වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
suzuki
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Suzuki මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2010
Bajaj Pulsar 150 2010

90,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio . 2017
Honda Dio . 2017

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 167,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit racing 2004
Suzuki Bandit racing 2004

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki DRZ 2009
Suzuki DRZ 2009

12,454 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 1,095,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Intruder #ABS #FI 2018
Suzuki Intruder #ABS #FI 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Djebel SE2 Edition 1991
Suzuki Djebel SE2 Edition 1991

11,111 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2015
Suzuki Volty 2015

1,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Intruder ABS FI 2018
Suzuki Intruder ABS FI 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Burgman Street #Special one 2019
Suzuki Burgman Street #Special one 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 250 japan 2005
Suzuki GN 250 japan 2005

53,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2002
Suzuki GN 125 2002

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki DR 2006
Suzuki DR 2006

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2017
Suzuki Gixxer 2017

18,900 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 269,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit s 2007
Suzuki Bandit s 2007

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit v 2007
Suzuki Bandit v 2007

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit vtec badge 2008
Suzuki Bandit vtec badge 2008

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit S 2009
Suzuki Bandit S 2009

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit vtec 2010
Suzuki Bandit vtec 2010

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit S 2010
Suzuki Bandit S 2010

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer full cover 2016
Suzuki Gixxer full cover 2016

14,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GS 125 1995
Suzuki GS 125 1995

70,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2014
Suzuki Volty 2014

11,111 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Djebel 2009
Suzuki Djebel 2009

24,292 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer SF SP ABS EFI> 2018
Suzuki Gixxer SF SP ABS EFI> 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GS 125 2000
Suzuki GS 125 2000

26,556 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

12,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!