වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 304 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica Minolta Colour Photo Copy Machine
Konica Minolta Colour Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - PHOTO COPY MACHINE
PHOTO COPY MACHINE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CH CCTV Camera Systems (1080P)
4 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C284 Photocopy Machine
Konica C284 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 265,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C754 Photo Copy Machine
Konica C754 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica 754 Photocopy Machine
Konica 754 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 325,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C203 PhotoCopy Machine
Konica C203 PhotoCopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica Minolta Colour Photo Copy Machine
Konica Minolta Colour Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Finger Print Time Attendance Machine
Finger Print Time Attendance Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,200

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED BULB
LED BULB

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 155

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Colour photo copy machine
Colour photo copy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Duplo Machine
Duplo Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 270,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED Panel Lights
LED Panel Lights

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 330

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Casio Scientific Calculator
Casio Scientific Calculator

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,200

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED TUBE LIGHTS
LED TUBE LIGHTS

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 600

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Raspberry Pi Zero
Raspberry Pi Zero

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Paint Zoomer
Paint Zoomer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,850

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED bulbs (LED නිවාස බල්බ)
LED bulbs (LED නිවාස බල්බ)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED SIGN NAME Display Board
LED SIGN NAME Display Board

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Breadboard for arduino and test circuit 840
Breadboard for arduino and test circuit 840

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 8 CH CCTV Camera Systems (1080P)
8 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 67,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba estudio167 photocopy machine
Toshiba estudio167 photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 72,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Duplo Machine
Duplo Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 225,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Electronic SCALE
Electronic SCALE

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,800

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!