වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - රටේ තියෙන හොඳම 1- BAJAJ ♦️♦️♦️✔️✔️
රටේ තියෙන හොඳම 1- BAJAJ ♦️♦️♦️✔️✔️

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THREE WHEEL FOR SALE
THREE WHEEL FOR SALE

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 128,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Three wheeler GB
Piaggio Three wheeler GB

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke Three wheeler
Bajaj 4 stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 strock Three wheeler
Bajaj 4 strock Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 800,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - PIAGGIO THREE WHEEL FOR SALE
PIAGGIO THREE WHEEL FOR SALE

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke Three Wheeler
Bajaj 4 stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler - QI xxxx
Three Wheeler - QI xxxx

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke three wheeler
Bajaj 2 Stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 398,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler For Sale
Bajaj Three Wheeler For Sale

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Threewheeler ABH
Piaggio Threewheeler ABH

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 775,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke THREE WHEELER
Bajaj 2 Stroke THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2015 ABD Bajaj 4 stroke three wheeler
2015 ABD Bajaj 4 stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Three wheeler
Piaggio Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Three wheeler ABF
Piaggio Three wheeler ABF

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!