දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - A3 Lamination Machine
A3 Lamination Machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - HIKVISION CCTV 4CH 2MP 1080P
HIKVISION CCTV 4CH 2MP 1080P

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Wifi Smart Net Camera
Wifi Smart Net Camera

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photo Copy Machine
Photo Copy Machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Laser printer -Color Multifunction Printer/Copier Ricoh Mp C2051
Laser printer -Color Multifunction Printer/Copier Ricoh Mp C2051

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 118,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Album Clock
Album Clock

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,600

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Speed Motor
Speed Motor

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Toshiba Photocopy Machine
Toshiba Photocopy Machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 79,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - HIKVISION CCTV 4CH 2MP 1080P
HIKVISION CCTV 4CH 2MP 1080P

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV 4CH 1MP DAHUA
CCTV 4CH 1MP DAHUA

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Laminating machine
Laminating machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Toshiba estudio 255
Toshiba estudio 255

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Laminating Machine
Laminating Machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - LED Bulbs
LED Bulbs

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Dahua 2 Mp 4 Ch Cctv System
Dahua 2 Mp 4 Ch Cctv System

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Cash Register
Cash Register

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Gem and Jewellery Scale 0.001g
Gem and Jewellery Scale 0.001g

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,999

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 18W led bulb
18W led bulb

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 18 W Sky Led Bulb
18 W Sky Led Bulb

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 375

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 5W Globe LED
5W Globe LED

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Candle led bulb 5W
Candle led bulb 5W

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Mini LED Waterproof Flashlight
Mini LED Waterproof Flashlight

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Dahua CCTV Camera System ( 8 Channel )
Dahua CCTV Camera System ( 8 Channel )

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 79,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Dahua CCTV Camera System ( 4 Channel )
Dahua CCTV Camera System ( 4 Channel )

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 47,500

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - LED BULB
LED BULB

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Rechargeble Camping Lantern
Rechargeble Camping Lantern

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 999

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV camera and cable
CCTV camera and cable

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,800

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!