වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Filter
Water Filter

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Juki machine
Juki machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electronic Sewing Machine Bernina 830
Electronic Sewing Machine Bernina 830

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Desktop Sewing Machine
Mini Desktop Sewing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,599

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hand Operating / Manual Water Pump
Hand Operating / Manual Water Pump

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 390

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Multi functional Mobile Folding Racks
Multi functional Mobile Folding Racks

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine
Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Three layer Clothes Rack
Three layer Clothes Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,250

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 10 Tier Shoe Rack
10 Tier Shoe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,490

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Dish Rack 2 tray
Dish Rack 2 tray

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,490

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Portable Stitch Hand Machine
Portable Stitch Hand Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,450

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Portable Ironing Pad
Portable Ironing Pad

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 900

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MAGIC MESH Hands
MAGIC MESH Hands

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 990

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ONE-TRIP GRIP Locks Bags
ONE-TRIP GRIP Locks Bags

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 290

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Used singer Zig Zag Machine
Used singer Zig Zag Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,000

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Normal Machine
Singer Normal Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,000

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - සිංගර් 188 U මහණ මැෂින් 2ක් විකිණිමට
සිංගර් 188 U මහණ මැෂින් 2ක් විකිණිමට

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,500

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer 188U Sewing Machines
Singer 188U Sewing Machines

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,500

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Daxer Shoe Rack
Daxer Shoe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,600

දින 27
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Filter
Water Filter

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - American Aqua RO Water Filter
American Aqua RO Water Filter

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 24,500

දින 33
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air Freshner
Air Freshner

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Sewing Machine
Mini Sewing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,799

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer zigzag sewing machine
Singer zigzag sewing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,500

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Fashion Mop (SHEEP)
Fashion Mop (SHEEP)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,390

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!