වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 117 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Saluto 2015
Yamaha Saluto 2015

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty Red badge model 2009
Suzuki Volty Red badge model 2009

14,514 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 192,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty Red badge model 2009
Suzuki Volty Red badge model 2009

14,514 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 192,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego Black 2016
TVS Wego Black 2016

16,900 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 157,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S army green 2016
Yamaha FZ S army green 2016

200,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit v 2005
Suzuki Bandit v 2005

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit 400RR 2008
Suzuki Bandit 400RR 2008

12,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Star Sport ES Black 2007
TVS Star Sport ES Black 2007

33,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR BEG 2016
Yamaha Ray ZR BEG 2016

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2008
Bajaj Pulsar 180 2008

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 BBU 2015
Bajaj Pulsar 135 BBU 2015

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2012
Suzuki Volty 2012

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Super Club 2002
Honda Super Club 2002

100,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

81,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

31,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio BEA 2017
Honda Dio BEA 2017

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 156,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

5,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2016
Suzuki Gixxer 2016

18,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 cut handle 2011
Bajaj Pulsar 150 cut handle 2011

54,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 Black and red disc 2013
Bajaj Discover 125 Black and red disc 2013

41,125 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit v 2015
Suzuki Bandit v 2015

28,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Bandit v-tec 2015
Suzuki Bandit v-tec 2015

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet Chassy 150 2007
Honda Hornet Chassy 150 2007

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 825,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ Red kick model 2011
Yamaha FZ Red kick model 2011

33,626 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

12,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Benly CD 125 1998
Honda Benly CD 125 1998

4,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!