වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet Ch125(BEX-####) 2015
Honda Hornet Ch125(BEX-####) 2015

34,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 675,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Benly 1996
Honda Benly 1996

67,582 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 125 benly 2008
Honda CD 125 benly 2008

39,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 . 2013
Bajaj Pulsar 135 . 2013

24,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Loncin 90 Custom 2008
Loncin 90 Custom 2008

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S DARKKINGHT 2018
Yamaha FZ S DARKKINGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ DRUM 2018
Yamaha FZ DRUM 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio BFH 2017
Honda Dio BFH 2017

10,856 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 150BER2017 2017
Bajaj Pulsar 150 150BER2017 2017

18,568 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S SV2BEJ 2017
Yamaha FZ S SV2BEJ 2017

17,856 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 pulsar200NsBFJ2017 2018
Bajaj Pulsar NS200 pulsar200NsBFJ2017 2018

9,856 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Fazer 2018
Yamaha Fazer 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DRUM 2018
Yamaha Ray ZR DRUM 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2014
Honda Hornet 2014

32,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

17,200 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Passion Plus 2007
Hero Passion Plus 2007

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Kristal Scooty 2011
Bajaj Kristal Scooty 2011

22,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

4,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2010
Honda Hornet 2010

45,580 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 443,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S version. 02 2017
Yamaha FZ S version. 02 2017

5,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor 2006
TVS Victor 2006

65,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2010
Yamaha FZ 2010

39,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Benly CD 125 2003
Honda Benly CD 125 2003

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 400,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S V2 BEJ 2017
Yamaha FZ S V2 BEJ 2017

13,568 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!