වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - BlackBerry Keyone (Used)
BlackBerry Keyone (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16 GB (Used)
Apple iPhone 6 16 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei P9 Lite urgent (Used)
Huawei P9 Lite urgent (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 52,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR3 (2017) (Used)
Huawei GR3 (2017) (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 225 RM 1011 (Used)
Nokia 225 RM 1011 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,250

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Xiaomi Mi 5 (Used)
Xiaomi Mi 5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S All (New)
Apple iPhone 6S All (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 128GB (Use
Apple iPhone 6 128GB (Use

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S 16gb (Used)
Apple iPhone 5S 16gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo F5 2017 (Used)
Oppo F5 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S 32gb (Used)
Apple iPhone 5S 32gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,900

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5C 16gb (Used)
Apple iPhone 5C 16gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X Space Gray 256GB (Used)
Apple iPhone X Space Gray 256GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 170,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J1 Next Prime 2017 (Used)
Samsung Galaxy J1 Next Prime 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 128gb Space Gray (Used)
Apple iPhone 6 128gb Space Gray (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64GB Gold (Used)
Apple iPhone 6 64GB Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!