වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheel 2016
Three wheel 2016

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 176,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 45,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke 2005
Bajaj 2 Stroke 2005

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 415,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ WHEELER
BAJAJ WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2storke three wheele
Bajaj 2storke three wheele

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ 4 STROKE THREE WHEEL
BAJAJ 4 STROKE THREE WHEEL

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler QI
Bajaj Three wheeler QI

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke three wheeler
Bajaj 2 Stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ 2 STROKE THREE WHEEL
BAJAJ 2 STROKE THREE WHEEL

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler leasing
Three wheeler leasing

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke Three Wheeler
Bajaj 4 stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4storke three wheeler
Bajaj 4storke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!