වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 341 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire 628 FULL SET 100% NEW (New)
HTC Desire 628 FULL SET 100% NEW (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire 816 16 Gb Full Set (Used)
HTC Desire 816 16 Gb Full Set (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 9,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 6T Mclaren Edition (New)
OnePlus 6T Mclaren Edition (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 149,999

විනාඩි 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 32GB SEAL PACK (New)
Samsung Galaxy S7 32GB SEAL PACK (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9+ 256GB FULL SET BOX (New)
Samsung Galaxy S9+ 256GB FULL SET BOX (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 89,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 PRO FULL SET BOX (New)
Samsung Galaxy J7 PRO FULL SET BOX (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS Max 64GB Gold (Used)
Apple iPhone XS Max 64GB Gold (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 196,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 32GB (Used)
Apple iPhone 7 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X 64GB - Abans (New)
Apple iPhone X 64GB - Abans (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 164,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 6T 8GB Ram / 256GB (New)
OnePlus 6T 8GB Ram / 256GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 117,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 6T 8GB Ram / 128GB (New)
OnePlus 6T 8GB Ram / 128GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 106,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6+ 32GB - Gold (New)
Samsung Galaxy J6+ 32GB - Gold (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,300

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9+ 128GB - Black (New)
Samsung Galaxy S9+ 128GB - Black (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 113,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS Max 256 Gb (Used)
Apple iPhone XS Max 256 Gb (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 212,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6+ 64GB (New)
Samsung Galaxy J6+ 64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 35,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J4+ 32GB (New)
Samsung Galaxy J4+ 32GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,700

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y9 2018 (New)
Huawei Y9 2018 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 31,850

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 9 512GB (New)
Samsung Galaxy Note 9 512GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 167,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 256GB (New)
Apple iPhone 8 256GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 134,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS Max 256GB (New)
Apple iPhone XS Max 256GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 233,990

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 128GB (New)
Apple iPhone 6S 128GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 80,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 Core (New)
Samsung Galaxy J2 Core (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 216 (2017) (New)
Nokia 216 (2017) (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 150 (New)
Nokia 150 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 105 (2017) (New)
Nokia 105 (2017) (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS Max 64GB / 256GB (New)
Apple iPhone XS Max 64GB / 256GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 209,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 Plus 64GB - Gold (New)
Apple iPhone 8 Plus 64GB - Gold (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 136,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!