වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 91 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 LS.. 2012
Bajaj Pulsar 135 LS.. 2012

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray Z 2014
Yamaha Ray Z 2014

33,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2013
Honda CB Hornet 2013

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 515,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Yellow 2018
Honda Dio Yellow 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

41,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

56,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Activa 2014
Honda Activa 2014

12,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2013
Honda Hornet 2013

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 780,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 160R 2016
Honda CB Hornet 160R 2016

23,914 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak D7 2014
Demak D7 2014

7,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Blue 2018
Honda Dio Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 110 Dream 2017
Honda CD 110 Dream 2017

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure off white 2014
Hero Pleasure off white 2014

12,401 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2010
Yamaha FZ 2010

75,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!