වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2010 WA
Hero Pleasure 2010 WA

12,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 VI-**** 2010
Bajaj Pulsar 135 VI-**** 2010

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

5,800 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX Matte Black 2017
Honda PCX Matte Black 2017

493 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Zoomer Orange 2017
Honda Zoomer Orange 2017

35,346 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Navi 2017
Honda Navi 2017

5,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Zoomer Black 2017
Honda Zoomer Black 2017

30,071 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Flame 2008
TVS Flame 2008

70,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Warrior Black 2017
Demak Warrior Black 2017

792 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Het 2015
Honda Dio Het 2015

13,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer Sp 2018
Suzuki Gixxer Sp 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 111,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer SF 2018
Suzuki Gixxer SF 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Lets 2018
Suzuki Lets 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,530

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S full cash295000 2017
Yamaha FZ S full cash295000 2017

15,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 2017
Bajaj Pulsar NS200 2017

8,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2007
Bajaj Discover 125 2007

78,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

16,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

12,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 172,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 Brand New 2017
Bajaj CT100 Brand New 2017

3,800 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache RTR 200 2018
TVS Apache RTR 200 2018

12,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 2009
Bajaj Pulsar NS200 2009

48,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 2017
Bajaj Pulsar NS200 2017

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!