දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Original
Apple iPhone 6 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Micromax a27 bolt Original
Micromax a27 bolt Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6s 16GB Original
Apple iPhone 6s 16GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 32GB Original
Apple iPhone 7 32GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 70,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5s Original
Apple iPhone 5s Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

පැය 13
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung galaxy note 2 Original
Samsung galaxy note 2 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC One M9 Original
HTC One M9 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 plus Original
Apple iPhone 6 plus Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 30,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung grand Original
Samsung grand Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S7 edge Original
Samsung S7 edge Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 55,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - oppo a37 Original
oppo a37 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S8 Original
Samsung S8 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 80,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6 Original
Nokia 6 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone se 16gb Original
Apple iPhone se 16gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Original
Apple iPhone 6 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S7 edge Original
Samsung S7 edge Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy j5 Original
Samsung Galaxy j5 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo A37 Original
Oppo A37 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S6 Edge Gold 32gb Original
Samsung S6 Edge Gold 32gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 16gb Original
Apple iPhone 6S 16gb Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 39,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Note 4 Original
Samsung Note 4 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Sony XA Dual Edge Original
Sony XA Dual Edge Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Gr5 2017 (gold) Original
Huawei Gr5 2017 (gold) Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - oppo neo7 Original
oppo neo7 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone I7 128gb m black Original
Apple iPhone I7 128gb m black Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 77,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!