වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 240,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 398,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 35,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Diesel Three Wheeler 2014
Piaggio Diesel Three Wheeler 2014

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Mahindra Alfa 2016
Mahindra Alfa 2016

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheel
Three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Baja 2 Stroke Three Wheeler
Baja 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 35,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj QB ****Threewheeler
Bajaj QB ****Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Four stroke Three Wheeler
Bajaj Four stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 305,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stroke
Bajaj 2 stroke

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheel Bajaj 4 stroke
Three Wheel Bajaj 4 stroke

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piagio three wheeler
Piagio three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler For Sale
Three Wheeler For Sale

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 44
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - AAO Three Wheeler
AAO Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 47
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS Three Wheeler
TVS Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 52
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!