වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 219 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 256GB Gold (Used)
Apple iPhone 7 256GB Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 80,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 (New)
Apple iPhone 8 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 110,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y9 (New)
Huawei Y9 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 30,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 6 64GB | 128GB (New)
OnePlus 6 64GB | 128GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 94,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 2016 (Used)
Apple iPhone 6S 2016 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,999

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 67,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 128GB Space Grey (Used)
Apple iPhone 6 128GB Space Grey (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 4S 2011 (Used)
Apple iPhone 4S 2011 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC One ME (Used)
HTC One ME (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 24,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 32GB (Used)
Apple iPhone 6 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC One M9+ (Used)
HTC One M9+ (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 Plus 64GB (New)
Apple iPhone 8 Plus 64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 131,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 3 64GB (Used)
OnePlus 3 64GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y9 2018 (New)
Huawei Y9 2018 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y7 Pro 2018 (New)
Huawei Y7 Pro 2018 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y5 Prime 2018 (New)
Huawei Y5 Prime 2018 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y5 2017 (New)
Huawei Y5 2017 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6.1 32GB (New)
Nokia 6.1 32GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6 32GB (New)
Nokia 6 32GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 3.1 (New)
Nokia 3.1 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 2 (New)
Nokia 2 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1 (New)
Nokia 1 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 8110 4G (New)
Nokia 8110 4G (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Bluboo S8+ (Used)
Bluboo S8+ (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 5 (Used)
OnePlus 5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X 64gb (Used)
Apple iPhone X 64gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 142,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!