වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 4,065 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Corolla 2005
Toyota Corolla 2005

174,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,730,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Spacia Custom XG Safety 2018
Suzuki Spacia Custom XG Safety 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,625,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Alto 2011
Suzuki Alto 2011

39,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,500,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Nissan March K12 Beetle 2006
Nissan March K12 Beetle 2006

115,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,125,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Hyundai SPORT 2.0 L auto 2006
Hyundai SPORT 2.0 L auto 2006

76,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,500,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Alto RS Turbo 2016
Suzuki Alto RS Turbo 2016

10,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,050,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Nissan Dayz Highway Star 2018
Nissan Dayz Highway Star 2018

1,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,125,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Perodua Viva Elite SILVER AUTO 2010
Perodua Viva Elite SILVER AUTO 2010

62,190 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,970,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Audi A3 SPORTBACK STYLE 2018
Audi A3 SPORTBACK STYLE 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 6,790,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - BMW 225XE M SPORT 2017
BMW 225XE M SPORT 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 9,490,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda N-Box GL 2015
Honda N-Box GL 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,940,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz F Grade 2015
Toyota Vitz F Grade 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,590,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Nissan Dayz S 2015
Nissan Dayz S 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,690,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Spacia G Package 2015
Suzuki Spacia G Package 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,800,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Wagon R FX SAFETY 2017
Suzuki Wagon R FX SAFETY 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,090,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Nissan Sylphy 2010
Nissan Sylphy 2010

62,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,975,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Alto 2015
Suzuki Alto 2015

67,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,785,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz 8 airbag 2007
Toyota Vitz 8 airbag 2007

120,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,735,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda Civic EX PKG RED METALLIC 2018
Honda Civic EX PKG RED METALLIC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 6,950,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz F GRADE SAFETY 2018
Toyota Vitz F GRADE SAFETY 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,575,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz 1300 Cc 2008
Toyota Vitz 1300 Cc 2008

88,165 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,380,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Corolla CE 100 1991
Toyota Corolla CE 100 1991

150,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,500,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Wagon R FZ 2017
Suzuki Wagon R FZ 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,250,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Wagon R FX SAFTY 2018
Suzuki Wagon R FX SAFTY 2018

200 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,075,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Hyundai Sonata saloon 2004
Hyundai Sonata saloon 2004

132,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,490,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Maruti Alto 2009
Suzuki Maruti Alto 2009

90,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,495,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Micro Geely Mx7 2011
Micro Geely Mx7 2011

120,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,625,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!