වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - BROOM
BROOM

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 95

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Genuine Flexx Tape SH 1000
Genuine Flexx Tape SH 1000

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 649

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air Freshner Automatic Dispenser Sensor
Air Freshner Automatic Dispenser Sensor

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,999

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Rainco Mosquito Proof Nets
Rainco Mosquito Proof Nets

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,650

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SnapUp Shelf
SnapUp Shelf

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,150

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine Double Speed 4 in 1
Sewing Machine Double Speed 4 in 1

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,599

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cloth Rack
Cloth Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,690

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Vintage Wehrle 3in1 Clock
Vintage Wehrle 3in1 Clock

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,200

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine
Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 48,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Original flex Tape
Original flex Tape

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 649

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mosquito Nets
Mosquito Nets

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 500

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser
Water Dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 999

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 10 Tier Shoe Rack
10 Tier Shoe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,490

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - COUCH COAT
COUCH COAT

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Floor Mop 360 Bucket 2 Heads Microfiber Spin Spinning Rotating Head
Floor Mop 360 Bucket 2 Heads Microfiber Spin Spinning Rotating Head

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Floor Mop 360 Bucket 2 Heads Microfiber Spin Spinning Rotating Head
Floor Mop 360 Bucket 2 Heads Microfiber Spin Spinning Rotating Head

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Fresh Matic
Fresh Matic

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,490

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Drain Buster (Compressed Air Plunger)
Drain Buster (Compressed Air Plunger)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 690

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water cooler(compresser cooler)
Water cooler(compresser cooler)

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,500

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Alkaline Panasonic water ionizer
Alkaline Panasonic water ionizer

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 97,000

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Samsung Vesta Alkaline Water Ionizer
Samsung Vesta Alkaline Water Ionizer

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300,000

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine Leg
Sewing Machine Leg

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 16-sizes-Crochet-hooks-Needles-Stitches kit
16-sizes-Crochet-hooks-Needles-Stitches kit

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 28
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sweep By Fuller Brush Original Cordless
Sweep By Fuller Brush Original Cordless

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,999

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!