වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR 2014
Honda CBR 2014

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Super Cub 2015
Honda Super Cub 2015

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 125cc 2007
Bajaj Platina 125cc 2007

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2008
Bajaj Discover 2008

41,600 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

11,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Metro 2015
TVS Metro 2015

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 Black 2013
Bajaj Pulsar 150 Black 2013

38,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

28,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2010
Bajaj Pulsar 135 2010

118,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 150 2010
Bajaj Discover 150 2010

90,670 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 125 2013
Bajaj Platina 125 2013

54,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

29,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

10,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2006
Bajaj Discover 125 2006

225,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2004
Bajaj Discover 125 2004

89,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Kawasaki Estrella 2008
Kawasaki Estrella 2008

60,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2009
Hero Hunk 2009

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

10,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,650

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,150

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Mahindra rodeo scooty 2015
Mahindra rodeo scooty 2015

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

150,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 51
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

27,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 55
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

34,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,000

දින 56
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

55,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!