දැන්විම් 110 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Wifi Camera Wireless Indoor CCTV IP
Wifi Camera Wireless Indoor CCTV IP

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Electric temperature
Electric temperature

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - ELECTRONIC SCALES
ELECTRONIC SCALES

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - IP camera CCTV 360 Rotatable
IP camera CCTV 360 Rotatable

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Electric ignition
Electric ignition

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Multi Socket
Multi Socket

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Nanny Camera WIFI IP Child Care
Nanny Camera WIFI IP Child Care

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,990

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV installation 2.4mp camera
CCTV installation 2.4mp camera

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,990

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Thermostat - Tem Controller 220v
Thermostat - Tem Controller 220v

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - VR CAMERA 1080P
VR CAMERA 1080P

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,200

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - 1080P AHD CAMERA
1080P AHD CAMERA

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,600

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Wifi Camera Wireless Indoor CCTV IP
Wifi Camera Wireless Indoor CCTV IP

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - WiFi Camera
WiFi Camera

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - DP led torch
DP led torch

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 300

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Sharp Photocopy Machine AR-5520
Sharp Photocopy Machine AR-5520

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,990

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Cctv Camera Systems
Cctv Camera Systems

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,900

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Cctv Kit with 2
Cctv Kit with 2

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Electronic PACATING scales
Electronic PACATING scales

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Circuit Breaker
Circuit Breaker

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Torch
Torch

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - High Power Underwater Torch
High Power Underwater Torch

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,200

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Ip Camera CCTV
Ip Camera CCTV

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,800

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Rico MP2000
Rico MP2000

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - TOP258PN (DIP-7) Offline Switcher IC
TOP258PN (DIP-7) Offline Switcher IC

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 320

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - LED Bulb
LED Bulb

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Smart Wifi CCTV Camera Outdoor Original
Smart Wifi CCTV Camera Outdoor Original

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!