වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three wheeler
Bajaj 2 Stork Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 588,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 strok three wheeler
Bajaj 4 strok three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stork Three Wheeler
2 Stork Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 40,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 4 Stroke Threeweel
4 Stroke Threeweel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three wheeler
Bajaj 2 Stork Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 117,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 577,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three wheeler
Bajaj 2 Stork Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 40,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - NEW THREEWHEALERS
NEW THREEWHEALERS

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 25,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stork
2 Stork

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!