වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 272 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 2700 (New)
Nokia 2700 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,750

විනාඩි 44
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 5130 Xpress Music (New)
Nokia 5130 Xpress Music (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,750

විනාඩි 46
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 2610 (New)
Nokia 2610 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1200 (New)
Nokia 1200 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 112 (New)
Nokia 112 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,750

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6 (Used)
Nokia 6 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,800

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1202 (New)
Nokia 1202 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1208 (New)
Nokia 1208 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,200

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1280 (New)
Nokia 1280 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,300

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 105 (New)
Nokia 105 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,300

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6120 (New)
Nokia 6120 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 4 Kore
Samsung Galaxy Note 4 Kore

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Moto .. (Used)
Moto .. (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 64gb (Used)
Apple iPhone 6S 64gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Grandprime G531 (Used)
Samsung Grandprime G531 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,999

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y7 2017 (Used)
Huawei Y7 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 5 64GB (Used)
OnePlus 5 64GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 46,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 4S Black 16GB (Used)
Apple iPhone 4S Black 16GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,699

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge 32GB (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 3T Silver (Used)
OnePlus 3T Silver (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6 Black 32GB (Used)
Samsung Galaxy J6 Black 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!