වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Hornet CH115 2012
Honda Hornet CH115 2012

49,023 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 470,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 BEI Rs2.20 2017
Bajaj Pulsar 150 BEI Rs2.20 2017

31,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

35,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2019
Honda Dio 2019

0 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Metro 2012
TVS Metro 2012

45,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Kinetic 4S safari 2012
Kinetic 4S safari 2012

50,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Scooty Pep+ xc 2012
TVS Scooty Pep+ xc 2012

32,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ 16 2014
Yamaha FZ 16 2014

28,973 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

25,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Scooty Zest 2015
TVS Scooty Zest 2015

13,521 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Ranomoto 2018
Ranomoto 2018

3,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

10,212 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 177,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

30,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Suzuki GN 250 GN250 2000
Suzuki GN 250 GN250 2000

84,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Suzuki Gixxer Gixxr sf 2017
Suzuki Gixxer Gixxr sf 2017

13,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Xtream 2017
Hero Xtream 2017

9,369 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj CT100 ct 100 2013
Bajaj CT100 ct 100 2013

45,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Hunk 2012
Hero Hunk 2012

97,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

24,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Platina Es BCN 2015
Bajaj Platina Es BCN 2015

18,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,999

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Suzuki GN 125 2012
Suzuki GN 125 2012

65,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Aprilia SR 150 2017
Aprilia SR 150 2017

6,300 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Discover 2015
Bajaj Discover 2015

39,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj CT100 WK 2011
Bajaj CT100 WK 2011

40,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

30,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!