වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS streak 2011
TVS streak 2011

29,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo rEd bIke 2017
Honda DIo rEd bIke 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DiO Red 2017
Honda DiO Red 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda shine oranGe Dio 2017
Honda shine oranGe Dio 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Tw 200 Disc 2015
Yamaha Tw 200 Disc 2015

22,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 289,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2017
Bajaj Pulsar 135 2017

8,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda BLacK vErsion Dio 2017
Honda BLacK vErsion Dio 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

33,520 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover M 2016
Bajaj Discover M 2016

19,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo bLuE bIke 2018
Honda DIo bLuE bIke 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo rEd collection 2018
Honda DIo rEd collection 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio blue 2017
Honda Dio blue 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo BLuE mOdEl 2017
Honda DIo BLuE mOdEl 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Splender NXG 2008
Hero Splender NXG 2008

24,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dIo 2017
Honda dIo 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dIo ReD 093 2017
Honda dIo ReD 093 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 110cc 2017
Honda Dio 110cc 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dio new 099 2017
Honda dio new 099 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dIo NEw 2018
Honda dIo NEw 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dIo reD 052 2018
Honda dIo reD 052 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dio 2018
Honda dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dio yellow new 2018
Honda dio yellow new 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,650

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dio new 2018
Honda dio new 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,650

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!