වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
demak
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Demak මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2010
Bajaj Pulsar 150 2010

90,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio . 2017
Honda Dio . 2017

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 167,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM 200 2017
Demak DTM 200 2017

8,563 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Sky Born 2017
Demak Sky Born 2017

4,808 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Warrior 2018
Demak Warrior 2018

4,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DZM BDS- xxxx 2016
Demak DZM BDS- xxxx 2016

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Sky Born 2018
Demak Sky Born 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 204,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak EX 90 .... 2018
Demak EX 90 .... 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 380,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Savage Supra 2018
Demak Savage Supra 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Spark 2018
Demak Spark 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DZR 2018
Demak DZR 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Warrior 2018
Demak Warrior 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Tropica 2018
Demak Tropica 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Civic ............ 2018
Demak Civic ............ 2018

1 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM 150 2017
Demak DTM 150 2017

11,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM 150---BBT 2014
Demak DTM 150---BBT 2014

18,241 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DZM BCT-xxxx 2016
Demak DZM BCT-xxxx 2016

19,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Sky Born NEW,,,/ 2018
Demak Sky Born NEW,,,/ 2018

3 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 204,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Spark NEW 2018
Demak Spark NEW 2018

3 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 134,900

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Savage Supra new/ 2018
Demak Savage Supra new/ 2018

3 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM NEW../ 2018
Demak DTM NEW../ 2018

3 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 379,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DZR 2016
Demak DZR 2016

15,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DZM 200 2017
Demak DZM 200 2017

18,241 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Explorer 2018
Demak Explorer 2018

2 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 194,900

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM New 2018
Demak DTM New 2018

2 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 294,900

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!