වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 619,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 589,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Ape Three Wheeler
Piaggio Ape Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stroke 3 wheeler
Bajaj 2 stroke 3 wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 🔊🔊🔊2018 BRANDNEW 🔊🔊⭕️⭕️⭕️📥🔴
🔊🔊🔊2018 BRANDNEW 🔊🔊⭕️⭕️⭕️📥🔴

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 148,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Green New Stoke Wheelers 2018
Green New Stoke Wheelers 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler 2015
Bajaj Three Wheeler 2015

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - bajaj 2 strok three wheeler
bajaj 2 strok three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Ape city
Piaggio Ape city

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2018 🔴🔴🔴🉐📮Brandnew🔵🔵🔘
2018 🔴🔴🔴🉐📮Brandnew🔵🔵🔘

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler For Sale
Three Wheeler For Sale

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 🔊🔊🔴🏁Best investment 2018 🔵🔵🔵
🔊🔊🔴🏁Best investment 2018 🔵🔵🔵

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS Three Wheeler
TVS Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 68,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 🔊🔊📣📣📣🔵🔵2018 Brandnew 📣📣🔴
🔊🔊📣📣📣🔵🔵2018 Brandnew 📣📣🔴

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!