වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 104 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J5 2015 (Used)
Samsung Galaxy J5 2015 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Google Pixel (Used)
Google Pixel (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone SE Rose Gold (Used)
Apple iPhone SE Rose Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y6 .... (Used)
Huawei Y6 .... (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 105 2017 (Used)
Nokia 105 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 2,800

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 50,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 2015 (Used)
Samsung Galaxy J7 2015 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y7 pro 2018 (Used)
Huawei Y7 pro 2018 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S Plus (Use
Apple iPhone 6S Plus (Use

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia Xseries XL (Used)
Nokia Xseries XL (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia Cseries 6th Edition (Used)
Nokia Cseries 6th Edition (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 Plus (Used)
Apple iPhone 8 Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 96,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Sony Ericsson c902 (Used)
Sony Ericsson c902 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,600

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire 628 32GB (Used)
HTC Desire 628 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,999

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6300 (Used)
Nokia 6300 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 1,200

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia Asha 501 (Used)
Nokia Asha 501 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 1,600

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S Plus 128GB (Used
Apple iPhone 6S Plus 128GB (Used

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 65,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 (Used)
Apple iPhone 8 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 106,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1280 .. (Used)
Nokia 1280 .. (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 1,300

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!