වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 strock three wheeler
Bajaj 4 strock three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke Threewheeler
Bajaj 4 stroke Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three wheeler
Bajaj 4 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 615,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheel
Three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj four Stroke Three wheeler AAG
Bajaj four Stroke Three wheeler AAG

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2018 Bajaj Three Wheeler
2018 Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ THREE WHEELER
BAJAJ THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 339,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2018 Bajaj Re Three Wheel
2018 Bajaj Re Three Wheel

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheel\
Three Wheel\

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 445,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio APE
Piaggio APE

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2Stroke Three Wheeler
Bajaj 2Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THREE WHEELER BAJAJ 2018 NEW
THREE WHEELER BAJAJ 2018 NEW

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stock three wheeler
Bajaj 2 stock three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THREE WHEEL BAJAJ 2018
THREE WHEEL BAJAJ 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Two stroke Three Wheeler
Bajaj Two stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 445,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Storke Three Wheeler
2 Storke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 455,000

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!