මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුරුණෑගල උද්‍යාන උපකරණ අඩුම මිලට

දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි