වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 509 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 100 2014
Bajaj Platina 100 2014

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

48,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 258,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Tow tone 2015
Honda Dio Tow tone 2015

33,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade CH 101 ANNIVERSARY 2010
Honda Jade CH 101 ANNIVERSARY 2010

25,900 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 410,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

483 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

7,780 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

29,855 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Super Club C 90 1983
Honda Super Club C 90 1983

60,317 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR 2013
Honda CBR 2013

52,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 333,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade original 2012
Honda Jade original 2012

27,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet MC31-1303375 2009
Honda Hornet MC31-1303375 2009

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 530,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda SL SL230 2002
Honda SL SL230 2002

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

15,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 172,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda dio 2014
Honda dio 2014

18,551 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2009
Honda Hornet 2009

21,255 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

31,534 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2018
Honda Hornet 2018

3,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 720,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 110 2018
Honda Dio 110 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 110 2018
Honda Dio 110 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio scooter 2017
Honda Dio scooter 2017

7,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 125 1986
Honda CD 125 1986

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 400,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 110cc 2015
Honda Dio 110cc 2015

43,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 153,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio full cash 190000 2018
Honda Dio full cash 190000 2018

5,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Shine S 2017
Honda CB Shine S 2017

3,090 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

13,850 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 184,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Orange 2018
Honda Dio Orange 2018

6,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!