වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 137 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR Disc Brake 2016
Yamaha Ray ZR Disc Brake 2016

13,808 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 Black and red ST 2012
Bajaj Discover 125 Black and red ST 2012

30,596 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 Black &Silver UG4 2015
Bajaj Pulsar 150 Black &Silver UG4 2015

25,060 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 100cc 2009
Hero Pleasure 100cc 2009

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit 8000km 2008
Suzuki Bandit 8000km 2008

8,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 248,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dawn Black and red ES 2014
Hero Dawn Black and red ES 2014

41,725 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade 110 2008
Honda Jade 110 2008

9,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache RTR 2012
TVS Apache RTR 2012

26,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Boxer 2011
Bajaj Boxer 2011

61,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR Disc Brake 2016
Yamaha Ray ZR Disc Brake 2016

13,808 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 2016
Bajaj Platina 2016

2,600 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 100 2008
Bajaj Platina 100 2008

80,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit S250 2004
Suzuki Bandit S250 2004

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit 2009
Suzuki Bandit 2009

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit s 2008
Suzuki Bandit s 2008

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit v tec 2008
Suzuki Bandit v tec 2008

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 182,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha zerow 225 2015
Yamaha zerow 225 2015

10,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX 2015
Honda PCX 2015

3,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 440,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 110 2017
Honda Dio 110 2017

50,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GSXR WB number 2010
Suzuki GSXR WB number 2010

24,320 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 125 Benly 1998
Honda CD 125 Benly 1998

29,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 160 2016
Honda CB Hornet 160 2016

12,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 269,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda cb250rsz 2004
Honda cb250rsz 2004

20 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Mat black 2013
Honda Dio Mat black 2013

17,337 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 BEQ 3364 2017
Bajaj Pulsar NS200 BEQ 3364 2017

30,855 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!