වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 243 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus 128gb Full Set (Used
Apple iPhone 7 Plus 128gb Full Set (Used

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 64 GB (Used)
Apple iPhone 6S 64 GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS Max 2018 (New)
Apple iPhone XS Max 2018 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 285,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus 128gb Full Set (Used
Apple iPhone 7 Plus 128gb Full Set (Used

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS Max 64 GB Grey (Used)
Apple iPhone XS Max 64 GB Grey (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 197,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 6T 128GB (New)
OnePlus 6T 128GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 108,000

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A8+ (New)
Samsung Galaxy A8+ (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 72,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 32GB (New)
Apple iPhone 6 32GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 44,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 8 (New)
Samsung Galaxy Note 8 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 94,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A7 2018 (New)
Samsung Galaxy A7 2018 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 54,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A6+ (New)
Samsung Galaxy A6+ (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 PRO (New)
Samsung Galaxy J7 PRO (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Prime 2 (New)
Samsung Galaxy J7 Prime 2 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Duo (New)
Samsung Galaxy J7 Duo (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 nxt (New)
Samsung Galaxy J7 nxt (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6+ 64GB (New)
Samsung Galaxy J6+ 64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,250

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6+ 32GB (New)
Samsung Galaxy J6+ 32GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 30,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6 64GB (New)
Samsung Galaxy J6 64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6 32GB (New)
Samsung Galaxy J6 32GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J4 Plus (New)
Samsung Galaxy J4 Plus (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,490

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J4 32GB (New)
Samsung Galaxy J4 32GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J4 16GB (New)
Samsung Galaxy J4 16GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,990

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 18 (New)
Samsung Galaxy J2 18 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 Prime (New)
Samsung Galaxy J2 Prime (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,990

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 17 (New)
Samsung Galaxy J2 17 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,990

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J1 16 (New)
Samsung Galaxy J1 16 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 3i (New)
Huawei Nova 3i (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 44,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!