දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OPPO F3 LIKEEX Original
OPPO F3 LIKEEX Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,750

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone SE Space gray Original
Apple iPhone SE Space gray Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7+ Original
Apple iPhone 7+ Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6s 64Gb Original
Apple iPhone 6s 64Gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 Original
Apple iPhone 6 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7... Original
Apple iPhone 7... Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 87,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 plus 128GB Original
Apple iPhone 6 plus 128GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 50,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6s 64GB Original
Apple iPhone 6s 64GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 48,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6s 64 GB Original
Apple iPhone 6s 64 GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 50,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 plus Original
Apple iPhone 6 plus Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 53,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo F1s - Gold Original
Oppo F1s - Gold Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Mi redmi 5 plus Original
Mi redmi 5 plus Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 128GB Original
Apple iPhone 6 128GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 58,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Micromax Canvas 2 Original
Micromax Canvas 2 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo A37fw 4g Original
Oppo A37fw 4g Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Original
Apple iPhone 7 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 64,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Mi redmi 5 plus Original
Mi redmi 5 plus Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Rose Gold 32gb Original
Apple iPhone 7 Rose Gold 32gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6s Original
Apple iPhone 6s Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Grand prime 4G Original
Samsung Grand prime 4G Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Dialog k35 Original
Dialog k35 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Vue V2 Replica
Vue V2 Replica

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Sony xperia xa Original
Sony xperia xa Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S rose gold Original
Apple iPhone 6S rose gold Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone SE 64GB Rose Gold Original
Apple iPhone SE 64GB Rose Gold Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!