වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 450 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 8 (Used)
Samsung Galaxy Note 8 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 88,500

විනාඩි 35
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J5 prime (Used)
Samsung Galaxy J5 prime (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

විනාඩි 35
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 2015 (Used)
Samsung Galaxy J7 2015 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

විනාඩි 40
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S (New)
Apple iPhone 6S (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 53,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Plus 16-64GB USA (New)
Apple iPhone 6 Plus 16-64GB USA (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 49,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S Plus SAME IMIE BOX (New)
Apple iPhone 6S Plus SAME IMIE BOX (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 63,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 ALL COLORS (New)
Apple iPhone 7 ALL COLORS (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 74,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S All GB AVAILIBLE (New)
Apple iPhone 6S All GB AVAILIBLE (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 53,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge White Gold 32GB (
Samsung Galaxy S7 Edge White Gold 32GB (

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 48,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A7 (Used)
Samsung Galaxy A7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 met and jet (New)
Apple iPhone 7 met and jet (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 73,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 128-GOLD/GREY (New)
Apple iPhone 6 128-GOLD/GREY (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 51,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 32-128/F SET BX (New)
Apple iPhone 7 32-128/F SET BX (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 73,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Meizu m3s (Used)
Meizu m3s (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Plus 16 & 64 /GLD GRY (
Apple iPhone 6 Plus 16 & 64 /GLD GRY (

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 49,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 128/32=RS/BLK/GLD (New)
Apple iPhone 7 128/32=RS/BLK/GLD (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 74,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 32/64/128 (New)
Apple iPhone 6S 32/64/128 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 53,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Nxt (Used)
Samsung Galaxy J7 Nxt (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 32/128=GLD/BLK/RS (New)
Apple iPhone 7 32/128=GLD/BLK/RS (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 73,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 2 (Used)
OnePlus 2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S Plus 32/64/128 RS/GLD/GR
Apple iPhone 6S Plus 32/64/128 RS/GLD/GR

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 63,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 All Set Box (New)
Apple iPhone 7 All Set Box (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 73,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Plus 64-16/GOLD-GREY (New
Apple iPhone 6 Plus 64-16/GOLD-GREY (New

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 49,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S ROSE/GOLD/GREY (New)
Apple iPhone 6S ROSE/GOLD/GREY (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 53,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S Plus F /SET/BOX (New)
Apple iPhone 6S Plus F /SET/BOX (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 63,900

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!