වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio DX Digital meter 2018
Honda Dio DX Digital meter 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2010
Bajaj Pulsar 150 2010

90,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2006
Bajaj Pulsar 150 2006

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DXT Dart 2017
Demak DXT Dart 2017

9,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2012
Hero Hunk 2012

43,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Kawasaki D Tracker 2007
Kawasaki D Tracker 2007

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 550,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade Ch120 2012
Honda Jade Ch120 2012

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 344,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Boxer 2003
Bajaj Boxer 2003

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Activa 2017
Honda Activa 2017

24,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

33,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2018
Yamaha FZ 16 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018
Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR STREET RALLY 2019
Yamaha Ray ZR STREET RALLY 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2006
TVS Scooty Pept 2006

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Activa I BS IV 2018
Honda Activa I BS IV 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,280

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 2015
Bajaj Platina 2015

23,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S V2 BEB 2017
Yamaha FZ S V2 BEB 2017

19,856 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S REAR DISC 2019
Yamaha FZ S REAR DISC 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 131,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S V2 BGG 2018
Yamaha FZ S V2 BGG 2018

16,856 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DISC 2018
Yamaha Ray ZR DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio NEW 2018
Honda Dio NEW 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,480

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet Double Disk 2018
Honda CB Hornet Double Disk 2018

5,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina BM 2011
Bajaj Platina BM 2011

24,092 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

37,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2009
Yamaha FZ 2009

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR STREET RALLY 2019
Yamaha Ray ZR STREET RALLY 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!