රු 35

දින 8
ගෙවතු-නුවර - Grass
Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 50

දින 9
ගෙවතු-නුවර - Grass cutting machine
Grass cutting machine

නුවර, ගෙවතු

රු 14,000

දින 10
ගෙවතු-නුවර - Grass
Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 18

දින 13
ගෙවතු-නුවර - Micro Pressure Pump
Micro Pressure Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 9,750

දින 21
ගෙවතු-නුවර - Water Pump 0.5 HP
Water Pump 0.5 HP

නුවර, ගෙවතු

රු 4,950

දින 22
ගෙවතු-නුවර - Electric water pump
Electric water pump

නුවර, ගෙවතු

රු 15,500

දින 27
ගෙවතු-නුවර - Grass
Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 40

දින 33
ගෙවතු-නුවර - Brush Cutter (ATLAS)
Brush Cutter (ATLAS)

නුවර, ගෙවතු

රු 15,500

දින 37
ගෙවතු-නුවර - Tap Connector
Tap Connector

නුවර, ගෙවතු

රු 180

දින 38
ගෙවතු-නුවර - Honda WB20XT Petrol 2” Water Pump New
Honda WB20XT Petrol 2” Water Pump New

නුවර, ගෙවතු

රු 60,000

දින 38
ගෙවතු-නුවර - Flower pot and waas
Flower pot and waas

නුවර, ගෙවතු

රු 500

දින 39
ගෙවතු-නුවර - Pressure Pump (Jet Type)
Pressure Pump (Jet Type)

නුවර, ගෙවතු

රු 24,500

දින 41
ගෙවතු-නුවර - Sludge Pump (Submersible)
Sludge Pump (Submersible)

නුවර, ගෙවතු

රු 18,500

දින 41
ගෙවතු-නුවර - Water Sprinklers for (Agriculture)
Water Sprinklers for (Agriculture)

නුවර, ගෙවතු

රු 85

දින 41
ගෙවතු-නුවර - Submersible Water Pumps
Submersible Water Pumps

නුවර, ගෙවතු

රු 8,500

දින 41
ගෙවතු-නුවර - Automatic Pump Control Unit (INGCO)
Automatic Pump Control Unit (INGCO)

නුවර, ගෙවතු

රු 6,500

දින 41
ගෙවතු-නුවර - Garden Pebbles
Garden Pebbles

නුවර, ගෙවතු

රු 55

දින 41
ගෙවතු-නුවර - Grass (Artificial)
Grass (Artificial)

නුවර, ගෙවතු

රු 325

දින 41
ගෙවතු-නුවර - Polythene bag for agriculture
Polythene bag for agriculture

නුවර, ගෙවතු

රු 22

දින 41
ගෙවතු-නුවර - Pressure Reducing Valve - ITALY
Pressure Reducing Valve - ITALY

නුවර, ගෙවතු

රු 2,850

දින 48
ගෙවතු-නුවර - Garden Solar Light
Garden Solar Light

නුවර, ගෙවතු

රු 4,975

දින 49
ගෙවතු-නුවර - Submersible Water Pumps
Submersible Water Pumps

නුවර, ගෙවතු

රු 6,950

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!