වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

පැය 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three weel
Bajaj three weel

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Threewheeler QC
Bajaj Threewheeler QC

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Threewheeler
Bajaj 4 Stroke Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Threewheeler
Bajaj 4 Stroke Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 615,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 216,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 287,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - PIAGGIO THREE WHEELER
PIAGGIO THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler AAY
Bajaj Three wheeler AAY

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Threewheeler
Bajaj 2 Stroke Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj threewheeler QK 2 stroke
Bajaj threewheeler QK 2 stroke

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 455,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler QH
Bajaj Three Wheeler QH

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Baja three weel
Baja three weel

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS THREE WHEELER
TVS THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!