වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 304 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 orginal paint 2007
Bajaj Discover 125 orginal paint 2007

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S Double Disc 2018
Yamaha FZ S Double Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,500

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR Street Rally 2018
Yamaha Ray ZR Street Rally 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S Version 2.0 2018
Yamaha FZ S Version 2.0 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,900

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2009
Yamaha FZ S 2009

38,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S FZs v 2. 2016
Yamaha FZ S FZs v 2. 2016

22,480 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 305,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray Z 2015
Yamaha Ray Z 2015

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha crux 100 2004
Yamaha crux 100 2004

82,841 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2010
Yamaha FZ 2010

85,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Fazer SPECIAL OFFER 2018
Yamaha Fazer SPECIAL OFFER 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 134,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S DISC 2018
Yamaha FZ S DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

29,852 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 284,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018
Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ-16 2012
Yamaha FZ-16 2012

48,281 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ-S 2014
Yamaha FZ-S 2014

14,581 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S MATT GRAY 2018
Yamaha FZ S MATT GRAY 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S DARKKINGHT 2018
Yamaha FZ S DARKKINGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ-S 2011
Yamaha FZ-S 2011

45,281 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 193,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018
Yamaha Ray ZR DARKKINGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

29,846 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S MAT 2018
Yamaha FZ S MAT 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

68,174 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 256,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S ver 2.0 2016
Yamaha FZ S ver 2.0 2016

8,506 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR DISC 2018
Yamaha Ray ZR DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!