වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Threewheeler
Bajaj 4 Stroke Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

විනාඩි 49
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS King Three wheeler
TVS King Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stoke Three Wheeler
Bajaj 2 Stoke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ 2STROKE THREE WEEL
BAJAJ 2STROKE THREE WEEL

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ RE NEW Threewheeler
BAJAJ RE NEW Threewheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 4 Stroke three wheel YB 94##
4 Stroke three wheel YB 94##

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler for Sale
Bajaj Three Wheeler for Sale

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2014
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2014

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler AAT
Three Wheeler AAT

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4storke Three wheeler
Bajaj 4storke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 588,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler For Sale
Three Wheeler For Sale

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ 2STROKE THREE WHEELER
BAJAJ 2STROKE THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Used Bajaj Three Wheeler
Used Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS Three Wheeler
TVS Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 4 stroke Three Wheeler 2011
4 stroke Three Wheeler 2011

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 53
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 56
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheel
Three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!