වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 200 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

29,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

28,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

19,224 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

78,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Caliber 2002
Bajaj Caliber 2002

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

34,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 100 2013
Bajaj Discover 100 2013

69,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2015
Bajaj Discover 2015

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2011
Hero Hunk 2011

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

29,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Volty 2007
Suzuki Volty 2007

60,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Xtream 2007
Hero Xtream 2007

19,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda C 90 1990
Honda C 90 1990

54,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 18,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

26,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Loncin 90 2004
Loncin 90 2004

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ Ver 2.0 2017
Yamaha FZ Ver 2.0 2017

6,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS flame 2008
TVS flame 2008

42,205 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2004
Honda CB Hornet 2004

18,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 435,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 110 SBS 2016
TVS Wego 110 SBS 2016

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2013
Bajaj Pulsar 135 2013

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio Black 2018
Honda Dio Black 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Streak 2009
TVS Streak 2009

42,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

17,280 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!