වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 316 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - COLOUR PHOTOCOPY MACHINE
COLOUR PHOTOCOPY MACHINE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - PHOTO COPY MACHINE.
PHOTO COPY MACHINE.

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 8 CH CCTV Camera Systems (1080P)
8 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 69,000

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CH CCTV Camera Systems (1080P)
4 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 44,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 3.0MP 4 Channel AHD CCTV Camera Systems
3.0MP 4 Channel AHD CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

පැය 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Full HD Night Vision Camera Systems
Full HD Night Vision Camera Systems

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LG Vacuum cleaner
LG Vacuum cleaner

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

පැය 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - PHOTOCOPY MACHINE
PHOTOCOPY MACHINE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

පැය 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 230v cable
230v cable

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy machine
Photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WiFi Camera
WiFi Camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WiFi Camera
WiFi Camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,200

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WiFi Camera
WiFi Camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba e205 photocopy machine
Toshiba e205 photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - RELOADMACHINE
RELOADMACHINE

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash Register Machine
Cash Register Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV 1080p N-vision Wifi Bulb Spy Camera
CCTV 1080p N-vision Wifi Bulb Spy Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV CAMARA CABLE
CCTV CAMARA CABLE

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - COLOUR PHOTOCOPY MACHINE
COLOUR PHOTOCOPY MACHINE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Motorola Walkie Talkies
Motorola Walkie Talkies

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED BULB
LED BULB

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 155

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - GSM Alarm System
GSM Alarm System

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - ltc3780 wallt meetar
ltc3780 wallt meetar

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Heat Zink
Heat Zink

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - obd scanner elm327 new
obd scanner elm327 new

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,300

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!