වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 167 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade 250 2003
Honda Jade 250 2003

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade CH110 2010
Honda Jade CH110 2010

26,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 430,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Savage 100 2015
Demak Savage 100 2015

22,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade CH120 2007
Honda Jade CH120 2007

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet CH110 2008
Honda Hornet CH110 2008

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CBR 250 2007
Honda CBR 250 2007

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

18,560 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS160 2017
Bajaj Pulsar NS160 2017

9,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2012
Bajaj CT100 2012

39,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

18,690 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

15,470 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

28,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 125 2012
Bajaj Platina 125 2012

45,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2008
TVS Apache 2008

24,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 147,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

8,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

19,400 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor GLX 2006
TVS Victor GLX 2006

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2009
Bajaj Discover 2009

35,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX 2016
Honda PCX 2016

3,700 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 500,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

28,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

26,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!