වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 390 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ s 2013
Yamaha FZ s 2013

43,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 228,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX 2018
Honda PCX 2018

17,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 566,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

12,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

4,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Roadmaster 1990
Honda Roadmaster 1990

60,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio scooter 2018
Honda Dio scooter 2018

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB 125 160 X (New comer) 2019
Honda CB 125 160 X (New comer) 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Army Green DLX 2019
Honda Dio Army Green DLX 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,070

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Navi Red 2019
Honda Navi Red 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Grazia 2019
Honda Grazia 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,070

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Red Gray 2019
Honda Dio Red Gray 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,170

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Yellow Gray 2019
Honda Dio Yellow Gray 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,470

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 160R 2019
Honda Hornet 160R 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,770

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet Chassy 130 2017
Honda Hornet Chassy 130 2017

43,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 765,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hero Karizma 225 2006
Honda Hero Karizma 225 2006

52,859 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Twister CB 2016
Honda Twister CB 2016

5,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Twister 4 gear pick up 2017
Honda Twister 4 gear pick up 2017

14,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Super Cub 2015
Honda Super Cub 2015

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CRF CRF250 2015
Honda CRF CRF250 2015

11,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 980,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2015
Honda CB Hornet 2015

17,943 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR 250 2016
Honda CBR 250 2016

18,541 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Activa BAF-xxxx 2014
Honda Activa BAF-xxxx 2014

39,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR 250 RR 2006
Honda CBR 250 RR 2006

42,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 510,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2018
Honda CB Hornet 2018

1,200 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade Ch120 2012
Honda Jade Ch120 2012

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 344,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX L E D 2017
Honda PCX L E D 2017

21,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda AX-1 250 2008
Honda AX-1 250 2008

48,211 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!