වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
suzuki
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Suzuki මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda XR 2010
Honda XR 2010

33,193 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 590,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2016
Honda CB Hornet 2016

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 314,900

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 GZ 2003
Suzuki GN 125 GZ 2003

36,458 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2009
Suzuki GN 125 2009

80,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit 8000km 2008
Suzuki Bandit 8000km 2008

8,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 248,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2008
Suzuki GN 125 2008

57,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2017
Suzuki GN 125 2017

7,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer SF BLACK MOTO GP 2018
Suzuki Gixxer SF BLACK MOTO GP 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Access disk break 2018
Suzuki Access disk break 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,970

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer SF SP 2018
Suzuki Gixxer SF SP 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,170

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2008
Suzuki Volty 2008

49,200 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty Badge Model 2009
Suzuki Volty Badge Model 2009

32,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki DRZ 2009
Suzuki DRZ 2009

24,555 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 685,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit S250 2004
Suzuki Bandit S250 2004

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit 2009
Suzuki Bandit 2009

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit s 2008
Suzuki Bandit s 2008

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit v tec 2008
Suzuki Bandit v tec 2008

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 182,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Intruder ABS / EFI 2018
Suzuki Intruder ABS / EFI 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,970

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer SP ABS / EFI 2018
Suzuki Gixxer SP ABS / EFI 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 479,900

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,970

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,470

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 Original Brand New 2018
Suzuki GN 125 Original Brand New 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,470

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GSXR WB number 2010
Suzuki GSXR WB number 2010

24,320 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 250 2015
Suzuki Volty 250 2015

60,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit 2005
Suzuki Bandit 2005

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!