වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 248 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

විනාඩි 40
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 81,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X I PHONE 64GB (Used)
Apple iPhone X I PHONE 64GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 135,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 32 GB (Used)
Apple iPhone 7 32 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 63,500

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Greentel G9 (Used)
Greentel G9 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,890

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 Plus (Used)
Apple iPhone 8 Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 105,000

පැය 14
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S8 (Used)
Samsung Galaxy S8 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 90,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5 64gb (Used)
Apple iPhone 5 64gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 128gb Jet black (Used)
Apple iPhone 7 128gb Jet black (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 67,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 16 GB (Used)
Apple iPhone 6S 16 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Greentel (Used)
Greentel (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,900

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Lenovo A2010 (Used)
Lenovo A2010 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - BlackBerry Keyone Dialog (Used)
BlackBerry Keyone Dialog (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 3310 (2017) (Used)
Nokia 3310 (2017) (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova (Used)
Huawei Nova (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 58,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 46,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Gold 32GB (Used)
Apple iPhone 6 Gold 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!