වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 2,680 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIO (RED-GRAY) NEW 2018
Honda DIO (RED-GRAY) NEW 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 243,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda NAVI ORANGE 2018
Honda NAVI ORANGE 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 181,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

30,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 262,000

විනාඩි 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 263,000

විනාඩි 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - RW Eelectric 2017
RW Eelectric 2017

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki gixxer 2016
Suzuki gixxer 2016

27,650 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS flame 2010
TVS flame 2010

23,432 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Fz-s 2015
Yamaha Fz-s 2015

10,250 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S v2 2015
Yamaha FZ S v2 2015

26,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero pleaure 2016
Hero pleaure 2016

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 160 2015
Yamaha FZ 160 2015

29,700 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj discover 125 2015
Bajaj discover 125 2015

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj pulsar 2007
Bajaj pulsar 2007

42,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZS 2018
Yamaha FZS 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZS 2018
Yamaha FZS 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha fz 2014
Yamaha fz 2014

29,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 288,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj avenger 2017
Bajaj avenger 2017

19,900 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj discovery 135 2010
Bajaj discovery 135 2010

47,100 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 144,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 2005
Bajaj Pulsar 2005

77,430 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha RAY ZR 2017
Yamaha RAY ZR 2017

12,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 203,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

75,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2006
Honda Hornet 2006

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 475,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2007
Honda Hornet 2007

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 875,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego BEK ***** 2016
TVS Wego BEK ***** 2016

27,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dio 2016
Honda dio 2016

10,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha RAYZR DISC 2018
Yamaha RAYZR DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!