දැන්විම් 146 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung j2 2015 Original
Samsung j2 2015 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S7 Original
Samsung S7 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S8 Original
Samsung S8 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OPPO A57 Gold Original
OPPO A57 Gold Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 27,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 plus 64GB Original
Apple iPhone 8 plus 64GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 125,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - E-tel Curiosity i9 Original
E-tel Curiosity i9 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung galaxy j5 Original
Samsung galaxy j5 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 4s Original
Apple iPhone 4s Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A3 16 Original
Samsung Galaxy A3 16 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung J7 2016 Original
Samsung J7 2016 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S 16GB BLACK Original
Apple iPhone 5S 16GB BLACK Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 128GB (RED) Original
Apple iPhone 7 128GB (RED) Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 87,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Original
Apple iPhone 6 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Microsoft Lumia 640 Original
Microsoft Lumia 640 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S Plus 16GB Original
Apple iPhone 6S Plus 16GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 55,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S7 Edge 32GB Original
Samsung S7 Edge 32GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 53,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung J7 Original
Samsung J7 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei y3 2017 Original
Huawei y3 2017 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,800

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 plus 128gb Original
Apple iPhone 7 plus 128gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 95,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S, 16GB, Silver Original
Apple iPhone 6S, 16GB, Silver Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64GB Original
Apple iPhone 6 64GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 SpaceGrey Original
Apple iPhone 8 SpaceGrey Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 122,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung J7 prime gold Original
Samsung J7 prime gold Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S6 Edge 64GB Original
Samsung S6 Edge 64GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 40,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6... Original
Apple iPhone 6... Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!