වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ 16 2011
Yamaha FZ 16 2011

90,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Boxer 2003
Bajaj Boxer 2003

60,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

10,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 182,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj pulsar 150 BCI 2015
Bajaj pulsar 150 BCI 2015

25,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj ct 100 2004
Bajaj ct 100 2004

30,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Hunk-Black 2016
Hero Hunk-Black 2016

2,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

46,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 243,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Kawasaki D Tracker 2010
Kawasaki D Tracker 2010

48,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Twister 2013
Honda Twister 2013

34,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj ct 100 2014
Bajaj ct 100 2014

34,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha Fz s 2012
Yamaha Fz s 2012

26,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Demak DTM 150 2017
Demak DTM 150 2017

5,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

15,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj CT100 2004
Bajaj CT100 2004

75,006 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Activai 2015
Honda Activai 2015

6,590 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj pulser 150 2014
Bajaj pulser 150 2014

45,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda jade 2015
Honda jade 2015

25,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 465,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 180 2012
Bajaj Pulsar 180 2012

35,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

47,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

18,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero dash 2017
Hero dash 2017

8,100 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Apache 180 2012
TVS Apache 180 2012

45,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

18,712 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS scooty pep+ 2014
TVS scooty pep+ 2014

16,600 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Glamour 2015
Hero Glamour 2015

25,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!