වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 195 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero honda pleasure 2012
Hero honda pleasure 2012

18,900 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo mAtt fAshion 2017
Honda DIo mAtt fAshion 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2014
Honda Hornet 2014

48,600 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 685,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj platina 2014
Bajaj platina 2014

500,750 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2006
Honda Hornet 2006

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 475,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda AX1 2015
Honda AX1 2015

41,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

46,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

20,238 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

27,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pep+ 2007
TVS Scooty Pep+ 2007

52,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj avenger 2017
Bajaj avenger 2017

19,900 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego BEK ***** 2016
TVS Wego BEK ***** 2016

27,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Saluto 2016
Yamaha Saluto 2016

9,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB4 Revo 2012
Honda CB4 Revo 2012

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 695,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIO mate 2017
Honda DIO mate 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 150 2012
TVS Apache 150 2012

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Kawasaki Estrella 2015
Kawasaki Estrella 2015

80,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo YEllo..w 2017
Honda DIo YEllo..w 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo red 2017
Honda DIo red 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda OrAnGe version dio 2017
Honda OrAnGe version dio 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo blaCk mAtt 2017
Honda DIo blaCk mAtt 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda DIo 2017
Honda DIo 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 100 2013
Bajaj Discover 100 2013

95,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

19,938 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!