මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොළඹ හි නවතම ජංගම දුරකතන මිල ගණන්ද සමඟින්

දැන්විම් 7,982 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි