වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

6,240 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

19,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2017
Hero Hunk 2017

4,342 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

12,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Lets 2018
Suzuki Lets 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Zoomer Black 2017
Honda Zoomer Black 2017

17,667 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

16,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 157,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha sr 125 2005
Yamaha sr 125 2005

80,466 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet CH150 2013
Honda Hornet CH150 2013

14,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 860,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

5,200 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 206,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

6,240 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2011
Honda Hornet 2011

12,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 850,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 On light model 2017
Bajaj Pulsar 150 On light model 2017

16,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 247,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

6,110 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2007
Bajaj Pulsar 180 2007

101,465 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

9,600 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

19,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Kawasaki Estrella BJ250 2007
Kawasaki Estrella BJ250 2007

13,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

7,780 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Electric Bike 2018
Electric Bike 2018

10 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Caliber 2004
Bajaj Caliber 2004

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

14,600 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

82,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Splender i smart 2015
Hero Splender i smart 2015

28,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!