වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16GB Gold FU (Used)
Apple iPhone 6 16GB Gold FU (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

විනාඩි 31
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 32 GB (Used)
Apple iPhone 7 32 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 61,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo A3 (Used)
Oppo A3 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Gold 16GB (Used)
Apple iPhone 6 Gold 16GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6+ J6 32gb (Used)
Samsung Galaxy J6+ J6 32gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 32gb (Used)
Apple iPhone 7 32gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 68,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S Space Grey 16GB (Used)
Apple iPhone 5S Space Grey 16GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS Max SIM 256 GB (Used)
Apple iPhone XS Max SIM 256 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 285,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Gold, 128gb (Used)
Apple iPhone 7 Gold, 128gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 54,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - LG V30 Black (New)
LG V30 Black (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 62,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6 32gb (Used)
Samsung Galaxy J6 32gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Moto X4 (Used)
Moto X4 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 prime 2018 (New)
Samsung Galaxy J2 prime 2018 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J4 (New)
Samsung Galaxy J4 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y5 !! (Used)
Huawei Y5 !! (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S Space Gray 16GB (Used)
Apple iPhone 5S Space Gray 16GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 Good (Used)
Samsung Galaxy J2 Good (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S Plus Gold (Used)
Apple iPhone 6S Plus Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 50,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 6 8GB/128GB (Used)
OnePlus 6 8GB/128GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 80,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo F1 3gb ram (Used)
Oppo F1 3gb ram (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y7 2017 (Used)
Huawei Y7 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo F1 3gb ram (Used)
Oppo F1 3gb ram (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J1 ace (Used)
Samsung Galaxy J1 ace (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!