වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 202 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda XR 2010
Honda XR 2010

33,193 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 590,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

36,772 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS XL Super 2004
TVS XL Super 2004

31,400 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

43,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS wego---XN 2012
TVS wego---XN 2012

28,471 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak Scooty VH-xxxx 2010
TVS Streak Scooty VH-xxxx 2010

35,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,500

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego super 2018
TVS Wego super 2018

6,896 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 177,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS metro 100-XW 2012
TVS metro 100-XW 2012

28,541 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS apache RTR 150---BAB 2014
TVS apache RTR 150---BAB 2014

38,271 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 146,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache B D X 2016
TVS Apache B D X 2016

21,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 223,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2009
TVS Scooty Pept 2009

29,722 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Flame 2011
TVS Flame 2011

34,225 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor Edge 2006
TVS Victor Edge 2006

32,562 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak 90 2012
TVS Streak 90 2012

27,900 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor GL 2005
TVS Victor GL 2005

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache RTR 2012
TVS Apache RTR 2012

26,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2007
TVS Scooty Pept 2007

29,752 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache RTR 2012
TVS Apache RTR 2012

31,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor 2007
TVS Victor 2007

31,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS apache RTR 150 2013
TVS apache RTR 150 2013

38,281 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Metro 2014
TVS Metro 2014

37,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Metro 2017
TVS Metro 2017

8,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Metro 2012
TVS Metro 2012

31,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Star Sport 2009
TVS Star Sport 2009

31,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS scooty pept 2010
TVS scooty pept 2010

38,271 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!