වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 265 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Pro 64GB (Used)
Samsung Galaxy J7 Pro 64GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16GB No Service (Used)
Apple iPhone 6 16GB No Service (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Micromax Q- 301 (Used)
Micromax Q- 301 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,800

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S5 SM-G900FD (Dual Sim) (
Samsung Galaxy S5 SM-G900FD (Dual Sim) (

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 prime 2 (New)
Samsung Galaxy J7 prime 2 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

පැය 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - LG G4 32GB Not Used (Used)
LG G4 32GB Not Used (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Grand Max ( New )
Samsung Galaxy Grand Max ( New )

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

පැය 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - LG G4 32GB (Used)
LG G4 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,900

පැය 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 64 GB Gold (Used)
Apple iPhone 6S 64 GB Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 48,000

පැය 12
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J1 j1nxt (Used)
Samsung Galaxy J1 j1nxt (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

පැය 12
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR5 good (Used)
Huawei GR5 good (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 16GB (Used)
Apple iPhone 6S 16GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 16GB (Used)
Apple iPhone 6S 16GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S5 olleh version (Used)
Samsung Galaxy S5 olleh version (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Sony Xperia Z1 (Used)
Sony Xperia Z1 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Google Pixel 2 XL Just Black 128GB (New)
Google Pixel 2 XL Just Black 128GB (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 129,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 47,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S 16GB Gold (Used)
Apple iPhone 5S 16GB Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 2i Huawri (Used)
Huawei Nova 2i Huawri (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Prime (Used)
Samsung Galaxy J7 Prime (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J1 2016 4g (Used)
Samsung Galaxy J1 2016 4g (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,200

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!