වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 278 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2010
Bajaj Pulsar 150 2010

90,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet ch100 2009
Honda Hornet ch100 2009

13,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 387,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S Double Disc 2018
Yamaha FZ S Double Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,500

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2013
Yamaha FZ 2013

36,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

11,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ-16 2013
Yamaha FZ-16 2013

14,672 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

30,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

45,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ VER 2018
Yamaha FZ VER 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,900

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ UU-xxxx 2010
Yamaha FZ UU-xxxx 2010

48,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

14,770 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S REAR DISC 2019
Yamaha FZ S REAR DISC 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 131,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Alpha 1991
Yamaha Alpha 1991

80,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha WR wrx 2012
Yamaha WR wrx 2012

20,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 945,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

8,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 192,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

9,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

29,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

28,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 239,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 249,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

16,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

23,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 299,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

18,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

35,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 283,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!