දැන්විම් 195 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8plus Red 64GB Original
Apple iPhone 8plus Red 64GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 147,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5s 16gb Original
Apple iPhone 5s 16gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung J7 2016 Original
Samsung J7 2016 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16GB Original
Apple iPhone 6 16GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus 256GB red Original
Apple iPhone 7 Plus 256GB red Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 96,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6s 16GB Original
Apple iPhone 6s 16GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 43,500

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5s 16gb Original
Apple iPhone 5s 16gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,900

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone i6 Original
Apple iPhone i6 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 33,900

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64GB Original
Apple iPhone 6 64GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 43,500

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6PLUS 64GB GRAY Original
Apple iPhone 6PLUS 64GB GRAY Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung grand prime Original
Samsung grand prime Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6s 16gb Original
Apple iPhone 6s 16gb Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung J7max gold Original
Samsung J7max gold Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S4 LED 16GB Original
Samsung S4 LED 16GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung GRAND PRIME 8GB Original
Samsung GRAND PRIME 8GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S3 16GB Original
Samsung S3 16GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung J7 Pro 64GB Original
Samsung J7 Pro 64GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6 Matt Black Original
Nokia 6 Matt Black Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei p8 lite Original
Huawei p8 lite Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC one me Original
HTC one me Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,900

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Original
Apple iPhone 7 Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 58,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung NOTE 5 32GB GOLD Original
Samsung NOTE 5 32GB GOLD Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S7 32GB GOLD Original
Samsung S7 32GB GOLD Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5s 64gb Original
Apple iPhone 5s 64gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8plus Red 64GB Original
Apple iPhone 8plus Red 64GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 147,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S7 EDGE 32GB BLUE Original
Samsung S7 EDGE 32GB BLUE Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 48,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone I6 PLUS 64GB GRAY Original
Apple iPhone I6 PLUS 64GB GRAY Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 46,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!