වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

විනාඩි 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke 200 xxxx
Bajaj 2 Stroke 200 xxxx

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler RESP
Bajaj Three wheeler RESP

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler - Negombo
Three Wheeler - Negombo

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke 2001 Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke 2001 Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 185,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler - Negombo
Three Wheeler - Negombo

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THREE WHEELER
THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS King Three Wheeler
TVS King Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheel first owner
Bajaj three wheel first owner

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheel - Negombo
Three Wheel - Negombo

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 112,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheel - Negombo
Three Wheel - Negombo

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!