වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Sewing Machine
Singer Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 10 Tier Shoe Rack
10 Tier Shoe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,490

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Unique Alkaline Water Ionizers
Unique Alkaline Water Ionizers

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 100,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Towel Rack
Towel Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine-Singer Zig Zag 1288
Sewing Machine-Singer Zig Zag 1288

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Dual Speed Portable Sewing Machine
Dual Speed Portable Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,599

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Fly killer Machine UK
Fly killer Machine UK

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 21,800

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Sewing machine
Singer Sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SnapUp Shelf
SnapUp Shelf

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,150

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - The Handheld Sewing Machine
The Handheld Sewing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,100

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MOSQUITO NETS
MOSQUITO NETS

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 500

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Portable Stitch Hand Machine
Portable Stitch Hand Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,999

දින 29
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Glass Cleaner Spray Bottles 475 ml
Glass Cleaner Spray Bottles 475 ml

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 140

දින 33
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Fabric Spray 475ml
Fabric Spray 475ml

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 295

දින 33
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Juki machine
Juki machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer sewing machine
Singer sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,000

දින 36
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Cover
Washing Machine Cover

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 600

දින 44
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Multifunction Folding Basket
Multifunction Folding Basket

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,190

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!