වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 241 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2017
Bajaj CT100 2017

5,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache RTR 2017
TVS Apache RTR 2017

2,600 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pep+ 2016
TVS Scooty Pep+ 2016

17,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept XL - xxxx 2012
TVS Scooty Pept XL - xxxx 2012

30,750 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,950

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2011
TVS Wego 2011

30,090 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,100

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept XL- xxxx ' 2012
TVS Scooty Pept XL- xxxx ' 2012

31,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Flame 125 2008
TVS Flame 125 2008

58,241 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 150 2007
TVS Apache 150 2007

58,255 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2013
TVS Apache 2013

44,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS victor---MM 2006
TVS victor---MM 2006

58,241 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

22,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2009
TVS Scooty Pept 2009

31,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2008
TVS Apache 2008

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2007
TVS Scooty Pept 2007

34,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Flame UV-xxxx 2008
TVS Flame UV-xxxx 2008

40,200 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 147,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

8,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

19,400 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor GLX 2006
TVS Victor GLX 2006

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego Red 2014
TVS Wego Red 2014

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

34,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2009
TVS Scooty Pept 2009

29,855 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Metro 2011
TVS Metro 2011

32,452 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

6,760 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Flame 2009
TVS Flame 2009

48,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!