වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 208 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha ALPHA 2017
Yamaha ALPHA 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIO Com Brake 2018
Honda DIO Com Brake 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZS 2018
Yamaha FZS 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZS 2018
Yamaha FZS 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha RAYZR DISC 2018
Yamaha RAYZR DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha RAYZR DISC 2018
Yamaha RAYZR DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha RAYZR 2018
Yamaha RAYZR 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIO new scv 2018
Honda DIO new scv 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,200

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ16 2014
Yamaha FZ16 2014

46,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

14,555 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 129,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM 150 2015
Demak DTM 150 2015

35,484 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet Ch150 2013
Honda Hornet Ch150 2013

38,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 635,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio yellow 2018
Honda Dio yellow 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha fz s 2015
Yamaha fz s 2015

29,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda cd 125 benly 1999
Honda cd 125 benly 1999

32,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo YElloW 2017
Honda DIo YElloW 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2018
Yamaha FZ 16 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZS 2018
Yamaha FZS 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo Bike 2017
Honda DIo Bike 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dIo 2017
Honda dIo 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ16 2016
Yamaha FZ16 2016

21,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIO Com Brake 2018
Honda DIO Com Brake 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,200

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Cd200 2010
Honda Cd200 2010

17,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 650,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dio 2018
Honda dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio - Yellow 2018
Honda Dio - Yellow 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio red 2017
Honda Dio red 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!