වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 619,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler - Ja-Ela
Three Wheeler - Ja-Ela

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 138,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 105,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 278,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 78,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS King Three Wheeler
TVS King Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three Wheeler
Bajaj 2 Stork Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 46
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 668,000

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!