වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THREE WHEELER BAJAJ
THREE WHEELER BAJAJ

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 690,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 3 wheeler bajaj four stroke
3 wheeler bajaj four stroke

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

විනාඩි 41
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BRAND NEW BAJAJ THREE WHEELER
BRAND NEW BAJAJ THREE WHEELER

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj2st Three Wheel
Bajaj2st Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 189,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio buddy
Piaggio buddy

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 315,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - NEW BAJAJ THREE WHEELER
NEW BAJAJ THREE WHEELER

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Threewheeler
Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 185,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj New Three Wheeler
Bajaj New Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2018 BAJAJ THREE WHEELER
2018 BAJAJ THREE WHEELER

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Tvs Three Wheeler Yl
Tvs Three Wheeler Yl

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler Bajaj
Three Wheeler Bajaj

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BRANDNEW RE THREEWHEELER 2018
BRANDNEW RE THREEWHEELER 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 248,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THREE WHEELER BAJAJ
THREE WHEELER BAJAJ

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 690,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Threewheeler
Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 612,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!