වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Brand New 2018 Three Wheel Bajaj
Brand New 2018 Three Wheel Bajaj

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 204,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler YU- ****
Three Wheeler YU- ****

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheel
Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Brand New072 Wheeler | Bajaj ••2018••
Brand New072 Wheeler | Bajaj ••2018••

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke Three wheeler
Bajaj 4 stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Re Brand New ➖2018
Bajaj Re Brand New ➖2018

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stroke Three wheeler
Bajaj 2 stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke three wheeler
Bajaj 4 Stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - JT 2stc three wheeler
JT 2stc three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 315,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Ape Three wheeler
Piaggio Ape Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - RE 205 Bajaj Three Wheel
RE 205 Bajaj Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS three-wheeler Deluxe
TVS three-wheeler Deluxe

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Three wheeler
Piaggio Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 750,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!