වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 168 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 PRIME 2017 (Used)
Samsung Galaxy J2 PRIME 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 128GB,64GB-100% (Used)
Apple iPhone 6S 128GB,64GB-100% (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 (Used)
Samsung Galaxy S7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5C 32gb (Used)
Apple iPhone 5C 32gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - LG G6 64GB (Used)
LG G6 64GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S 32GB (Used)
Apple iPhone 5S 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X 256gb (Used)
Apple iPhone X 256gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 138,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,900

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Core Prime (Used)
Samsung Galaxy Core Prime (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 Plus 64GB (Used)
Apple iPhone 8 Plus 64GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 102,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 8 2018 (Used)
Samsung Galaxy Note 8 2018 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 90,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo A3s 16Gb (New)
Oppo A3s 16Gb (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S 13 gb storage (Used)
Samsung Galaxy S 13 gb storage (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 4,800

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y6 2 (Used)
Huawei Y6 2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 2i 2018 (Used)
Huawei Nova 2i 2018 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 3GS 16GB (Used)
Apple iPhone 3GS 16GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S 32 GB (Used)
Apple iPhone 5S 32 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 64 GB (Used)
Apple iPhone 6S 64 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,800

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!