වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

8,400 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

17,600 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 183,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda super cub custom 50 2004
Honda super cub custom 50 2004

70,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Light Blue 2014
Honda Light Blue 2014

718 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2018
Honda CB Hornet 2018

12,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2010
Bajaj Pulsar 135 2010

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 135 2008
Bajaj Discover 135 2008

52,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

27,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DXT Dart 2016
Demak DXT Dart 2016

300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 337,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

17,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

32,627 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor 2005
TVS Victor 2005

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2007
Bajaj Discover 125 2007

100,125 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet hunk 2007
Honda Hornet hunk 2007

44,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Zoomer Black 2017
Honda Zoomer Black 2017

30,071 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Zoomer Orange 2017
Honda Zoomer Orange 2017

35,346 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Zoomer Yellow 2017
Honda Zoomer Yellow 2017

43,364 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Zoomer Green 2017
Honda Zoomer Green 2017

10,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 200 Roadmaster 2005
Honda CD 200 Roadmaster 2005

67,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 500,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 2008
Bajaj Platina 2008

38,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,500

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Electric Bike 2018
Electric Bike 2018

10 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda C 90 1982
Honda C 90 1982

100,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Majesty 2017
Yamaha Majesty 2017

59,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 775,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX Matte Black 2015
Honda PCX Matte Black 2015

493 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 590,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!