වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 181 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Centra 2006
TVS Centra 2006

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer full cover 2016
Suzuki Gixxer full cover 2016

14,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2012
TVS Scooty Pept 2012

35,687 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

විනාඩි 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 180 2012
TVS Apache 180 2012

48,571 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pep XO-xxxx 2012
TVS Scooty Pep XO-xxxx 2012

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego XI-xxxx 2012
TVS Wego XI-xxxx 2012

33,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 91,000

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak WN-xxxx 2011
TVS Streak WN-xxxx 2011

30,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,000

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor 2006
TVS Victor 2006

34,555 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pep XL- xxxx 2012
TVS Scooty Pep XL- xxxx 2012

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Flame 2010
TVS Flame 2010

42,455 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,000

පැය 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2010
TVS Scooty Pept 2010

28,955 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak 2014
TVS Streak 2014

18,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Metro 2012
TVS Metro 2012

34,255 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pep TW-xxxx 2007
TVS Scooty Pep TW-xxxx 2007

39,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 160---BDO 2016
TVS Apache 160---BDO 2016

18,541 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS XL Super 2stock 2018
TVS XL Super 2stock 2018

1,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Flame 125 2010
TVS Flame 125 2010

34,244 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2007
TVS Apache 2007

34,245 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Metro 2017
TVS Metro 2017

14,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2009
TVS Scooty Pept 2009

29,858 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 180 2016
TVS Apache 180 2016

8,936 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

30,569 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Star Sport 2007
TVS Star Sport 2007

38,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 150 2007
TVS Apache 150 2007

48,525 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

16,009 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak XG 2004
TVS Streak XG 2004

16,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego SBS 2019
TVS Wego SBS 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,570

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!