වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 220 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

විනාඩි 20
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 4S version 7.1.2 (Used)
Apple iPhone 4S version 7.1.2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X 256gb (Used)
Apple iPhone X 256gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 138,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A7 2018 (Used)
Samsung Galaxy A7 2018 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 49,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S Plus (Used)
Apple iPhone 6S Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X 256 Gb (Used)
Apple iPhone X 256 Gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 142,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64Gb (Used)
Apple iPhone 6 64Gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A8 2018 (Used)
Samsung Galaxy A8 2018 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 42,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 duo (Used)
Samsung Galaxy J7 duo (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S i5 (Used)
Apple iPhone 5S i5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y3 2017 (Used)
Huawei Y3 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus With 32 GB (Used)
Apple iPhone 7 Plus With 32 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 76,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 74,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 3T (Used)
OnePlus 3T (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei P8 Lite (Used)
Huawei P8 Lite (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 pro (Used)
Samsung Galaxy J7 pro (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A9 (Used)
Samsung Galaxy A9 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 72,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - BlackBerry Curve (Used)
BlackBerry Curve (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Honor 8 (Used)
Huawei Honor 8 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS (New)
Apple iPhone XS (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 250,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!