වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 17,051 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH SUPER GL 2006
Toyota KDH SUPER GL 2006

140,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,050,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝට්ටු-ගම්පහ - Two boats for sale
Two boats for sale

ගම්පහ, බෝට්ටු

රු 400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ලියාපදිංචි 80% ලීසිං
ලියාපදිංචි 80% ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

30,859 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

විනාඩි 9
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Mazda 3 Black 2013
Mazda 3 Black 2013

80,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,375,000

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල LITEACE සදහා ලීසිං
®️ ලියාපදිංචි කල LITEACE සදහා ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 9
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල TOYOTA VIOS සදහා 80%
®️ ලියාපදිංචි කල TOYOTA VIOS සදහා 80%

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 11
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - උපරිම ලීසිං : ණය පහසුකම් KIA SPORTAGE
උපරිම ලීසිං : ණය පහසුකම් KIA SPORTAGE

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept XL -xxxx 2012
TVS Scooty Pept XL -xxxx 2012

30,150 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

විනාඩි 16
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල- SPACIA -සදහා 80% ලීසිං
®️ ලියාපදිංචි කල- SPACIA -සදහා 80% ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 16
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Wagon R Stingray Turbo 2017
Suzuki Wagon R Stingray Turbo 2017

10,500 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,200,000

විනාඩි 22
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - උපරිම ලීසිං : ණය පහසුකම් වැඩි කල KIA SORENTO
උපරිම ලීසිං : ණය පහසුකම් වැඩි කල KIA SORENTO

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 22
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ලියාපදිංචි කල 80% ලීසිං
ලියාපදිංචි කල 80% ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 25
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල COROLLA 110 සදහා 80% ලීසිං
®️ ලියාපදිංචි කල COROLLA 110 සදහා 80% ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 25
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz KSP90 2008
Toyota Vitz KSP90 2008

69,900 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,000,000

විනාඩි 30
Dimo Batta Wanted

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

විනාඩි 33
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - උපරිම බැංකු ණය පහසුකම් TOYOTA IST
උපරිම බැංකු ණය පහසුකම් TOYOTA IST

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 36
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල- DEMIO -සදහා 80% ලීසිං
®️ ලියාපදිංචි කල- DEMIO -සදහා 80% ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover VV- [xxxx 2010
Bajaj Discover VV- [xxxx 2010

40,780 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

විනාඩි 38
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල- INSIDE -සදහා 80% ලීසිං
®️ ලියාපදිංචි කල- INSIDE -සදහා 80% ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 39
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Full face helmets
Full face helmets

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,800

විනාඩි 41
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල H100 සදහා 80% ලීසිං
®️ ලියාපදිංචි කල H100 සදහා 80% ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 41
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල MARCH K11 සදහා ලීසිං
®️ ලියාපදිංචි කල MARCH K11 සදහා ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina VT - xxxx 2010
Bajaj Platina VT - xxxx 2010

40,075 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,000

විනාඩි 42
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල MARCH K12 සදහා ලීසිං
®️ ලියාපදිංචි කල MARCH K12 සදහා ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 BEI - xxxx 2016
Bajaj Pulsar 180 BEI - xxxx 2016

19,100 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

විනාඩි 42
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ®️ ලියාපදිංචි කල MINICAB සදහා 80% ලීසිං
®️ ලියාපදිංචි කල MINICAB සදහා 80% ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!