වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Treweel
Bajaj 2 Stork Treweel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler (4stroke)
Three Wheeler (4stroke)

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 345,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - piaggio ape diesel 2014
piaggio ape diesel 2014

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 4 Stroke three wheeler
4 Stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 700,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stroke Bajaj Three Wheel
2 Stroke Bajaj Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 345,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ 4 STOCK THREE WHEELER
BAJAJ 4 STOCK THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 635,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 201 Bajaj Three Wheeler
201 Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ THREE WHEELER
BAJAJ THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stock three wheeler
Bajaj 2 stock three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!