වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,823 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet CH110 2015
Honda Hornet CH110 2015

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 610,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 Original Brand New 2018
Suzuki GN 125 Original Brand New 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,470

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2013
Bajaj Pulsar 135 2013

35,689 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Xtream BAS-xxxx 2014
Hero Xtream BAS-xxxx 2014

32,546 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 WF-xxxx 2011
Bajaj Pulsar 180 WF-xxxx 2011

32,546 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 TA-xxxx 2007
Bajaj Pulsar 180 TA-xxxx 2007

35,649 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2008
Bajaj Discover 2008

63,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

34,823 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS scooty pept 90 2010
TVS scooty pept 90 2010

42,541 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Byk 100---HR 2004
Bajaj Byk 100---HR 2004

38,551 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ-S---BBJ 2014
Yamaha FZ-S---BBJ 2014

258,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 258,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero dash 2016
Hero dash 2016

18,581 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj pulser 150---UH 2008
Bajaj pulser 150---UH 2008

38,281 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda preass cub--TG 2007
Honda preass cub--TG 2007

38,581 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero CBZ xtreme 2016
Hero CBZ xtreme 2016

31,251 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj pulser 135 2012
Bajaj pulser 135 2012

38,281 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ VER 2018
Yamaha FZ VER 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 . 2017
Bajaj Discover 125 . 2017

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2009
Hero Hunk 2009

58,551 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj platina 125 2010
Bajaj platina 125 2010

65,251 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

28,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2017
Bajaj Discover 125 2017

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 2014
Bajaj Platina 2014

13,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure orignal 2012
Hero Pleasure orignal 2012

26,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

19,700 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S Double Disc 2018
Yamaha FZ S Double Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,500

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!