වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Kinetic Safari 2017
Kinetic Safari 2017

19,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 BEI 2017
Bajaj Pulsar 150 BEI 2017

25,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

4,256 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

28,642 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 183,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Activa BAP 2013
Honda Activa BAP 2013

25,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

34,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Navi 2017
Honda Navi 2017

4,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio Brand new 2018
Honda Dio Brand new 2018

0 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Karizma R 2015
Hero Karizma R 2015

35,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2009
Bajaj Pulsar 150 2009

60,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj CT100 xx number 2012
Bajaj CT100 xx number 2012

100,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Dawn 2014
Hero Dawn 2014

66,197 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

39,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

18,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

22,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

34,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

37,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 216,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Maestro Edge 110 cc 2018
Hero Maestro Edge 110 cc 2018

0 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,500

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

33,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 NC BBF - 2015
Bajaj Pulsar 150 NC BBF - 2015

48,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Demak DTM 150 2017
Demak DTM 150 2017

4,087 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Scooty 2015
Scooty 2015

8,920 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

15,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda CD 125 2002
Honda CD 125 2002

125 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 BAG 2013
Bajaj Pulsar 150 BAG 2013

35,700 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!