වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke
Bajaj 4 stroke

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ 4 STROKE THREE WHEELER
BAJAJ 4 STROKE THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ THREE WHEELER
BAJAJ THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheel\
Bajaj Three Wheel\

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 strock three wheeler
Bajaj 4 strock three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler (2015)
Three Wheeler (2015)

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 strock three wheeler
Bajaj 4 strock three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheel
Bajaj 4 Stroke Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 245,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Mahindra Alfa Three Wheeler
Mahindra Alfa Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 775,000

දින 40
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4stroke Three Wheeler
Bajaj 4stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 40
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 460,000

දින 45
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj four stroke three wheeler
Bajaj four stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 48
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 52
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 strock three wheeler
Bajaj 4 strock three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 53
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 strock three wheeler
Bajaj 4 strock three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 56
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!