වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S FZs v 2. 2016
Yamaha FZ S FZs v 2. 2016

22,480 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 305,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2009
Bajaj Discover 2009

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

43,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

18,200 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

8,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2014
Honda Hornet 2014

12,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 635,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

30,960 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet ch 125 2014
Honda CB Hornet ch 125 2014

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 680,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda MD 90 2016
Honda MD 90 2016

720 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha SRX 400 1996
Yamaha SRX 400 1996

23,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2017
Bajaj Pulsar 180 2017

16,616 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

16,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 200 ROADMASTER 1981
Honda CD 200 ROADMASTER 1981

410,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 550,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX 2014 Limited edition
Honda PCX 2014 Limited edition

33,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 410,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

5,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S version 2.0 2017
Yamaha FZ S version 2.0 2017

13,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

37,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

17,898 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

4,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2013
Bajaj Pulsar 180 2013

31,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda LA Custom 2009
Honda LA Custom 2009

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 250 2015
Suzuki Volty 250 2015

60,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 250 2008
Honda Hornet 250 2008

64,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 420,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!