වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 405 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S8+ 64GB Gold (Used)
Samsung Galaxy S8+ 64GB Gold (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 76,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S5 3GBRam 32GB (Used)
Samsung Galaxy S5 3GBRam 32GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,490

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S4 Blue 32GB 13MP (Used)
Samsung Galaxy S4 Blue 32GB 13MP (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,490

විනාඩි 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 3 13MP 32GB White (U
Samsung Galaxy Note 3 13MP 32GB White (U

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,490

විනාඩි 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Silver/64GB (Used)
Apple iPhone 6 Silver/64GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,999

විනාඩි 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 16GB/USA/Gold (Used)
Apple iPhone 6S 16GB/USA/Gold (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 40,499

විනාඩි 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone SE Gold/16GB (Used)
Apple iPhone SE Gold/16GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,999

විනාඩි 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Matte Black USA/32GB (Use
Apple iPhone 7 Matte Black USA/32GB (Use

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 61,900

විනාඩි 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S6 64GB 16MP*Black (Used)
Samsung Galaxy S6 64GB 16MP*Black (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,499

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge Blue 4GBRam 32GB
Samsung Galaxy S7 Edge Blue 4GBRam 32GB

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 46,990

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S6 Edge Plus White (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge Plus White (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 39,490

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y6 Pro (Used)
Huawei Y6 Pro (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,900

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Ace (Used)
Samsung Galaxy Ace (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Black☞32GB (Used)
Samsung Galaxy S7 Black☞32GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 5 White-64GB (New)
Samsung Galaxy Note 5 White-64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A5 2015*Black 13MP/5MP (U
Samsung Galaxy A5 2015*Black 13MP/5MP (U

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,499

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S6 Edge Gold*64GB (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge Gold*64GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 37,990

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 128GB/USA/Rose (Used)
Apple iPhone 7 128GB/USA/Rose (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 76,999

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J5 j 5 (Used)
Samsung Galaxy J5 j 5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 64GB/California/Gold (Us
Apple iPhone 6S 64GB/California/Gold (Us

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 47,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 64GB~RoseGold (Used)
Samsung Galaxy S7 64GB~RoseGold (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,499

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Note2 2GBRam 32GB (Used)
Samsung Note2 2GBRam 32GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge White☆12MP☆64GB (
Samsung Galaxy S7 Edge White☆12MP☆64GB (

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 48,900

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 32GB USA Black (Used)
Apple iPhone 6 32GB USA Black (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!