මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පුත්තලම උද්‍යාන උපකරණ අඩුම මිලට

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි