වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 173 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda XR 2010
Honda XR 2010

33,193 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 590,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2016
Honda CB Hornet 2016

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

18,200 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Karizma BCQ-xxxx 2015
Hero Karizma BCQ-xxxx 2015

20,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,500

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure BCR-xxxx 2015
Hero Pleasure BCR-xxxx 2015

20,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,500

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

29,585 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 100cc 2009
Hero Pleasure 100cc 2009

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dawn 2008
Hero Dawn 2008

30,600 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero CBZ 2010
Hero CBZ 2010

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 100cc 2011
Hero Pleasure 100cc 2011

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dawn Black and red ES 2014
Hero Dawn Black and red ES 2014

41,725 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Glamour 2011
Hero Glamour 2011

38,111 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Xtream cbz 2009
Hero Xtream cbz 2009

31,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

29,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

22,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

11,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

29,722 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Xtream cbz 2012
Hero Xtream cbz 2012

31,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero hunk---XL 2012
Hero hunk---XL 2012

28,584 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero pleasure 2014
Hero pleasure 2014

28,571 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero power 2016
Hero power 2016

29,752 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero pleasure 2014
Hero pleasure 2014

28,271 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

15,363 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Xtream cbz 2012
Hero Xtream cbz 2012

31,422 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero CBZ 2013
Hero CBZ 2013

32,587 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Xtream BAS-xxxx 2014
Hero Xtream BAS-xxxx 2014

32,587 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

46,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!