දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - HIKVISION 1080p AHD CCTV SYSTEMS
HIKVISION 1080p AHD CCTV SYSTEMS

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 59,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV CAM
CCTV CAM

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - LED BULB
LED BULB

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15

පැය 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Laminate machine
Laminate machine

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Rechargable Flash Light
Rechargable Flash Light

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Fisheye Camera 960P IP WIFI Panoramic
Fisheye Camera 960P IP WIFI Panoramic

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,300

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - IP WIFI Camera Indoor Wireless CCTV
IP WIFI Camera Indoor Wireless CCTV

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,700

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Outdoor Camera Waterproof IP WIFI
Outdoor Camera Waterproof IP WIFI

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Toshiba Es 232/233 Scrapers
Toshiba Es 232/233 Scrapers

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,300

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Cup Spotlights Led Lamp- GU10
Cup Spotlights Led Lamp- GU10

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - වෝකි ටෝකි
වෝකි ටෝකි

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Professional Laser Pointer
Professional Laser Pointer

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Distance meter construction
Distance meter construction

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV Cameras
CCTV Cameras

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - SMART CHARGE LED BULB 12W/9W
SMART CHARGE LED BULB 12W/9W

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Thermostat Temp Controller 220v
Thermostat Temp Controller 220v

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Wifi IP PTZ Indoor Camera
Wifi IP PTZ Indoor Camera

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Thermostat - Temperature Controller
Thermostat - Temperature Controller

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - coaxial cable for cctv
coaxial cable for cctv

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Land Phones
Land Phones

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - One Gange Sweithes
One Gange Sweithes

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV Camera
CCTV Camera

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV Camera Systems - RealIT
CCTV Camera Systems - RealIT

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - LED Bulb(Waterproof)
LED Bulb(Waterproof)

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - SMART WIFI CCTV CAMERA ONLINE SECURITY
SMART WIFI CCTV CAMERA ONLINE SECURITY

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Multimeter
Multimeter

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,900

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!