වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 149 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Rinos- Black 2016
Demak Rinos- Black 2016

11,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero hunk 2014
Hero hunk 2014

39,400 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 2015
Bajaj Platina 2015

36,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj V15 2016
Bajaj V15 2016

23,164 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki RG Gamma 2000
Suzuki RG Gamma 2000

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

75,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak SKYLINE 2017
Demak SKYLINE 2017

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 159,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Orange 2017
Honda Dio Orange 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda bLack dIo 2017
Honda bLack dIo 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo Red moDel 2017
Honda DIo Red moDel 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj pulser 2015
Bajaj pulser 2015

9,992 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

29,900 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxter 2018
Suzuki Gixxter 2018

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 423,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

48,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

43,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2009
Yamaha FZ 16 2009

44,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo NEw 2017
Honda DIo NEw 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Steed VLX BCW-XXXX 2015
Honda Steed VLX BCW-XXXX 2015

19,475 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 545,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 150 2009
Hero Hunk 150 2009

52,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo oraNge 2017
Honda DIo oraNge 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda MD 50 ( Red) 1996
Honda MD 50 ( Red) 1996

70,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo rEd 2017
Honda DIo rEd 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dio new yellow 2018
Honda dio new yellow 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR250R 2013
Honda CBR250R 2013

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 550,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda pcx 2016
Honda pcx 2016

3,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 500,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero pleasure 2016
Hero pleasure 2016

9,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!