වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 302 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Fingerprint time attendance system
Fingerprint time attendance system

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Ricoh Colour Photocopy Machine
Ricoh Colour Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Fingerprint time attendance machine
Fingerprint time attendance machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

විනාඩි 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Fax machine
Fax machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Side cupboard lamp
Side cupboard lamp

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 700

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CH CCTV Camera Systems (AHD 1080P)
4 CH CCTV Camera Systems (AHD 1080P)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - ALUMINIUM Cutter
ALUMINIUM Cutter

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

පැය 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED BULB
LED BULB

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 145

පැය 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Panasonic KX MB 3010 Photocopier
Panasonic KX MB 3010 Photocopier

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 57,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Gear motor
Gear motor

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led panel light
Led panel light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4MP 4 CHANNEL CCTV CAMERA SET
4MP 4 CHANNEL CCTV CAMERA SET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - INDOOR & OUTDOOR CCTV CAMERA SYSTEMS
INDOOR & OUTDOOR CCTV CAMERA SYSTEMS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 1.3MP CCTV 4CH Camera Systems
1.3MP CCTV 4CH Camera Systems

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Toner
Photocopy Toner

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C364 Photo Copy Machine
Konica C364 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C220 Photocopy Machine
Konica C220 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 160,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV 8ch Hivision DVR + 3 Hikvision cams
CCTV 8ch Hivision DVR + 3 Hikvision cams

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Ice cream machine
Ice cream machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 160,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie වෝකි (ටෝකි)
Walkie Talkie වෝකි (ටෝකි)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - SLT Panasonic Land Phone
SLT Panasonic Land Phone

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Table Lamps
Table Lamps

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Special HD Quality CCTV Camera System
Special HD Quality CCTV Camera System

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy machine
Photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 3.0MP 4CH AHD CCTV Camera Systems
3.0MP 4CH AHD CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - FULL HD CCTV CAMERA SYSYTEM
FULL HD CCTV CAMERA SYSYTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Panasonic Fax Machine (KX-FT983)
Panasonic Fax Machine (KX-FT983)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!