වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 12 හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 2015 (New)
Samsung Galaxy J2 2015 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire 826 Dual sim (Used)
HTC Desire 826 Dual sim (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

පැය 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 5 (New)
Samsung Galaxy Note 5 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S8+ s8 plus (New)
Samsung Galaxy S8+ s8 plus (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge (New)
Samsung Galaxy S7 Edge (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 prime 2017 (Used)
Samsung Galaxy J2 prime 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J5 2015 (Used)
Samsung Galaxy J5 2015 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,750

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9 (New)
Samsung Galaxy S9 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 94,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia Eseries E71 (New)
Nokia Eseries E71 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 (Used)
Apple iPhone 8 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 70,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S5 16GB BLACK (Used)
Samsung Galaxy S5 16GB BLACK (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,850

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia Nseries N95 (New)
Nokia Nseries N95 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 1110 (New)
Nokia 1110 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 1,750

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S (New)
Apple iPhone 6S (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 46,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Sony Xperia E1 (Used)
Sony Xperia E1 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung dous 2 7582 (Used)
Samsung dous 2 7582 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 3 (Used)
Samsung Galaxy Note 3 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 NXT (32GB) (Used)
Samsung Galaxy J7 NXT (32GB) (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9 (new) Coral Blue (Used
Samsung Galaxy S9 (new) Coral Blue (Used

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 89,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X (New)
Apple iPhone X (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 160,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S Plus 32gb (Used)
Apple iPhone 6S Plus 32gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!