වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 162 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2019
Yamaha FZ 16 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio DX Digital meter 2018
Honda Dio DX Digital meter 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

38,755 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

28,985 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash BDI-xxxx 2016
Hero Dash BDI-xxxx 2016

45,875 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure WW-xxxx 2011
Hero Pleasure WW-xxxx 2011

32,587 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure XG-xxxx 2012
Hero Pleasure XG-xxxx 2012

27,854 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero HF Dawn 2017
Hero HF Dawn 2017

50,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure TX-xxxx 2007
Hero Pleasure TX-xxxx 2007

49,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Xtream WS-xxxx 2018
Hero Xtream WS-xxxx 2018

49,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure BAR-xxxx 2013
Hero Pleasure BAR-xxxx 2013

30,161 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2017
Hero Pleasure 2017

7,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure TV-xxxx 2007
Hero Pleasure TV-xxxx 2007

50,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Glamour 125 2008
Hero Glamour 125 2008

58,251 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Xtream WS 2011
Hero Xtream WS 2011

48,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 91,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure WR-xxxx 2011
Hero Pleasure WR-xxxx 2011

45,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

19,400 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

28,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2009
Hero Pleasure 2009

55,428 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

28,955 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Glamour 125---TR 2007
Hero Glamour 125---TR 2007

48,241 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash 110 2016
Hero Dash 110 2016

18,211 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero pleasure 2014
Hero pleasure 2014

18,211 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure BAR- xxxx 2013
Hero Pleasure BAR- xxxx 2013

30,100 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure BAJ-xxxx 2014
Hero Pleasure BAJ-xxxx 2014

24,095 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash BEI-xxxx 2017
Hero Dash BEI-xxxx 2017

35,055 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 131,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Glamour 2015
Hero Glamour 2015

14,300 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!