වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 446 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 Original Brand New 2018
Suzuki GN 125 Original Brand New 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,470

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 250 2015
Suzuki Volty 250 2015

60,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX 2014
Honda PCX 2014

15,900 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 430,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda XR 2010
Honda XR 2010

23,476 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 353,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio DX new 2018
Honda Dio DX new 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,300

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016/10 2016
Honda Dio 2016/10 2016

12,980 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 147,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio original 2015
Honda Dio original 2015

12,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio BCY 2015
Honda Dio BCY 2015

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Zoomer x 2018
Honda Zoomer x 2018

8,700 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Trigger 2016
Honda CB Trigger 2016

27,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 110 2018
Honda Dio 110 2018

5,300 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 208,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 110 2017
Honda Dio 110 2017

8,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

10,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

20,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2009
Honda Hornet 2009

24,255 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 625,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio original 2017
Honda Dio original 2017

192,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 192,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda spada 250 2006
Honda spada 250 2006

38,281 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio original 2017
Honda Dio original 2017

11,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 192,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio මූලික ගෙවීම රු45000 2016
Honda Dio මූලික ගෙවීම රු45000 2016

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Activa 2017
Honda Activa 2017

2,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

14,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Super Club 2000
Honda Super Club 2000

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

25,100 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Trigger---BBH 2014
Honda Trigger---BBH 2014

19,251 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 166,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2009
Honda Hornet 2009

24,555 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 555,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda XLR 1992
Honda XLR 1992

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!