වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
suzuki
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Suzuki මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar RS200 2008
Bajaj Pulsar RS200 2008

35,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,390

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2008
Suzuki Volty 2008

39,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

විනාඩි 49
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki DRZ bev 2015
Suzuki DRZ bev 2015

16,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 1,125,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2015
Suzuki Volty 2015

45,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GS 125 2008
Suzuki GS 125 2008

75,541 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Burgman 2018
Suzuki Burgman 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 15,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 1998
Suzuki GN 125 1998

79,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer SF SP ABS EFI 2018
Suzuki Gixxer SF SP ABS EFI 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,970

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit 2010
Suzuki Bandit 2010

38,465 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki sling shot plus 2015
Suzuki sling shot plus 2015

18,251 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Djebel 2012
Suzuki Djebel 2012

9,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2012
Suzuki Volty 2012

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Intruder ABS 2018
Suzuki Intruder ABS 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 134,970

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,970

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Access disk brake 2018
Suzuki Access disk brake 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,770

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki BERGMAN Brand New 2018
Suzuki BERGMAN Brand New 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 299,900

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2016
Suzuki Volty 2016

72,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer SF 2018
Suzuki Gixxer SF 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 121,970

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Access disk brake 2018
Suzuki Access disk brake 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,770

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2007
Suzuki GN 125 2007

51,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Intruder 2018
Suzuki Intruder 2018

8,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2000
Suzuki GN 125 2000

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer SF 2017
Suzuki Gixxer SF 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,670

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!