වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor GL 2005
TVS Victor GL 2005

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 90 1998
Honda CD 90 1998

87,497 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Glamour 2015
Hero Glamour 2015

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR 2007
Honda CBR 2007

28,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

42,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

6,700 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 වාසි ගොඩයි|YELLOW 201
Bajaj Pulsar NS200 වාසි ගොඩයි|YELLOW 201

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 වාසි ගොඩයි|RED 2018
Bajaj Pulsar NS200 වාසි ගොඩයි|RED 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 වාසි ගොඩයි|BLACK 2018
Bajaj Pulsar NS200 වාසි ගොඩයි|BLACK 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 වාසි ගොඩයි|BLACK 2018
Bajaj Pulsar 180 වාසි ගොඩයි|BLACK 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,385

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 2018
Bajaj Pulsar NS200 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS160 2018
Bajaj Pulsar NS160 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2018
Bajaj Pulsar 150 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,885

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 වාසි ගොඩයි 2018
Bajaj Pulsar 135 වාසි ගොඩයි 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,885

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2018
Bajaj Discover 125 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,150

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 110 වාසි ගොඩයි 2018
Bajaj Discover 110 වාසි ගොඩයි 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,485

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 2018
Bajaj Platina 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,785

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2017
Bajaj Pulsar 180 2017

330 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR 2016
Honda CBR 2016

380,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 535,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet Ch 150 2009
Honda Hornet Ch 150 2009

43,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 750,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2016
Honda CB Hornet 2016

16,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 317,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 BAD 2012
Bajaj Pulsar 135 BAD 2012

55,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk HUNK-2017 2017
Hero Hunk HUNK-2017 2017

14,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

7,800 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 430,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Ranomoto Wave 100cc 2013
Ranomoto Wave 100cc 2013

13,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!