වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda CD 110 2015
Honda CD 110 2015

20,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Scooty Pep+ 2008
TVS Scooty Pep+ 2008

30,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2009
Bajaj Pulsar 150 2009

70,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Hunk Red 2016
Hero Hunk Red 2016

57,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha TW 225 2013
Yamaha TW 225 2013

27,774 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Platina 2008
Bajaj Platina 2008

90,809 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

8,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

47,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Boxer AR 2003
Bajaj Boxer AR 2003

51,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

40,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

48,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Scooty Pept Strick 2012
TVS Scooty Pept Strick 2012

40,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Avenger 2017
Bajaj Avenger 2017

4,600 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

30,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Suzuki Bandit s 2011
Suzuki Bandit s 2011

20,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Loncin Super 2008
Loncin Super 2008

30,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 110 2015
Hero Pleasure 110 2015

25,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar NS160 ns 150 2016
Bajaj Pulsar NS160 ns 150 2016

19,965 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

26,450 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar NS200 2009
Bajaj Pulsar NS200 2009

33,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda CD 200 1983
Honda CD 200 1983

75,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

100,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

68,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2007
Bajaj Pulsar 150 2007

45,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

8,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!