වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler Bajaj
Three Wheeler Bajaj

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 189,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

පැය 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THREEWHEELER FOR SALE
THREEWHEELER FOR SALE

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 338,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler Bajaj
Three Wheeler Bajaj

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THREE WHEELER
THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Latest 2018 stock
Latest 2018 stock

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 235,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Ape Three wheeler
Piaggio Ape Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Normal & Modified 2018
Normal & Modified 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS King three wheeler
TVS King three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - RE Normal and SP UG 2018 Three Wheeler
RE Normal and SP UG 2018 Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2018 Bajaj brand new
2018 Bajaj brand new

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stroke Three wheeler
Bajaj 2 stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 245,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler Bajaj
Three Wheeler Bajaj

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler Bajaj
Three Wheeler Bajaj

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Threewheeler 2 stroke
Threewheeler 2 stroke

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 235,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!