වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 176 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR .... 2018
Yamaha Ray ZR .... 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet Ch130 2009
Honda Hornet Ch130 2009

44,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 465,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DRUM 2018
Yamaha Ray ZR DRUM 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 ... 2014
Bajaj Discover 125 ... 2014

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2018
Yamaha FZ 16 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

33,122 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

51,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina ComforTec 2016
Bajaj Platina ComforTec 2016

14,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Orange 2018
Honda Dio Orange 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,650

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio black new 2018
Honda Dio black new 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,650

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio orange 2018
Honda Dio orange 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

16,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Star Sport Sports 2008
TVS Star Sport Sports 2008

32,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2018
Yamaha FZ 16 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray Z 2018
Yamaha Ray Z 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DRUM 2018
Yamaha Ray ZR DRUM 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dio brand new 2018
Honda dio brand new 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio New 2018
Honda Dio New 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 125 1994
Honda CD 125 1994

36,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM brandnew conditions 2017
Demak DTM brandnew conditions 2017

5,650 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio New Yellow 2018
Honda Dio New Yellow 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Orange 2018
Honda Dio Orange 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!