වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 183 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2013
Bajaj Discover 125 2013

65,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Boxer 2004
Bajaj Boxer 2004

34,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure BCH 2015
Hero Pleasure BCH 2015

30,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure BDD-xxxx 2016
Hero Pleasure BDD-xxxx 2016

30,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

26,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash BAI 2016
Hero Dash BAI 2016

35,628 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure BAW-xxxx 2014
Hero Pleasure BAW-xxxx 2014

35,628 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero power 2015
Hero power 2015

35,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

32,111 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2012
Hero Hunk 2012

32,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Xtream 2012
Hero Xtream 2012

39,555 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure WL-xxxx 2011
Hero Pleasure WL-xxxx 2011

30,650 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero HF Dawn 2017
Hero HF Dawn 2017

30,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Passion Plus 2007
Hero Passion Plus 2007

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2013
Hero Hunk 2013

52,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 182,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Splender WO-xxxx 2011
Hero Splender WO-xxxx 2011

40,800 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk double disk 2015
Hero Hunk double disk 2015

30,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero pleasure---BBU 2014
Hero pleasure---BBU 2014

18,241 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero pleasure---BFG 2017
Hero pleasure---BFG 2017

7,854 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Splender i smart 2015
Hero Splender i smart 2015

28,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero spender NXG 2010
Hero spender NXG 2010

51,541 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Splender WO 2011
Hero Splender WO 2011

40,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dsah 2016
Hero Dsah 2016

18,241 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero 100 2012
Hero 100 2012

58,251 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

23,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

64,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure WL- xxxx 2011
Hero Pleasure WL- xxxx 2011

30,060 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,900

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!