වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 2,034 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,390

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar RS200 2008
Bajaj Pulsar RS200 2008

35,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure BAA 2013
Hero Pleasure BAA 2013

40,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

විනාඩි 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 212,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

34,865 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 129,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

37,651 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

39,854 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S MAT 2018
Yamaha FZ S MAT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2006
Bajaj CT100 2006

56,388 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

45,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

40,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Boxer 2010
Bajaj Boxer 2010

35,628 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

38,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 237,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

18,200 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

38,200 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 242,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

38,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Electric Bike 2018
Electric Bike 2018

10 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade 250 2003
Honda Jade 250 2003

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade CH110 2010
Honda Jade CH110 2010

26,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 430,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Savage 100 2015
Demak Savage 100 2015

22,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Delux 2018
Honda Dio Delux 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,170

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade CH120 2007
Honda Jade CH120 2007

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet CH110 2008
Honda Hornet CH110 2008

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR 250 2007
Honda CBR 250 2007

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2008
Suzuki Volty 2008

39,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S yamahaFZSBEB2017 2017
Yamaha FZ S yamahaFZSBEB2017 2017

16,895 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pep+ 2016
TVS Scooty Pep+ 2016

17,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!