වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 125 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2st Three Wheel
Bajaj 2st Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheel
Three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 218,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheels
Three wheels

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler 4Stoke
Bajaj Three Wheeler 4Stoke

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - NEW BAJAJ WHEELER - 2018 RE
NEW BAJAJ WHEELER - 2018 RE

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 315,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Threewheeler
Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler Bajaj
Three Wheeler Bajaj

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 685,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - RE 205 NEW BAJAJ THREE WHEELER
RE 205 NEW BAJAJ THREE WHEELER

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BRANDNEW 2018
BRANDNEW 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - හොඳම 2018 බජාජ්
හොඳම 2018 බජාජ්

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Threewheeler in negombo
Threewheeler in negombo

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2st Three Wheel
Bajaj 2st Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - NEW WHEELER BAJAJ [ 2018 ]
NEW WHEELER BAJAJ [ 2018 ]

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - බජාජ් (2018) Re Three Wheeler
බජාජ් (2018) Re Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - අලුත් බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
අලුත් බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!