වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheelers
Bajaj Three Wheelers

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THREE WHEEL
THREE WHEEL

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 98,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Re 2 Stroke Three Wheeler
Re 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ THREE WHEELER
BAJAJ THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4stroke Three wheeler
Bajaj 4stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler QP
Bajaj Three Wheeler QP

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 669,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - PIAGGIO THREE WHEELER
PIAGGIO THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 445,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ THREE WHEEL 2016
BAJAJ THREE WHEEL 2016

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler 2stroke 203
Bajaj Three wheeler 2stroke 203

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2Stroke Three Wheeler
Bajaj 2Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!