වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 227 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 32gb (Used)
Apple iPhone 6S 32gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR3 2017 Gold (Used)
Huawei GR3 2017 Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 SM J200G Gold (Used)
Samsung Galaxy J2 SM J200G Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 SM J700F 4G DOUS (Used)
Samsung Galaxy J7 SM J700F 4G DOUS (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6+ (Used)
Samsung Galaxy J6+ (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - BlackBerry Bold (Used)
BlackBerry Bold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

පැය 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9+ Midnight black (Used)
Samsung Galaxy S9+ Midnight black (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 96,500

පැය 12
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR5 1March 2018 (New)
Huawei GR5 1March 2018 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 24,600

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X (New)
Apple iPhone X (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 178,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 256GB (Used)
Apple iPhone 7 256GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 64,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X Silver (Used)
Apple iPhone X Silver (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 138,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus 256GB (Used)
Apple iPhone 7 Plus 256GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 95,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6 2016 (Used)
Nokia 6 2016 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS (New)
Apple iPhone XS (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 262,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X (Used)
Apple iPhone X (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 120,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus 256 GB (Used)
Apple iPhone 7 Plus 256 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 79,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 Plus Silver (Used)
Apple iPhone 8 Plus Silver (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 114,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S6 Gold (Used)
Samsung Galaxy S6 Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 24,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9+ (New)
Samsung Galaxy S9+ (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 93,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire Eye (Used)
HTC Desire Eye (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 5 (Used)
Nokia 5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Grand Duos GT I9082 (Used)
Samsung Galaxy Grand Duos GT I9082 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!