වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio DX (LED) 2018
Honda Dio DX (LED) 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018
Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S MATT GRAY 2018
Yamaha FZ S MATT GRAY 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S DARKKINGHT 2018
Yamaha FZ S DARKKINGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018
Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 200 Roadmaster 1985
Honda CD 200 Roadmaster 1985

80,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 620,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DISC 2018
Yamaha Ray ZR DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2005
Bajaj CT100 2005

87,368 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Kawasaki Estrella 250 2013
Kawasaki Estrella 250 2013

60,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

46,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Mahindra Gusto 2015
Mahindra Gusto 2015

17,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet ch115 BBE 2014
Honda CB Hornet ch115 BBE 2014

12,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 545,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S DARKKINGHT 2018
Yamaha FZ S DARKKINGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2018
Yamaha FZ 16 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DRUM 2018
Yamaha Ray ZR DRUM 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Alpha DISC 2018
Yamaha Alpha DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

6,200 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 192,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Saluto 125cc 2018
Yamaha Saluto 125cc 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DISC 2018
Yamaha Ray ZR DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DISC 2018
Yamaha Ray ZR DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2018
Yamaha FZ 16 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Fazer 2018
Yamaha Fazer 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

22,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!