දැන්විම් 529 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Max Original
Samsung Galaxy J7 Max Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y7 PRO 2018 BLUE Original
Huawei Y7 PRO 2018 BLUE Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,299

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OPPO F3 | 64GB Original
OPPO F3 | 64GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,500

විනාඩි 29
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 New Original
Apple iPhone 6 New Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

විනාඩි 48
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 2i | Black Original
Huawei Nova 2i | Black Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 39,990

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6 | 32GB Original
Nokia 6 | 32GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 31,990

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 2i | Blue Original
Huawei Nova 2i | Blue Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 39,990

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC DESIRE 820s Original
HTC DESIRE 820s Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 4s 16GB Original
Apple iPhone 4s 16GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - S9 + 4GB Ram Original
S9 + 4GB Ram Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,990

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5s 16gb silver Original
Apple iPhone 5s 16gb silver Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64GB Gold Original
Apple iPhone 6 64GB Gold Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 5 2017 FIN.PRINT Original
Nokia 5 2017 FIN.PRINT Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,990

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 128GB Original
Apple iPhone 7 128GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 67,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei y3 2 Original
Huawei y3 2 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1 2018 4G Original
Nokia 1 2018 4G Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,990

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 3310 2017 BLUE Original
Nokia 3310 2017 BLUE Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,490

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 130 2017 DUAL Original
Nokia 130 2017 DUAL Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,900

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 105 2017 DUAL Original
Nokia 105 2017 DUAL Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 2,990

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - 4G Max 13MP Original
4G Max 13MP Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 9,990

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - X Super 32GB Original
X Super 32GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,990

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5 32gb Original
Apple iPhone 5 32gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Prime Original
Samsung Galaxy J7 Prime Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Max Original
Samsung Galaxy J7 Max Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,990

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y7 Pro Original
Huawei Y7 Pro Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 24,990

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y9 | Blue Original
Huawei Y9 | Blue Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,500

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Original
Apple iPhone 6 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!