වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 135 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

19,456 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2015
Bajaj Pulsar 135 2015

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CM Custom 125 1990
Honda CM Custom 125 1990

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Brand New 2018
Honda Dio Brand New 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,650

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

10,858 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 187,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Loncin LX 2007
Loncin LX 2007

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Red Colour 2018
Honda Dio Red Colour 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray 2013
Yamaha Ray 2013

13,191 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Caliber 115 2005
Bajaj Caliber 115 2005

49,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Matt Face 2018
Honda Dio Matt Face 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 135 Disc Brake 2009
Bajaj Discover 135 Disc Brake 2009

57,253 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Red 2018
Honda Dio Red 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

49,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

29,100 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2014
Bajaj CT100 2014

31,526 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2010
Yamaha FZ 2010

37,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 125 1990
Honda CD 125 1990

80,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2014
Yamaha FZ 16 2014

46,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!