වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Suzuki Gixxer sf 2017
Suzuki Gixxer sf 2017

12,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Demak EX 90 2017
Demak EX 90 2017

2,375 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Platina 2016
Bajaj Platina 2016

36,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio BEF 2016
Honda Dio BEF 2016

18,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio SCV110 2017
Honda Dio SCV110 2017

10,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

28,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Scooty Pep+ 2011
TVS Scooty Pep+ 2011

50,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

100,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

44,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Discover 100 2010
Bajaj Discover 100 2010

37,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

21,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

14,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Navi 2018
Honda Navi 2018

1,195 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Platina BEG 2016
Bajaj Platina BEG 2016

29,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

15,100 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 BCU 2015
Bajaj Pulsar 150 BCU 2015

37,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio New model 2018
Honda Dio New model 2018

0 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

17,920 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

40,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 460,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 New 2016
Bajaj Pulsar 150 New 2016

37,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio HET 2017
Honda Dio HET 2017

8,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

14,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Kinetic Safari 2012
Kinetic Safari 2012

20,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Apache black 2016
TVS Apache black 2016

15,600 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Suzuki Benali 2017
Suzuki Benali 2017

11,520 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 109,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!