වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 315 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2013
Bajaj Discover 125 2013

65,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bergman Bookings 2018
Suzuki Bergman Bookings 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 299,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

17,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 267,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

23,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 273,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S SV2BEJ 2017
Yamaha FZ S SV2BEJ 2017

17,856 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

58,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 269,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

75,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

34,522 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 214,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Fazer 2018
Yamaha Fazer 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DRUM 2018
Yamaha Ray ZR DRUM 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ v1 2009
Yamaha FZ v1 2009

64,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

18,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2010
Yamaha FZ S 2010

49,863 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

36,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha XZ-R 150 2013
Yamaha XZ-R 150 2013

58,251 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

14,200 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ-S-----BBJ 2014
Yamaha FZ-S-----BBJ 2014

18,584 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha 2012
Yamaha 2012

48,271 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S version. 02 2017
Yamaha FZ S version. 02 2017

5,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

11,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

42,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

16,530 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 298,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray Z 2016
Yamaha Ray Z 2016

20,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2008
Yamaha FZ 2008

40,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!