වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Micromax Canvas Xpress E 313 (Used)
Micromax Canvas Xpress E 313 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 .. (Used)
Samsung Galaxy J2 .. (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Honor 6X GR5 2017 (Used)
Huawei Honor 6X GR5 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6 (Used)
Nokia 6 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64 GB (Used)
Apple iPhone 6 64 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Dialog K35 (Used)
Dialog K35 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y5 2017 (Used)
Huawei Y5 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Plus (Used)
Apple iPhone 6 Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 8 Dual Softlogic (Us
Samsung Galaxy Note 8 Dual Softlogic (Us

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 93,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Asus ZenFone x4d (Used)
Asus ZenFone x4d (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR3 (New)
Huawei GR3 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Space Gray 128GB (Used)
Apple iPhone 6 Space Gray 128GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC One M8 (Used)
HTC One M8 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus One Plus 6 (Used)
OnePlus One Plus 6 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 80,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S 16GB Gold (Used)
Apple iPhone 5S 16GB Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei P9 2017 (Used)
Huawei P9 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 41,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - LG K8 (Used)
LG K8 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9+ Plus Softlogic (Used)
Samsung Galaxy S9+ Plus Softlogic (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 110,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 Plus 64GB (Used)
Apple iPhone 8 Plus 64GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 118,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 90,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X Space Gray 256GB (Used)
Apple iPhone X Space Gray 256GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 180,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!