වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Two Storke Threewheel
Two Storke Threewheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

පැය 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

පැය 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler 2016
Bajaj Three Wheeler 2016

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 528,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2stroke Three Wheeler
Bajaj 2stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three Wheeler
Bajaj 2 Stork Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 112,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Tharee Wheeler
Bajaj Tharee Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 92,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj four stroke Three wheeler
Bajaj four stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 328,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three Wheeler
Bajaj 2 Stork Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 4 storke Three Wheeler
4 storke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stork Threewheel
Bajaj 2 stork Threewheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 105,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three Wheeler
Bajaj 2 Stork Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stroke Three wheeler
2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 148,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!