වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2005
Bajaj Discover 125 2005

55,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2009
Bajaj Pulsar 150 2009

90,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki 2014
Suzuki 2014

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

19,900 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 2008
Bajaj Platina 2008

44,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio scooter 2017
Honda Dio scooter 2017

7,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 200 4V RTR 2017
TVS Apache 200 4V RTR 2017

18,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2018
Bajaj CT100 2018

23,239 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

18,200 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

66,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR MC14E 2015
Honda CBR MC14E 2015

10,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 590,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 125 1985
Honda CD 125 1985

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2016
Honda CB Hornet 2016

22,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero CBZ Honda 150cc 2008
Hero CBZ Honda 150cc 2008

60,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio SCV 110 2013
Honda Dio SCV 110 2013

33,375 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ v1 2009
Yamaha FZ v1 2009

64,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 153,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Benly 2016
Honda Benly 2016

12,563 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Blue and white 2016
Honda Dio Blue and white 2016

20,280 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2016
Honda Hornet 2016

26,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

26,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Ranomoto Vega AW 100-6 2005
Ranomoto Vega AW 100-6 2005

23,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 26,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

8,800 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 125 2009
Bajaj Platina 125 2009

42,022 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Black mat 2013
Honda Dio Black mat 2013

29,999 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj XCD Black and Red 2009
Bajaj XCD Black and Red 2009

37,650 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!