වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

11,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

18,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 580,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dawn 2011
Hero Dawn 2011

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

8,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet Black 2014
Honda Hornet Black 2014

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 495,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2018
Bajaj Pulsar 180 2018

9,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2015
Yamaha FZ 16 2015

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda XLR 125 - 2011XLR Latest 2011
Honda XLR 125 - 2011XLR Latest 2011

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 435,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2016
Bajaj Discover 125 2016

13,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

9,221 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

53,861 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

9,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2016
Honda CB Hornet 2016

16,700 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2017
Yamaha TW 2017

17,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2005
Bajaj Pulsar 150 2005

78,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 super 2017
Bajaj Pulsar 150 super 2017

18,108 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 249,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

40,061 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pep+ scoty streck 2016
TVS Scooty Pep+ scoty streck 2016

18,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

14,750 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CM Custom 1990
Honda CM Custom 1990

70,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda FTR 2015
Honda FTR 2015

392,823 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

55,123 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX Japan Customized 2016
Honda PCX Japan Customized 2016

12,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 500,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 125 Benly 2009
Honda CD 125 Benly 2009

74,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 465,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!