වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke
Bajaj 4 stroke

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 635,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 238,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 105,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three wheeler
Bajaj 2 Stork Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 133,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Two Stork Three wheeler
Bajaj Two Stork Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 148,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler For Sale- 206
Three Wheeler For Sale- 206

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 168,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj two Stork Three wheeler
Bajaj two Stork Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 45,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler For Sale
Three Wheeler For Sale

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 4 Stroke Threewheeler
4 Stroke Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj
Bajaj

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 398,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler For Sale
Three Wheeler For Sale

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 🔖 🔹හොඳම ආයෝජනය - BAJAJ 2018🔴🔴♦️
🔖 🔹හොඳම ආයෝජනය - BAJAJ 2018🔴🔴♦️

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stork Three Wheeler
2 Stork Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!