වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 812 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo F7 | 64GB : Dual SIM (New)
Oppo F7 | 64GB : Dual SIM (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 41,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1 | 4.5 inch (New)
Nokia 1 | 4.5 inch (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S5 Prime 32GB (Used)
Samsung Galaxy S5 Prime 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

විනාඩි 29
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire 200 (Used)
HTC Desire 200 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

විනාඩි 34
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S ...CALIFORNIA • (New)
Apple iPhone 5S ...CALIFORNIA • (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16gb (Used)
Apple iPhone 6 16gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 (New)
Apple iPhone 8 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 110,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S6 Edge (New)
Samsung Galaxy S6 Edge (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6.1 | 64GB : 3000 mAh (New)
Nokia 6.1 | 64GB : 3000 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 37,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6.1 | 32GB : 3000 mAh (New)
Nokia 6.1 | 32GB : 3000 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 3 .1 | 32GB : 2990 mAh (New)
Nokia 3 .1 | 32GB : 2990 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 3 .1 | 16GB : 2990 mAh (New)
Nokia 3 .1 | 16GB : 2990 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6 | 3000 mAh (New)
Nokia 6 | 3000 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 5 | 3000 mAh (New)
Nokia 5 | 3000 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 3 | 2650 mAh (New)
Nokia 3 | 2650 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 2 | 4100 mAh (New)
Nokia 2 | 4100 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1 | 2150 mAh (New)
Nokia 1 | 2150 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire 650 | 2200 mAh (New)
HTC Desire 650 | 2200 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire 830 | 2800 mAh (New)
HTC Desire 830 | 2800 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC One A9s | 2300mAh (New)
HTC One A9s | 2300mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC 10 Evo | 3200 mAh (New)
HTC 10 Evo | 3200 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire 10 Pro | 3000 mAh (New)
HTC Desire 10 Pro | 3000 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 33,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Sony Xperia XA1 | 2300 mAh (New)
Sony Xperia XA1 | 2300 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Sony Xperia L1 | 2620 mAh (New)
Sony Xperia L1 | 2620 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Vivo V9 | 3260 mAh (New)
Vivo V9 | 3260 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 44,990

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Vivo Y71 | 3360 mAh (New)
Vivo Y71 | 3360 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,990

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y7 | 4000 mAh (New)
Huawei Y7 | 4000 mAh (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

පැය 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!