වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

18,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2014
Yamaha FZ 16 2014

41,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure Bike 2013
Hero Pleasure Bike 2013

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 2017
Bajaj Pulsar NS200 2017

15,800 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

11,834 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 200 1981
Honda CD 200 1981

949 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 975,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

30,569 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Duet Dio 2018
Hero Duet Dio 2018

1,655 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

9,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dream 2018
Honda Dream 2018

6,535 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2013
Bajaj Discover 125 2013

38,200 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pept 2008
TVS Scooty Pept 2008

60,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX 2012
Honda PCX 2012

22,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM 200 2017
Demak DTM 200 2017

8,563 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

51,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 110 2011
Bajaj Discover 110 2011

43,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet CH 130 2009
Honda Hornet CH 130 2009

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak Warrior 2018
Demak Warrior 2018

4,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 200 2017
TVS Apache 200 2017

13,360 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Platina 2012
Bajaj Platina 2012

33,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - JK Electric Bike 2017
JK Electric Bike 2017

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2009
Hero Pleasure 2009

55,428 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pep 2007
TVS Scooty Pep 2007

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 200 1981
Honda CD 200 1981

12,345 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 550,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 2017
Bajaj Pulsar NS200 2017

4,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj V15 2016
Bajaj V15 2016

7,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Magna 2017
Honda Magna 2017

10,690 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 615,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!