වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 314 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Best Quality Photocopy Machine
Best Quality Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 115,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - COLOUR PHOTOCOPY MACHINE
COLOUR PHOTOCOPY MACHINE

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 99,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy machine
Photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Ricoh Colour Photocopier
Ricoh Colour Photocopier

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV POWER SUPPLY
CCTV POWER SUPPLY

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2MP NIGHT VISION CAMERA
2MP NIGHT VISION CAMERA

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIK VISION 8CH DVR
HIK VISION 8CH DVR

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CONVERTER
CONVERTER

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,250

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Genuine Colour Photocopy Imported
Genuine Colour Photocopy Imported

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - RICOH MP 2550 PHOTOCOPY MACHINE
RICOH MP 2550 PHOTOCOPY MACHINE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120,000

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - AHD CCTV Camera System
AHD CCTV Camera System

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Genuine Ricoh Photocopy Toner
Genuine Ricoh Photocopy Toner

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

පැය 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - PENDANT LAMP HB-2
PENDANT LAMP HB-2

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,860

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP MD1000
WALL LAMP MD1000

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Polythene sealer
Polythene sealer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Duplo Japan
Duplo Japan

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Panasonic Wireless Phone
Panasonic Wireless Phone

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Chocolate fountain machine
Chocolate fountain machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Laptop hard
Laptop hard

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Inverter
Inverter

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - MOBILE STUDIO BOX
MOBILE STUDIO BOX

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - AHD 4 CH CCTV Camera Systems
AHD 4 CH CCTV Camera Systems

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Power supply
Power supply

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Laptop hard TB2
Laptop hard TB2

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Telephone
Telephone

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cordless Phone
Cordless Phone

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,850

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Hikvision 720p CCTV camera
Hikvision 720p CCTV camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 52,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!